Slankemysterium: – Ikke greit

Helsemyndigheter verden over har i flere måneder jobbet for å finne svar. Etter at fristen er utgått, er det kommet en foreløpig konklusjon.

EKSTREM ETTERSPØRSEL: Slankemedisiner selges i enorme mengder på norske apotek hver eneste dag. Foto: Lise Åserud / NTB
EKSTREM ETTERSPØRSEL: Slankemedisiner selges i enorme mengder på norske apotek hver eneste dag. Foto: Lise Åserud / NTB

I sommer ble det slått alarm etter at flere land kunne fortelle at de hadde fått meldinger om alvorlige bivirkninger knyttet til slankemedisinene Ozempic og Wegovy.

Hundrevis av pasienter meldte om selvmordstanker og selvskading etter bruk av disse medisinene.

Også i Norge har det kommet flere meldinger om dette.

Ifølge Legemiddelverket er det kommet inn totalt 16 meldinger. I to av meldingene er det meldt om selvmordsforsøk, opplyser overlege Sigurd Hortemo.

– 16 meldinger alene gir ikke grunnlag for å si at bruk av denne typen legemidler gir økt risiko for tanker om selvskading, sier Hortemo.

På bakgrunn av disse meldingene ble det i sommer igangsatt omfattende undersøkelser for å finne ut om dette kunne ha en sammenheng.

– Klarer ikke

Etter planen skulle konklusjonen komme i slutten av november. Det skjedde ikke.

– Vi klarer ikke å komme med en konklusjon på nåværende tidspunkt, sier pressekontakt i det Europeiske legemiddelbyrået (EMA), Zala Grudnik, til TV 2.

De har derfor sett seg nødt til å sende en rekke nye spørsmål til produsentene bak disse medisinene.

– Vi vil ta opp denne saken på nytt i april neste år, sier Grudnik.

Har du et tips?

Har du erfaringer med denne medisinen som du ønsker å dele med oss? Ta kontakt med journalist Mari Linge Five på mari.five@tv2.no.

Kraftig mangel

Disse medisinene brukes av tusenvis av nordmenn hver eneste dag.

Tall fra Apotekforeningen viser at det i oktober og november ble solgt 4487 pakninger av Wegovy og Ozempic i snitt om dagen fra norske apotek.

Akkurat nå meldes det om kraftig mangel av sistnevnte, på grunn av svært høy etterspørsel. Mangelsituasjonen er ventet å vare hele neste år.

HØY ETTERSPØRSEL: Etterspørselen etter slankemedisiner har eksplodert de siste årene. Foto: Lise Åserud / NTB
HØY ETTERSPØRSEL: Etterspørselen etter slankemedisiner har eksplodert de siste årene. Foto: Lise Åserud / NTB

Mari-Mette Graff, leder i Landsforeningen for overvektige, har tidligere uttalt viktigheten av en rask konklusjon.

– Vi synes ikke det er greit at de setter vurdering og konklusjon på evig vent. Men det er samtidig bedre å komme med en grundig vurdering, enn en forhastet vurdering, sier Graff.

– Utrygghet

Hun er tydelig på at det finnes to ytterpunkter.

– Du har de som mener at man ikke skal skremme unødvendig, også har du de som mener at man må finne ut av det fortest mulig.

TRENGER SVAR: Mari-Mette Graff, leder i Landsforeningen for overvektige sier de trenger svar. Foto: Markus Furnes / TV 2
TRENGER SVAR: Mari-Mette Graff, leder i Landsforeningen for overvektige sier de trenger svar. Foto: Markus Furnes / TV 2

Felles for alle er et ønske om at man må finne ut om medisinen man bruker er trygg.

– De som vil finne ut av det fortest mulig, kjenner på en utrygghet over at den medisinen de bruker, kanskje ikke er så sikker som de trodde da de begynte med den, sier Graff.

Til tross for at det mistenkes alvorlige bivirkninger, er Graff sin oppfatning at det i liten grad påvirker folks ønske om å bruke disse medisinene.

– Relativt mange står i ubehagelige bivirkninger fordi ønsket om å gå ned i vekt er så stort, og stigmaet rundt overvekt er så stort.

Trenger du noen å snakke med?

Det finnes flere hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper der du kan dele tanker og følelser helt anonymt, og få støtte, råd og veiledning.

For barn og unge:

Her finner du flere hjelpetelefoner og chat-tjenester som kan være til hjelp når du har det vanskelig (ung.no).

Avviser sammenheng

Den danske legemiddelprodusenten Novo Nordisk står bak både Ozempic og Wegovy. De har gjentatte ganger avvist at bruken har en sammenheng.

– Sikkerhetsdata innhentet fra store kliniske studieprogram og data innhentet etter at legemidlet er markedsført, har ikke vist noen årsakssammenheng mellom disse legemidlene og selvmord eller tanker om selvskading, sier samfunns- og myndighetskontakt i Novo Nordisk, Tor Egil Frostelid.