Slankemedisin rives ut av hyllene – ber om rasjonering

Diabetesmedisinen Ozempic er svært populær til bruk som slankemedisin. Men nå er det mangel over hele verden.

VANSKELIG: Diabetesmedisinen Ozempic kan være utfordrende å få tak i på grunn av en mangelsituasjon globalt. Foto: Aage Aune / TV 2
VANSKELIG: Diabetesmedisinen Ozempic kan være utfordrende å få tak i på grunn av en mangelsituasjon globalt. Foto: Aage Aune / TV 2

Etterspørselen etter slankemedisiner har vært enorm verden over, særlig det siste drøye året.

En av de mest populære medisinene er diabetesmedisinen Ozempic.

Men fordi én av bivirkningene er vektnedgang, har den også blitt svært utbredt blant folk som ønsker å gå ned i vekt.

I Norge økte salget av Ozempic med 69 prosent fra første halvår i 2022 til første halvår i 2023, ifølge tall fra Apotekforeningen.

Global utfordring

Men nå har den enorme etterspørselen fått konsekvenser. For i flere land er det krevende å få tak i den populære medisinen.

FORSTÅELSE: Legemiddelprodusenten sier de forstår usikkerheten og bekymringene mangelsituasjonen skaper for norske pasienter. Foto: Novo Nordisk
FORSTÅELSE: Legemiddelprodusenten sier de forstår usikkerheten og bekymringene mangelsituasjonen skaper for norske pasienter. Foto: Novo Nordisk

– Vi opplever en høyere etterspørsel enn forventet etter Ozempic, som fører til midlertidig mangel i mange land i verden, sier direktør for samfunns- og myndighetskontakt i den danske legemiddelprodusenten Novo Nordisk, Tor Frostelid, til TV 2.

Frostelid sier at dette er en global situasjon, og at det i perioder kan føre til tomme hyller hos apotekene.

– Slik det ser ut nå, vil denne situasjonen kunne vedvare ut året.

– Alvorlige konsekvenser

TV 2 har vært i kontakt med de største norske apotekkjedene. Noen av kjedene sier at de har Ozempic på lager, mens andre sier de merker mangelsituasjonen.

I Storbritannia har mangel på medisinen ført til at helsedepartementet har gått ut med en svært tydelig anbefaling til legene om at Ozempic forbeholdes diabetikere.

HØY ETTERSPØRSEL: Overvektige mistet i vinter retten til å få slankemedisinen Saxenda på blå resept. Det har ført til enda høyere etterspørsel for diabetesmedisinen Ozempic. Foto: Aage Aune / TV 2
HØY ETTERSPØRSEL: Overvektige mistet i vinter retten til å få slankemedisinen Saxenda på blå resept. Det har ført til enda høyere etterspørsel for diabetesmedisinen Ozempic. Foto: Aage Aune / TV 2

– En mangel på slike medisiner kan ha alvorlige, kliniske konsekvenser for pasienter med type 2-diabetes. Vi ber derfor leger om ikke å forskrive Ozempic til nye pasienter, står det i advarselen, ifølge den britiske avisen The Guardian.

– Forventer at det skjer noe

Det er imidlertid ikke tilfellet i Norge. Diabetesforbundet etterlyser derfor grep, og mener det er helt på sin plass at norske myndigheter går ut med en lignende anbefaling.

– Hvis denne situasjonen vedvarer, forventer vi at det skjer noe, sier fungerende generalsekretær, Cecilie Roksvåg til TV 2.

BER OM RASJONERING: Diabetesforbundet mener det er på sin plass at diabetespasienter prioriteres. Foto: Diabetesforbundet
BER OM RASJONERING: Diabetesforbundet mener det er på sin plass at diabetespasienter prioriteres. Foto: Diabetesforbundet

Roksvåg sier at de ikke ønsker å sette overvektige og diabetikere opp mot hverandre, og understreker at Diabetesforbundet er opptatt av at det fins gode behandlingstilbud for dem som sliter med overvekt.

– Men Ozempic er en diabetesmedisin. Er det for lite medisin i forhold til bruk og behov, mener vi absolutt at personer med diabetes må prioriteres. Da må helsemyndighetene komme på banen, sier hun.

– Blir for enkelt

Overlege i Legemiddelverket, Sigurd Hortemo, sier til TV 2 at de syntes det er uheldig når det oppstår mangelsituasjoner, både for pasienter og helsepersonell.

– Men mangelen på Ozempic har ikke medført at diabetespasienter blir stående uten god behandling, sier Hortemo og viser til at det finnes andre legemidler som kan brukes i stedet.

IKKE AKTUELT: – Vi har vurdert at rasjonering ikke er aktuelt i denne situasjonen, sier overlege i Legemiddelverket, Sigurd Hortemo. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
IKKE AKTUELT: – Vi har vurdert at rasjonering ikke er aktuelt i denne situasjonen, sier overlege i Legemiddelverket, Sigurd Hortemo. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Det er imidlertid en forklaring Diabetesforbundet reagerer på.

– Vi mener det blir for enkelt å peke på alternativer. Mange med diabetes type 2 har prøvd forskjellige medisiner, og med Ozempic har de endelig funnet noe som fungerer.

Roksvåg selv går også på Ozempic, etter å ha prøvd andre medikamenter for sin diabetestype, MODY.

– Jeg har ikke lyst å gi fra meg den behandlingen som gjør at jeg har en best mulig livskvalitet.

– Løsbart

Hortemo i Legemiddelverket har forståelse for at det oppleves som en unødvendig belastning for pasientene dersom de må endre behandlingen for en periode.

– Men dette er løsbart, og på sikt regner vi med at Novo Nordisk klarer å sikre stabile leveranser.

TV 2 har spurt helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om det er aktuelt å gå ut med en lignende anbefaling som Storbritannia har gjort.

Det sier de at det per nå ikke er.

– Det er forståelig at situasjoner med legemiddelmangel kan skape bekymring i befolkningen og for den enkelte pasient, skriver departementet i en e-post.

HOD sier videre at Legemiddelverket jobber aktivt for å forebygge, redusere og håndtere antall mangelsituasjoner.

– De gir informasjon til leger, pasienter og apotek, samt råd om alternativ behandling dersom det er behov for det.