TRUES daglig:

– Skyt en politi, 2000 per hode!

Denne høsten skal Oslo tingrett behandle minst 38 saker som omhandler vold mot offentlige tjenestepersoner. Sakene dreier seg oftest om fysisk vold eller trusler mot politiet.

RISIKABEL JOBB: Politiet i Oslo forteller at trusler er dagligdags i tjenesten. Hittil i år er det bare i hovedstaden anmeldt 223 voldshendelser mot politiet. Foto: Truls Aagedal/TV 2
RISIKABEL JOBB: Politiet i Oslo forteller at trusler er dagligdags i tjenesten. Hittil i år er det bare i hovedstaden anmeldt 223 voldshendelser mot politiet. Foto: Truls Aagedal/TV 2

«Jeg skal drepe dere, bare vent. Jeg skal finne ut hvor damene deres bor, og så skal jeg voldta barna deres. »Dette er en av mange trusler politifolk i Oslo har mottatt den siste tiden.TV 2 har lest 38 tiltaler, som alle skal opp for Oslo tingrett denne høsten. Felles for disse er mulig brudd på Straffeloven § 155.Paragrafen omhandler «vold, trusler, skadeverk e