Skrur opp prisene:
– Sparekontoen er nesten tom

Nå blir det enda dyrere for studenter å bo. Særlig en landsdel skiller seg ut med høyest økning.

PRISØKNING: Student Rebekka Hoksmo Olsen må ut med 350 kroner mer i måneden for å bo i studentbolig. Foto: Marthe Nymoen / TV 2
PRISØKNING: Student Rebekka Hoksmo Olsen må ut med 350 kroner mer i måneden for å bo i studentbolig. Foto: Marthe Nymoen / TV 2

Student Rebekka Hoksmo Olsen (22) må fra og med august betale rundt 350 kroner mer i måneden for å ha et sted å bo.

– Jeg merker godt at husleien tar en veldig stor andel av studielånet, og at det er lite penger til annet. Det blir mindre til mat og sosiale aktiviteter.

Store forskjeller

I august skrur studentsamskipnadene over hele landet opp leieprisene.

I Bergen setter de opp prisene med 2,6 prosent. I Oslo setter de opp prisene med 4,9 prosent og i Tromsø øker de med hele 6 prosent.

Olsen, som går utviklingsstudier på Universitetet i Oslo, leier et rom på Blindern studenthus på mellom 19 og 21 kvadratmeter.

DYRE DOMMER: Olsen må ut med over 7500 i måneden for den drøyt 20 kvadratmeter store leiligheten. Foto: Marthe Nymoen / TV 2
DYRE DOMMER: Olsen må ut med over 7500 i måneden for den drøyt 20 kvadratmeter store leiligheten. Foto: Marthe Nymoen / TV 2
DYRE DOMMER: Olsen må ut med over 7500 i måneden for den drøyt 20 kvadratmeter store leiligheten. Foto: Marthe Nymoen / TV 2
DYRE DOMMER: Olsen må ut med over 7500 i måneden for den drøyt 20 kvadratmeter store leiligheten. Foto: Marthe Nymoen / TV 2
DYRE DOMMER: Olsen må ut med over 7500 i måneden for den drøyt 20 kvadratmeter store leiligheten. Foto: Marthe Nymoen / TV 2
DYRE DOMMER: Olsen må ut med over 7500 i måneden for den drøyt 20 kvadratmeter store leiligheten. Foto: Marthe Nymoen / TV 2

For ordens skyld: Rebekka Hoksmo Olsen er politisk aktiv i Drammen Arbeiderparti.

I dag betaler hun i overkant av 7500 kroner i måneden. Det er over 350 kroner mer enn hun betalte i fjor.

For å få råd til å være student, forteller hun at mye av tiden går til å jobbe på et bo- og omsorgssenter.

– Jeg har et fagbrev som helsefagarbeider og jeg jobber ganske mye for å få det til å gå rundt. Det er trist å tenke på alle studenter som ikke har den tryggheten jeg har, sier hun.

– I tillegg jobber jeg meg opp en buffer hver sommer. Jeg hadde også en sparekonto da jeg begynte å studere, men den er nesten tom nå.

– Øker ikke mer enn vi må

Hver enkelt studentsamskipnad vurderer selv hvor mye de skrur opp prisene, derfor rammes studenter over hele landet ulikt av prisøkningen.

Så mye øker de ulike samskipnadene:

  • Studentsamskipnaden i Oslo øker leieprisene med 4,9 prosent.

  • Studentsamskipnaden i Agder øker leieprisene med 4,0 prosent.

  • Studentsamskipnaden i Trondheim, Ålesund, og Gjøvik øker leieprisene med 2,5 prosent.

  • Norges Arktiske studentsamskipnad øker leieprisene prisene med 6,0 prosent.

  • Studentsamskipnaden i Bergen øker leieprisene med 2,6 prosent.

Samskipnadene begrunner prisøkningen med prisvekst og eiendomsskatt.

– I og med at tilskuddet fra staten for utbygging av studentboliger ikke har økt, til tross for prisveksten i samfunnet, gjør det at vi må øke leieprisene våre noe. I år øker vi med 2,5 prosent, noe som er vesentlig lavere enn Konsumprisindeksen (KPI).

Det sier leder for boligutleie i Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT), Tina Landfastøien.

Konsumprisindeksen har i løpet av året steget med 6,4 prosent.

ØKER PRISEN: Det skyldes prisvekst og stillstand i tilskudd fra staten, sier Tina Landfastøien i SiT. Foto: Studentsamskipnaden i Trondheim
ØKER PRISEN: Det skyldes prisvekst og stillstand i tilskudd fra staten, sier Tina Landfastøien i SiT. Foto: Studentsamskipnaden i Trondheim

I en rekke byer i Nord-Norge, deriblant Tromsø og Narvik, øker leieprisene for studentboliger med hele 6,0 prosent.

– Vi tar utgangspunkt i vårt budsjett når vi bestemmer denne prisøkningen. Vi øker ikke mer enn vi må, sier boligdirektør i Norges arktiske studentsamskipnad, Jens Nordås-Johansen.

– Blir spist opp

Fulltidsstudentene får i år omtrent 820 kroner mer studiestøtte i måneden.

Olsen er fornøyd med økningen, men mener at summen i praksis betyr lite.

– Økningen blir jo spist opp av alle våre økte kostnader. I praksis får vi ikke noe romsligere økonomi, og selv med jobb ved siden av studiene er det veldig trangt, sier hun.

PRISVEKST: Olsen mener økningen i studiestøtten blir spist opp av økte kostnader. Foto: Marthe Nymoen / TV 2
PRISVEKST: Olsen mener økningen i studiestøtten blir spist opp av økte kostnader. Foto: Marthe Nymoen / TV 2

Leder i Norsk studentorganisasjon, Oline Sæther, er bekymret for hvordan det skal gå med studentene i året som kommer.

– Blir presset ut

– Den økte studiestøtten var opprinnelig en seier, men effekten har allerede forsvunnet. Boutgiftene er den største enkeltutgiften til studentene og vi forventer at studentsamskipnaden, regjeringen og kommunen bidrar til å holde prisene nede.

Sæther mener at situasjonen for mange studenter er prekær.

– Mange studenter blir presset ut av det private leiemarkedet fordi de har for trangt budsjett. Mange studenter risikerer også å stå uten bolig ved studiestart.

FRYKTER UTSETTELSER: Leder for studentorganisasjonen, Oline Sæther, frykter at noen vil utsette studiestart fordi de ikke har et sted å bo. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2
FRYKTER UTSETTELSER: Leder for studentorganisasjonen, Oline Sæther, frykter at noen vil utsette studiestart fordi de ikke har et sted å bo. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Hvordan skal de kunne starte på studiene uten et sted å bo? Jeg frykter da at noen vil vurdere å utsette studiene, sier Sæther.