Skremt etter varslersaker i politiet

Politiansatte reagerer kraftig etter TV 2s varselsak på en politileder i Oslo. Nå renner det inn tips om saker fra politidistrikt over hele landet.

REAGERER: Ansatte i politiet fortalte om trakassering, mobbing og utfrysing. Foto: Sigve Bremer Mejdal/ TV 2
REAGERER: Ansatte i politiet fortalte om trakassering, mobbing og utfrysing. Foto: Sigve Bremer Mejdal/ TV 2

Et tjuetalls politiansatte har tatt kontakt etter at TV 2 publiserte saken om en politileder i Oslo, som har minst ni varsler mot seg, viser dokumentasjon.

Nåværende og tidligere ansatte forteller nå om saker fra hele landet hvor de opplever å ha varslet i fra om kritikkverdige forhold. De som har tatt kontakt med TV 2 opplever at forsøkene på å si i fra ikke har blitt tatt tilstrekkelig på alvor. 

– At så mange tar kontakt med TV 2, viser tydelig at det eksisterer en utbredt frustrasjon og en følelse av maktesløshet blant politiansatte over hele landet, sier Alexander Karlsen. 

Karlsen venter på at hans sak skal opp i retten igjen. 

Mellom 2017 og 2020 varslet han om flere forhold på arbeidsplassen i politiet. 

Alexander Karlsen
GIKK TIL RETTEN: Alexander Karlsen varslet om arbeidsgiver gjentatte ganger. Foto: Haakon Eliassen

Forhold som omhandlet ufin lederoppførsel mot kvinnelige ansatte, brudd på arbeidstidsbestemmelsene og brudd på personvernreglene, fortalte han da TV 2 omtalte saken hans i juli i fjor. 

Han reagerer sterkt på at så mange nå har tatt kontakt med TV 2 om sine negative opplevelser om varsling i politiet. 

– Til tross for gjentatte løfter fra Politidirektoratet, Justisdepartementet og politikere om forbedringer av varslingsforholdene de ti siste årene, står vi overfor en realitet hvor det i 2024 fortsatt er helseskadelig å varsle om kritikkverdige forhold i politiet, sier Karlsen. 

Han jobbet som rådgiver i politiets IT-enhet i Oslo og var tillitsvalgt i fagforeningen NTL (Norsk Tjenestemannslag)

Da han opplevde at arbeidsgiver ikke håndterte varslene korrekt, stevnet han arbeidsgiver for retten. Han mener også at han også ble utsatt for gjengjeldelse.

I denne prosessen forteller han at han følte han ble sviktet av flere instanser.

Alexander Karlsen, rådgiver i Politiets IT-enhet og tillitsvalgt i fagforeningen NTL
PAVO: Alexander Karlsen vil hjelpe kolleger som også har varslet i politiet. Foto: Haakon Eliassen

Det ga ideen til PAVO. 

– Helseskadelig å varsle

PAVO (Politiansattes varslingsombud) ble nylig stiftet av Karlsen sammen med politiansatte som selv har erfart de negative konsekvensene av å varsle. 

– Vi ønsker å tilby en plattform for beskyttelse og støtte for varslere i politiet. 

– Hva tenker du om at det er nødvendig?

 – Det understreker et alvorlig og vedvarende problem innen politietaten med hensyn til håndtering av varsling, noe som indikerer et behov for systemisk endring for å beskytte varslere og fremme et sunt ytringsklima. 

Karlsen forteller at responsen har vært overveldende fra både støttespillere og fra politivarslere. 

– Denne positive mottakelsen understreker verdien og nødvendigheten av vår organisasjon blant politiansatte, og anerkjenner PAVOs arbeid med å støtte og beskytte varslere. 

I 2016 fattet Politiets Fellesforbund et landsmøtevedtak som fraråder alle medlemmene å varsle om kritikkverdige forhold i politiet. 

Årsaken var at den psykiske og fysiske belastningen ble for stor, fordi varslingssystemet ikke var godt nok.

IKKE TRYGT: Leder i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold, fraråder alle medlemmene å varsle om kritikkverdige forhold. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
IKKE TRYGT: Leder i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold, fraråder alle medlemmene å varsle om kritikkverdige forhold. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Åtte år senere har ingenting endret seg. Vedtaket står.

– Det er ikke trygt å varsle i politietaten slik det er nå, sa lederen i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold, til TV 2 i februar. 

Mener det truer politietaten

Dette viser hvor stort behovet for PAVO er, mener Karlsen. 

– Mange av oss har møtt alvorlige konsekvenser, som jobbtap, omplasseringer, suspensjoner, og omfattende juridiske utfordringer mot både Politidirektoratet og Justisdepartementet, som en direkte følge av våre forsøk på å varsle. 

Han mener varselsakene kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte.

– Disse helsefarlige varslingsprosessene i politietaten skader ikke bare varslere psykologisk, men fører også til store økonomiske og helsemessige konsekvenser for de som tør å ytre seg om kritikkverdige forhold.

SLUTTET: Politiansatte fortalte TV 2 om varselsaker de følte ikke ble tatt på alvor. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
SLUTTET: Politiansatte fortalte TV 2 om varselsaker de følte ikke ble tatt på alvor. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Han mener at det også hindrer nødvendig utvikling og forbedring innad i politiet. 

– Denne frykten for represalier mot varslere ikke bare undergraver rettssikkerheten til de ansatte, men den truer også den generelle integriteten og effektiviteten til politietaten som helhet. 

Karlsen tapte sin sak i tingretten. 

– Tingrettsdommen konkluderte med at jeg ikke kvalifiserer som en varsler, og dermed kan jeg ikke ha blitt straffet for å ha varslet, sa Karlsen.

Han har anket dommen, og den skal opp i lagmannsretten i april. 

Justisdepartementet jobber med å få på plass et eget varslerombud.

Karlsen mener det er mye som må på plass for å bedre situasjonen til varslere i politiet. 

– Det er helt essensielt med anerkjennelse av varslernes erfaringer og sterkere beskyttelsesmekanismer. Det kreves også en kulturforandring som verdsetter og oppmuntrer til varsling om kritikkverdige forhold, i tillegg til en reell oppfølging av varsler uten represalier, sier han. 

Lover handling

Sigve Bolstad, statssekretær for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, lover handling. 

– Vi tar det på alvor. De varslene som har kommet og også undersøkelsen som har vært gjennomført i forhold til kulturen i politietaten, sier Bolstad.

Han sikter til undersøkelsen hvor 6 av 10 politiansatte mener politiet preges av en fryktkultur. Resultatene fra den omfattende undersøkelsen, som ble besvart av over 3000 politiansatte, ble publisert i Politiforum i september i fjor.

TV 2 publiserte i februar en sak om politilederen ved Oslo politidistrikt, som ble varslet om gjentatte ganger over en periode på åtte år. Ansatte fortalte om en fryktkultur preget av mobbing og trakassering.

I etterkant av publiseringen har det rent inn med tips. Et tjuetalls politiansatte har fortalt TV 2 om varselsaker de står i eller har stått i og som de mener ikke ble tatt på alvor.

– Jeg tenker det er noe av det som gjenspeiles i den undersøkelsen. Det aktualiserer bare det behovet for å få på plass et nasjonalt varslingsombud, og det får vi på plass nå, sier Bolstad.