BARNEVERNET MÅ MELDE FRA: Fungerende barneminister Henriette Westhrin vil innskjerpe barnevernets plikt til å melde fra og samarbeide på tvers av kommunegrenser.  (Foto: Montasje Scanpix/ TV 2)
BARNEVERNET MÅ MELDE FRA: Fungerende barneminister Henriette Westhrin vil innskjerpe barnevernets plikt til å melde fra og samarbeide på tvers av kommunegrenser. (Foto: Montasje Scanpix/ TV 2)

Skjerper barnevernets meldeplikt

Fungerende barneminister Henriette Westhrin mener barnevernet må bli flinkere til å samarbeide på tvers av kommunegrensene.

Gjerdrum kommune etterforskes nå av politiet for mulige lovbrudd i overgrepssaken fra Alvdal. Blant annet nektet barnevernet i Gjerdrum å samarbeide med Alvdal da de bad om hjelp etter en bekymringsmelding. Fungerende barneminister Henriette Westhrin vil nå innskjerpe barnevernets plikt til å melde fra og samarbeide på tvers av kommunegrenser. Uklart om varsling Den pågåend

Mer innhold fra TV 2