Skjenket alkohol til rusavhengige på overdosedag

Bergen kommune får skarp kritikk for å ha invitert rusmiddelavhengig til øl og musikk for å markere Verdens Overdosedag. SV krever svar fra byråden.

GOD STEMNING: Deltakere, gjester, musikere og arrangøren var svært fornøyd med «Skranglefest». Men flere har savnet en prinsipiell diskusjonen i forkant. Foto: Kirkens Bymisjon Bergen
GOD STEMNING: Deltakere, gjester, musikere og arrangøren var svært fornøyd med «Skranglefest». Men flere har savnet en prinsipiell diskusjonen i forkant. Foto: Kirkens Bymisjon Bergen

I 2022 ble det registrert 321 overdosedødsfall i Norge. Disse ble minnet på Verdens overdosedag torsdag 31. august.

To dager før arrangerte Bergen kommune «Skranglefest». På dette kommunale konsertarrangementet, hvor rusmiddelavhengige ble invitert, ble det solgt alkohol.

POPULÆRT TILTAK: Skranglefest ble godt tatt i mot av brukere og flere artister bidro til arrangementet som har skapt en debatt rundt Bergen kommune sin ruspolicy. Foto: Kirkens Bymisjon Bergen
POPULÆRT TILTAK: Skranglefest ble godt tatt i mot av brukere og flere artister bidro til arrangementet som har skapt en debatt rundt Bergen kommune sin ruspolicy. Foto: Kirkens Bymisjon Bergen

– Sterke reaksjoner

– Jeg har fått flere sterke reaksjoner fra ansatte som sier det er feil og uheldig med alkoholservering på et arrangement som er en del av markeringen av verdens overdosedag, sier hovedverneombud May Britt Kindem i Bergen kommune

Hun sier at flere vegrer seg for å fremme kritikk mot egen arbeidsgiver for de er redde for å bli oppfattet som puritanske og konservative.

– Vi har mange eksempler på at man arrangerer fine festivaler for denne gruppen, uten alkoholservering, presiserer Kindem.

REAGERER: Hovedverneombud May Britt Kindem i Bergen kommune har mottatt flere reaksjoner fra kolleger i kommunen. Foto: Robert Reinlund / TV 2
REAGERER: Hovedverneombud May Britt Kindem i Bergen kommune har mottatt flere reaksjoner fra kolleger i kommunen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Uheldig signaleffekt

– Som hovedverneombud undrer også jeg meg over beslutningen som har en uheldig signaleffekt. Dette skulle vært diskutert i forhold til kommunens overordnede policy når det gjelder slike arrangement, sier Kindem til TV 2.

– Hva sier ansatte?

– Noen ansatte som oppfordrer sine klienter til et rusfritt liv, finner det vanskelig å delta når vi som kommune ikke kan gå foran med et godt eksempel, sier Kindem.

Krever svar

– Vi bør vi få klarhet i hva kommunens alkoholpolicy er når det gjelder servering på arrangementer i kommunal regi, hvor kommuneansatte og deres brukere med rusrelaterte utfordringer kan møtes, sier SV-politiker Diane Berbain til TV 2.

Berbain krever nå at byråden svarer på følgende spørsmål:

Hvilke vurderinger er foretatt?

Hvem bestemte at det var greit å servere alkohol?

Når ble dette besluttet?

ETTERLYSER INFORMASJON: – Det ser ikke ut som kommunen har hatt en prinsipiell diskusjon og prosess rundt dette, noe som har utløst bekymringer og spørsmål. Foto: Penelope Alida Larsen / TV2
ETTERLYSER INFORMASJON: – Det ser ikke ut som kommunen har hatt en prinsipiell diskusjon og prosess rundt dette, noe som har utløst bekymringer og spørsmål. Foto: Penelope Alida Larsen / TV2

Skranglefesten er et fantastisk prosjekt som fremmer sosial inkludering og det er veldig positivt at ordinære arenaer brukes, det er inkludering, tilføyer Berbain.

– Dobbeltkommunikasjon

– Det er ikke greit at man i kommunal regi tilbyr alkohol på et arrangement for rusavhengige når dette skjer den uken man markerer Verdens Overdosedag, sier Marianne Pierron.

Pierron er daglig leder ved «Huset Bergen», en møteplass og et brukerstyrt hus innen rusfeltet i Bergen.

– Noen har tidligere vært avhengige av illegale stoffer. Når man drikker alkohol sammen med folk som har stoffer i lommen er det lettere å kunne bli trigget. Det kan utløse en overdosefare om man er helt nykter og så tar et skudd, advarer Pierron.

Hun er kritisk til at de som ene dagen jobber i behandlingsapparatet og som krever rusmiddelfrihet og skriver profil om deg, drikker alkohol sammen med deg neste dag.

– Dette ødelegger den videre prosessen og relasjonen, sier Pierron.

Pierron mener folk generelt sett må gjøre hva de vil på sin egen fritid, men sier samtidig at alkoholservering kan virke ekskluderende og uheldig for de som sliter med alkohol.

– De kan føle seg distansert og utelukket fra noe som er ment å inkludere alle.

ETTERLYSER FORANKRING: Daglig Marianne Cook Pierron i brukerstyrte Huset, mener det ikke uten videre er riktig å servere alkohol på et arrangement i kommunal regi hvor både ansatte og rusavhengige mingler sammen. Foto: Robert Reinlund / TV 2
ETTERLYSER FORANKRING: Daglig Marianne Cook Pierron i brukerstyrte Huset, mener det ikke uten videre er riktig å servere alkohol på et arrangement i kommunal regi hvor både ansatte og rusavhengige mingler sammen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Mange rusavhengige sliter med store alkoholproblemer, dessuten vet vi at en blanding av medikamenter og alkohol er uheldig. Og det øker faren for overdosedødsfall.

Vanligvis møtes kommunalt ansatte og brukere med rusutfordringer på de ulike kommunale mottaks- og oppfølgingssentre i Bergen.

– Da er fokuset at man ikke skal være ruspåvirket, påpeker Pierron.

ETTERLYSER DISKUSJON: Er det greit å tilby alkohol på et arrangement som er i kommunal regi, for rusmiddelavhengige i forbindelse med Verdens Overdosedag. Her er meningene delte. Foto: Kirken Bymisjon Bergen
ETTERLYSER DISKUSJON: Er det greit å tilby alkohol på et arrangement som er i kommunal regi, for rusmiddelavhengige i forbindelse med Verdens Overdosedag. Her er meningene delte. Foto: Kirken Bymisjon Bergen

Forstår kritikken

Kirkens bymisjon deltok som arrangør, og erkjenner at de ble tatt litt på sengen av kritikken som ble kjent dagen før.

– Vi synes det var vanskelig, vi hadde en god diskusjon i ledergruppen og dette burde nok vært forankret og diskutert i forkant i kommunen, erkjenner Randi Frøystad, tiltaksleder i Kirkens Bymisjon i Bergen.

Kirkens Bymisjon valgte å opprettholde arrangementet som planlagt, og påpeker at det ikke er kommunen selv som står for selve alkoholserveringen.

– Men samtidig har vi gått med på det, bekrefter hun.

KREVENDE SAK: Randi Frøystad, tiltaksleder i Kirkens Bymisjon i Bergen, sier det var tett dialog med arrangørstedet Bergen Kjøtt og vektertjenesten, og alt skal ha gått fint de timene arrangementet varte. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
KREVENDE SAK: Randi Frøystad, tiltaksleder i Kirkens Bymisjon i Bergen, sier det var tett dialog med arrangørstedet Bergen Kjøtt og vektertjenesten, og alt skal ha gått fint de timene arrangementet varte. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– De som deltok er voksne folk og hensikten er at de skal ha et fullverdig tilbud som alle andre på en ordinær kulturscene, mener Frøystad.

Å velge vekk det som vanligvis tilbys på slike arenaer, mener Frøystad vil være stigmatiserende.

Vil evaluere

– Vi vil selvfølgelig evaluere arrangementet for å se om noe kunne vært gjort annerledes. Da vil vi være åpne for innspill og diskusjon om problemstillinger som har oppstått, sier kommunaldirektør Belen Birkenes i Bergen kommune.

Hun sier hensikten med Skranglefest var å tilby et fullverdig kulturarrangement til en gruppe i samfunnet som ofte står helt utenfor kulturlivet.

– Å aktivt velge vekk alkoholservering, ville kunne oppleves som stigmatiserende for brukerne, mener kommunaldirektøren.

I forkant av arrangementet hadde prosjektgruppen tett dialog med daglig leder og barsjef på Bergen Kjøtt, samt vektertjeneste og ingen ville bli servert dersom de var overstadig beruset.

– Brukermedvirkning er en sentral del av både planlegging og gjennomføring av Skranglefest.

– Var/er dette forankret i en kommunal policy?

– Det finnes flere arrangementer i kommunen som selger alkohol. Det ble også diskutert på administrativt nivå etter at det ble kjent at arrangementet skulle selge alkohol, og besluttet at arrangementet skulle gjennomføres som planlagt, svarer Birkenes.