Skeptisk til Vedum-spådom:
– Nedgangen ligger foran oss

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum spår en «myk landing» for norsk økonomi. Ekspertene er ikke like sikre.

LIGGER FORAN OSS: Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret tror på nedgang for fastlandsøkonomien utover i 2024. Samtidig vil arbeidsledigheten øke. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
LIGGER FORAN OSS: Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret tror på nedgang for fastlandsøkonomien utover i 2024. Samtidig vil arbeidsledigheten øke. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Mandag holdt finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) foredrag om utviklingen i norsk økonomi ved Høgskolen i Innlandet (HINN) på Lillehammer.

Blant budskapene var at en «myk landing» nå er mulig for økonomien, med prognoser om lavere inflasjon og fortsatt lav arbeidsledighet.

– Vurderinga nå er at folk kommer til å være i jobb, vi kommer til å ha lav ledighet også i slutten av denne perioden. Samtidig er prisveksten forsiktig på riktig retning, sier han til TV 2 etter foredraget.

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret mener imidlertid utsiktene ikke er helt så lyse som Vedum vil ha det til.

FOLK I ARBEID: Arbeidsledigheten er lavere nå enn for to år siden, påpeker Trygve Slagsvold Vedum. Det gir ham håp for økonomien. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
FOLK I ARBEID: Arbeidsledigheten er lavere nå enn for to år siden, påpeker Trygve Slagsvold Vedum. Det gir ham håp for økonomien. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Hun tror fortsatt det vil bli verre før det blir bedre.

– Vi har ikke begynt å se nedgangen engang, hvis vi skal se på brutto nasjonalprodukt (BNP), sier hun.

– BNP har de siste månedene flatet ut på et veldig høyt nivå. Vi, og mange andre analysemiljøer, mener nedgangen i BNP ligger foran oss.

Kan snu igjen

Blant annet tror Macic mindre aktivitet i bygg- og anleggsbransjen og nyboligmarkedet vil føre til en nedgang i BNP.

– Det er mye her som gjør at vi får en svakere utvikling i norsk økonomi, som vi ikke har sett ennå.

Selv om inflasjonen akkurat nå er på vei ned, mener Macic også det er usikkert hvordan utviklingen blir framover.

– Inflasjonen er fortsatt ganske mye høyere enn målet på to prosent, sier hun. 

– Og det er ikke gitt at utviklingen vil fortsette. Det skal bare ett nytt geopolitisk sjokk til, før den snur igjen.

– Flere vil stå uten jobb

Arbeidsledigheten vil også stige i løpet av året, spår Macic. Hun understreker imidlertid at den nå er på et «ekstremt lavt nivå».

– Det er flere som kommer til å stå uten jobb i slutten av dette året, enn det er i dag, slår hun fast.

– Økning i arbeidsledigheten tror vi kommer til å trigge det første rentekuttet. Rett og slett at det begynner å gå dårligere i realøkonomien.

FOR OPTIMISTISK: Macic tror prognosene Vedum viser til er for optimistiske. Likevel kan en nokså myk landing være mulig. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
FOR OPTIMISTISK: Macic tror prognosene Vedum viser til er for optimistiske. Likevel kan en nokså myk landing være mulig. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Selv om hun ikke er like optimistisk som finansministeren, tror Macic likevel ikke at landingen for økonomien blir så altfor hard.

– Da ser jeg for meg en kraftig økning i arbeidsledigheten, en kraftig nedgang i BNP. At inflasjonen igjen stiger til rekordhøye nivåer, og kanskje biter seg fast på et høyt nivå. Det hadde vært en hard landing, sier hun.

– En myk landing er mulig, men kanskje den ikke fullt så myk som dette.

– Stygge overraskelser

Blant tilhørerne til Vedums foredrag på Lillehammer var Per Olav Lund, som er instituttleder på institutt for økonomifag ved HINN.

Han mener vi må vente før vi kan friskmelde økonomien.

– Vedum har presentert et toårsperspektiv, fram til 2025. Hvis man går litt tilbake i historien vet man at for eksempel krisen i 1987 hadde virkninger langt inn på 90-tallet, sier han.

Professor i statsvitenskap, Bent Sofus Tranøy, fikk også med seg Vedums foredrag.

– Vi må jo på en måte tro på finansdepartementets prognose, men på en annen side er jeg litt nysgjerrig på det han ikke nevner, sier han.

Tranøy peker både på klimakrisen og økende geopolitiske spenninger, for eksempel mellom Kina og Taiwan, som faktorer som kan spille inn på norsk økonomi i tida framover.

– Jeg tror kanskje den nye normalen er stadig nye, stygge overraskelser.