Oslo 20221012. 
Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø (SV) i den muntlige spørretimen.
Foto: Terje Bendiksby / NTB
Trond Giske i Trondheim oktober 2022. Foto: Jan Arne Austad / TV 2
SKATTESMELL: SVs nestleder og stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (til venstre) og tidligere Ap-nestleder og stortingsrepresentant Trond Giske. Foto: Terje Bendiksby / NTB / Jan Arne Austad / TV 2
Pendlerboligene:

Skatteetaten har vedtatt skattesmell for Fylkesnes og Giske

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes får det største skattekravet etter Skatteetatens kontroll av Stortingets pendlerboliger. Aps tidligere nestleder Trond Giske får nedjustert beløpet kraftig, men må fortsatt skatte av en inntekt på over en halv million kroner, erfarer TV 2.

Skatteetaten har vedtatt at Fylkesnes skulle ha skattet av en inntekt på 1.026.644 kroner og Giske av en inntekt på 563.803 kroner, viser opplysninger TV 2 sitter på.

Skattedirektøren: Loven er lik for alle

Det var onsdag forrige uke at Skatteetaten avsluttet sine kontroller med hvordan Stortingets og Statsministerens kontors ordninger med pendlerboliger var blitt beskattet.

Konklusjonen var at 38 politikere ikke hadde betalt riktig skatt av fordelen de hadde fått med pendlerboliger sentralt i Oslo. Alle 38 må dermed etterbetale skatt for årene 2017-2020.

I tillegg vedtok Skatteetaten å ilegge 10 av politikerne såkalt tilleggsskatt på 20 prosent, som er en straffesanksjon fra Skatteetaten.

Fikk varsler om millioninntekt

Som TV 2 skrev forrige uke var det SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes og lederen for Arbeiderpartiets største lokallag, partiets tidligere nestleder, stortingsrepresentant og statsråd Trond Giske, som hadde mottatt de to største varslene om endring av skattepliktig inntekt.

Skatteetaten skulle da innen kort tid besluttet hva som ville bli etatens endelige krav overfor de to politikerne, og det er dette kravet som Fylkesnes og Giske nå har mottatt.

Vedtakene lavere enn varslet

I begge tilfeller har etaten justert kravene ned.

For Fylkesnes er beløpet nedjustert fra 1.049.152 kroner med 21.508 kroner, mens Giskes beløp er nedjustert fra 1.019.694 kroner med 455.891 kroner, sammenlignet med varslene de to mottok i juni.

Dermed blir Fylkesnes stående som politikeren på Stortinget med den største summen, mens Giske står med Stortingets sjette største skattebeløpet, viser listen med skattebeløp som Stortinget selv har publisert.

Beløpet som Skatteetaten nå har vedtatt at skal omgjøres i skattemeldingene for Fylkesnes og Giske, kan utløse solide skatteregninger for de to politikerne.

– Det avhenger av hvilket år de skulle ført denne fordelen, men om vi tar utgangspunkt i 2020, så vil det øverste nivået i trinnskatten slå inn med 46,4 prosent for de fleste dette gjelder. Dersom man da skulle innberettet en fordel på en million kroner, så risikerer man å måtte betale opp mot 500.000 kroner mer i skatt, sa skatteadvokat Torbjørn Stokke i Brækhus Advokatfirma til TV 2 forrige uke.

Kan klage - må uansett betale nå

Alle politikerne som forrige uke mottok vedtak fra Skatteetaten har seks ukers frist på å klage vedtakene inn for Skatteklagenemnda.

Uansett må etterbetalingen av den skyldige skatten innbetales innen tre uker fra vedtaksdatoen.

Bakgrunnen for at Skatteetaten mener at Fylkesnes skal skatte for sin pendlerbolig, er at etaten mente Fylkesnes ikke hadde rett på å motta pendlerbolig fra Stortinget skattefritt, etter det TV 2 erfarer.

Fylkesnes er bosatt i Tromsø og har derfor fått pendlerbolig i Oslo i sin tid som stortingsrepresentant. Men i september i fjor fortalte Fylkesnes til VG at han leide ut deler av sin leilighet i hjembyen.

– Vi har leid ut ett, og en sjelden gang to, rom i leiligheten, i all hovedsak til venner som har trengt et sted å bo siden vi kjøpte den i 2015. Leiligheten har aldri vært leid ut i sin helhet, skrev Fylkenes til avisen.

Skatteetaten: Mister rett på skattefritak ved utleie

Skatteetaten mener en slik utleie, hvor arealet som leies ut ikke er en adskilt del av leiligheten, ikke gir rett på skattefri pendlerbolig, skriver Skatteetaten i sitt brev til Stortinget.

TV 2 har forelagt disse opplysningene for Fylkesnes. Han vil ikke kommentere saken.

SVs kommunikasjonssjef Siri Gjørtz har sendt TV 2s følgende tekstmelding:

«De politikerne i SV som har hatt en dialog med skatteetaten siden 2021, da de selv tok kontakt på grunn av usikkerheten rundt stortingets tolkning av regelverket, bekreftet i forrige uke at de hadde mottatt brev fra skatteetaten om nytt grunnlag for skatt. Ingen av disse har fått det som kalles "tilleggsskatt" fordi skatteetaten mener det er "unnskyldelige forhold", som at de har fått feil informasjon fra stortinget og fordi Stortingets administrasjon regelmessig har avklart skatterettslige spørsmål med skatteetaten. Utover dette er spørsmål om skatt et forhold mellom skatteetaten og hver enkelt representant.», skriver Gjørtz.

I tillegg til Fylkesnes har også stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård og Mona Fagerås i SV bekreftet at de har mottatt skattekrav, men ingen av de tre vil selv være åpne om hvilke beløp Skatteetaten krever rettet.

Utleie av privat bolig sentralt tema

Blant de andre Skatteetatene mener i perioden urettmessig har mottatt skattefri pendlerbolig, er altså også Trond Giske.

Også i hans tilfelle skal bakgrunnen for skattevarselet være, ifølge TV 2s kilder, at Giske har leid ut deler av sin bolig i hjembyen, og at Skatteetaten mente Giske derfor ikke skulle ha fått pendlerbolig av Stortinget uten å skatte av verdien av denne fordelen.

TV 2 har forelagt Giske opplysningene i denne saken og stilt ham spørsmål om hvordan han stiller seg til skattekravet og om hvorvidt han er blant de som også er ilagt tilleggsskatt.

Giske har onsdag ikke besvart TV 2s henvendelser. Forrige uke ønsket han ikke å kommentere saken om skattevarselet mot ham

Leide ut rom

I fjor høst fortalte Adresseavisen at Giske i perioden 2011-2017 leide ut deler av sin leilighet i hjembyen Trondheim til stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen.

Hansen ble etter valget i fjor høst valgt til stortingspresident, men gikk av etter at Adresseavisens omtale av hennes boligforhold og bruk av pendlerbolig-ordningen.

Giske opplyste til Adresseavisen at han selv disponerte leiligheten mens Hansen leide hos ham. Hansen hadde et soverom og disponerte i tillegg stue, kjøkken og bad i leiligheten, ifølge Giske.

Avvist flere ganger

I en Facebook-post forrige uke, etter TV 2s omtale av skattevarselet mot ham, avviste Giske TV 2s opplysninger.

«Dette er galt, og det har jeg fortalt TV2. I tillegg har jeg vist til tidligere uttalelser om at min pendlerbolig, selvangivelser og skatt har vært fullt ut i tråd med reglene og anvisningene fra SMK, Stortinget og Skatteetaten. Dette står ved lag. » skrev Giske.

I november i fjor skrev Giske følgende til VG om sin pendlerbolig og skattespørsmål:

«Du kan være trygg på at mine skatteforhold er helt i orden. »

Det er kun perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020 som har blitt kontrollert av Skatteetaten.

Skatteetaten opplyser til TV 2 at de ikke kan kommentere enkeltsaker på grunn av taushetsplikten.