Forsker advarer mot FØLGENE av kvinneunderskudd:

– Skaper en veldig skummel situasjon

Nore og Uvdal (TV 2): Befolkningen i utkanten blir eldre og mer mannstung. Hva gjør det med bygdene våre?

GUTTAKRUTT: Tommy og Kim Imingen bor i Nore og Nuvdal, en av kommunene i Norge med størst kvinneunderskudd i aldersgruppen 20-44 år. Foto: Simen Askjer / TV 2
GUTTAKRUTT: Tommy og Kim Imingen bor i Nore og Nuvdal, en av kommunene i Norge med størst kvinneunderskudd i aldersgruppen 20-44 år. Foto: Simen Askjer / TV 2

Anette Sevljejordet bor i en av de ti kommunene i Norge med lavest kvinneandel i fruktbar alder - Nore og Uvdal.Hun ser at det preger kommunen.- Dessverre ser vi at innbyggertallene stuper. Vi ser det blant annet på sammenslåinger av skoler. Det er helt annerledes enn da jeg var ung, sier Sevlejordert til TV 2.På 60-tallet var det 13 skolekretser - nå vurderer kommunen å gå ned til én.Barnetallet i kommunen gått jevnt nedover, i takt med andelen kvinner i fruktbar