MOTVILLIG: EU-kommissær Kadri Simson er ingen tilhenger av pristak på gass, men foreslo i dag en slags nødbrems ved høy gasspris for å hindre skyhøye strømpriser. Foto: Santiago Vergara/TV 2
MOTVILLIG: EU-kommissær Kadri Simson er ingen tilhenger av pristak på gass, men foreslo i dag en slags nødbrems ved høy gasspris for å hindre skyhøye strømpriser. Foto: Santiago Vergara/TV 2
EU-kommisjonen forslår nødbrems ved høy gasspris:

Skal tøyle høye strømpriser

BRUSSEL (TV 2): EU-kommisjonen foreslår et «nød-pristak» på gass, noe Norge i lang tid har vært imot.

– Dagens forslag kommer etter en lang prosess, hvor Kommisjonen har jobbet sammen med medlemslandene, sier EU-kommissær Kadri Simson.

Kadri Simson var i Oslo i oktober. Da møtte hun olje- og energiminister Terje Aasland for å diskutere nettopp et pristak på gass.

– God dialog

Den norske regjeringen har tidligere avvist både en makspris på gass og en priskorridor. Men et flertall av EU-landene har ønsket en form for makspris.

Hvis det nye forslaget vedtas, vil dette begrense inntektene på salg av norsk gass i de periodene hvor «nødpris-taket» trer i kraft.

– Jeg har forståelse for at EU ser på tiltak for å bedre energisituasjonen. Vi har god dialog med EU og medlemslandene knyttet til den krevende situasjonen i gassmarkedet, men er ikke en del av EU og derfor ikke involvert i de EU-prosesser som nå pågår, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Olje- og energidepartementet har foreløpig ikke rukket å sette seg ordentlig inn i EU-kommisjonens nye forslag.

– I vår dialog med EU har vi advart mot pristak, blant annet fordi det kan gjøre gassmangelen i Europa enda større ved å øke etterspørselen, redusere tilbudet og hindre markedet i å balansere tilbud og etterspørsel, legger Aasland til.

MØTTES I OSLO: EUs energikommissær Kadri Simson møtte olje- og energiminister Terje Aasland i Oslo i oktober. Foto: Terje Pedersen / NTB
MØTTES I OSLO: EUs energikommissær Kadri Simson møtte olje- og energiminister Terje Aasland i Oslo i oktober. Foto: Terje Pedersen / NTB

Skal behandles torsdag

– Vi har stor forståelse for at det vurderes ulike forslag til tiltak for å avhjelpe effekten av de høye energiprisene for industri og husholdninger, sier Equinors pressetalsperson Magnus Frantzen Eidsvold til TV 2.

– Intensjonen bak forslaget er godt, men det gjenstår å se hvordan det skal gjennomføres i praksis. Nå må vi bruke litt tid på å sette oss inn i det som akkurat er kommet fra EU-kommisjonen, fortsetter Eidsvold.

I tillegg til grensen på 275 euro, må også gassprisen være 58 euro høyere enn referanseprisen på flytende naturgass i ti dager på rad på gassbørsen TTF. Dette er den nederlandske gass-indeksen.

– Hvis det er fare for at gass-leveransene står i fare, så kan mekanismen bli suspendert umiddelbart, ifølge EU-kommissær Simson.

Pris-mekanismen vil gjelde for deler av den europeiske gasshandelen og pris-mekanismen trer i kraft automatisk.

Forslaget er omstridt og skal allerede behandles på et ekstraordinært energiministermøte i EU på torsdag.

– Finnes ingen «quick-fix»

EU-kommisjonen har strittet i mot et pristak på gass i mange måneder, men er pålagt av en rekke medlemsland å legge fram forslaget. Forslaget kalles ikke pristak, men en «markeds-korrigerende mekanisme».

– Dette har skapt mye debatt blant medlemslandene. Jeg tror dette forslaget kan forene de ulike meningene. Det finnes ingen «quick-fix» for å få gassprisene ned, men dette kan være et kraftig verktøy som kan brukes når vi trenger det, sier Kadri Simson.

Equinor er opptatt av at man ikke innfører tiltak som får utilsiktede konsekvenser.

– Dette tiltaket gjør ikke noe med den fundamentale utfordringen, som er mangel på energi. Tiltaket har til hensikt å redusere de ekstreme pristoppene som vi har sett noen eksempler på det siste året og ikke utgjøre en permanent inngripen i markedsmekanismene, sier Eidsvold.

– Sånn sett er vår umiddelbare vurdering at dette ikke vil gi betydelige konsekvenser for vår eksport. Men som sagt så vil vi bruke litt tid på å sette oss inn i det som foreligger, legger han til.

Kan bli endret

Tilhengerne av pris-tak har ønsket seg en grense på rundt 150-180 euro per MWh. Da vil trolig pristaket slå inn flere ganger i året. Motstanderne av pristak mener det er fare for at flytende naturgass da vil bli solgt til andre steder i verden, hvor prisen er høyere.

EU-kommisjonen foreslår et kompromiss på 275 euro per MWh. Prisen må være på dette nivået i to uker, før pris-mekanismen slår inn.

Dette kan bli endret av medlemslandene.

Ordningen er ment å vare i ett år fra 1.januar av. Gassprisen er nå på 116 euro per MWh.

– Er Equinor innstilt på å fortsette å eksportere rørgass til EU i samme omfang som i dag, også hvis denne mekanismen slår inn? Og vil det i så fall bety at gassen må selges til en lavere pris enn det som ellers hadde vært markedspris?

– Vi kommer til å fortsette å eksportere gass i tråd med behovet i Europa og prissignalene i markedet. Vi har en viss fleksibilitet i vår portefølje til å eksportere mest gass når behovet er størst, sier Eidsvold.