Slanking:

Skal ha skadet seg selv etter å ha brukt slankemedisin

Antall meldte tilfeller av alvorlige bivirkninger knyttet til bruk av slankemedisin øker i Norge, ifølge Legemiddelverket.

ENORM ETTERSPØRSEL: Den danske legemiddelprodusenten Novo Nordisk står bak alle de tre slankemedisinene som finnes på det norske markedet. Etterspørselen er enorm. Foto: Aage Aune / TV 2
ENORM ETTERSPØRSEL: Den danske legemiddelprodusenten Novo Nordisk står bak alle de tre slankemedisinene som finnes på det norske markedet. Etterspørselen er enorm. Foto: Aage Aune / TV 2

Så langt har Legemiddelverket mottatt ni meldinger om selvmordstanker eller tanker om selvskading.

– I én av disse meldingene er det også meldt om selvskading, sier overlege Sigurd Hortemo.

Det var pasienten selv som meldte fra til Legemiddelverket, opplyser Hortemo.

Siden det kun er snakk om ett enkelttilfelle, er det begrenset hva de kan si om denne hendelsen.

INTERNASJONAL ETTERFORSKNING: Legemiddelverket bistår det europeiske legemiddelverket med å videreformidle mistenkte tilfeller de får inn fra norske pasienter. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
INTERNASJONAL ETTERFORSKNING: Legemiddelverket bistår det europeiske legemiddelverket med å videreformidle mistenkte tilfeller de får inn fra norske pasienter. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det er veldig mange som bruker disse legemidlene, så i en stor populasjon er livet dessverre sånn at noen vil streve med slike tanker, sier overlegen.

Hortemo sier at alle tilfeller meldes på mistanke, og at det derfor er vanskelig å si hvorvidt disse tilfellene faktisk kan knyttes til bruken av slankemedisiner.

Den danske legemiddelprodusenten Novo Nordisk har tidligere avvist at bivirkningene har en sammenheng. Les deres tilsvar lenger ned i saken.

Undersøker mistanke

Sist TV 2 omtalte denne saken, var det under fem meldte tilfeller. Disse mistenkte tilfellene kom etter bruk av Saxenda.

– Nå har vi fått meldinger der det er mistanke om denne type bivirkninger etter bruk av både Saxenda, Wegovy og Ozempic.

Har du et tips?

Vi jobber med helsejournalistikk i TV 2. Har du innspill til denne saken, eller tips til andre saker vi bør se på?

Ta kontakt på helse@tv2.no

Det siste drøye året har bruken av slankemedisinene Wegovy, Saxenda og Ozempic eksplodert i hele verden.

Hittil i år har disse tre legemidlene hatt en samlet omsetning på over en milliard kroner i Norge.

Det europeiske legemiddelverket (EMA) har siden i sommer gjennomført omfattende undersøkelser for å finne ut hvorvidt alvorlige bivirkninger som økt selvmordsfare og tanker om selvskading kan knyttes til bruken av slankemedisin.

– Vanskelig situasjon

I sommer opplyste EMA at de hadde mottatt drøyt 170 meldinger totalt. TV 2 har spurt det europeiske legemiddelverket om hvor mange tilfeller de undersøker nå.

Det ønsker de imidlertid ikke svare på, opplyser kommunikasjonsrådgiver Rebecca Harding.

– Hva tenker dere om omfanget som har kommet så langt?

– Hver av disse meldingene er uttrykk for at en pasient har opplevd en vanskelig situasjon, sier Hortemo.

Konklusjon i november

Overlegen understreker imidlertid at ni meldinger alene ikke gir grunnlag for å si at bruk av denne typen slankelegemidler fører til økt risiko for selvmordstanker eller selvskading.

– EMA bruker nå all tilgjengelig informasjon for å avklare om det er en sammenheng.

Direktør for samfunns- og myndighetskontakt i Novo Nordisk, Tor Egil Frostelid, har tidligere sagt til TV 2 at de tar meldingene om de alvorlige bivirkningene på alvor.

– Sikkerhetsdata innhentet fra store kliniske studieprogram og data innhentet etter at legemidlet er markedsført, har ikke vist noen årsakssammenheng mellom disse legemidlene og selvmord eller tanker om selvskading, sa Frostelid i slutten av juli.

Harding i EMA opplyser til TV 2 at deres konklusjon er ventet å være klar i november.

– Jeg vil tro at de prøver å se om det finnes epidemiologiske studier eller andre studier, som har data som kan belyse dette. Målet er å avklare om selvskading og tanker om dette er hyppigere blant folk som bruker disse slankemidlene, sier Hortemo på spørsmål om hvordan EMA jobber.

Norske myndigheter har foreløpig ikke satt i gang egne studier på dette.