Skal granske politiets bruk av tvangsmidler igjen

Riksadvokaten avdekket maktmisbruk i politiet. Nå skal tvansgmiddelbruken granskes på nytt.

VISITASJON: Politiet ble irettesatt for sin bruk av tvangsmidler i mindre narkotikasaker. Nå skal de granskes på nytt. Foto: Frida Sørensen/TV 2
VISITASJON: Politiet ble irettesatt for sin bruk av tvangsmidler i mindre narkotikasaker. Nå skal de granskes på nytt. Foto: Frida Sørensen/TV 2

I februar konkluderte riksadvokaten med at politiet sannsynligvis har utsatt flere tusen nordmenn årlig for ulovlige tvangsmidler.Konklusjonen kom på bakgrunn av en rapport der riksadvokatembetet fulgte politiets praksis over åtte uker i fjor. Der ble det avdekket at politiet i for stor utstrekking bruker ransakelser når de mistenker narkotikalovbrudd.Etter dette sendte Riksadvokaten ut et