Konsekvens etter TV 2-avsløring:

Skal granske Bergen kommune

Kontrollutvalget i Bergen kommune skal nå granske avtalene kommunen har med ideelle organisasjoner som ivaretar bostedsløse. Det er avdekket omfattende misnøye og kritikk mot kommunen.

SKAL GRANSKES: De ideelle organisasjonene som ivaretar bostedløse personer har fremmet kraftig kritikk mot Bergen kommune. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
SKAL GRANSKES: De ideelle organisasjonene som ivaretar bostedløse personer har fremmet kraftig kritikk mot Bergen kommune. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Vi skal gjennomføre en forvaltningsrevisjon av innkjøp i Bergen kommune, og blant de sektorer som skal undersøkes spesielt er botilbud til rusavhengige og bostedsløse.

– Dette er på bakgrunn av reportasjene på TV2, presiserer Henning Warloe (H), leder av kontrollutvalget i Bergen kommune.

Deloitte, som er kommunens revisorselskap, skal gjennomføre undersøkelsene.

VIL UNDERSØKE: TV 2-avsløringene gjør at Henning Warloe (H) og kontrollutvalget i Bergen kommune, nå skal undersøke saken nærmere. Foto: Robert Reinlund / TV 2
VIL UNDERSØKE: TV 2-avsløringene gjør at Henning Warloe (H) og kontrollutvalget i Bergen kommune, nå skal undersøke saken nærmere. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Vi forventer at ferdig rapport vil være klar på slutten av året. Det vi ønsker å avklare er om kommunens innkjøpsavtaler og oppfølgingen av disse er i tråd med lover og regler, forklarer Warloe til TV 2.

Warloe har tidligere presisert at når kommunen har underleverandører som jobber for seg, så har kommunen ansvar for at arbeidsmiljølovens bestemmelser blir fulgt.

BOSTEDSLØS: Ann Solheim har tilbragt 49 netter bak domkirken i Bergen Foto: Robert Reinlund / TV 2
BOSTEDSLØS: Ann Solheim har tilbragt 49 netter bak domkirken i Bergen Foto: Robert Reinlund / TV 2

Warloe ønsker å avklare om kommunen har gjort seg skyldig i AML-brudd.

Vold og seksuelle overgrep

TV 2 har fortalt at bostedsløse kvinner i rusmiljøet mangler trygge overnattingstilbud og at mange derfor blir utsatt for vold og seksuelle overgrep. Dette er bekreftet fra en rekke kilder. Noe også Line Berggreen Jacobsen, byråd for barnevern og sosiale saker i Bergen kommune, er kjent med.

TV 2 har fortalt at det eneste akuttovernattingstilbudet for kvinner i Bergen, ble nedlagt i 2019 fordi kommunen ikke ville innfri de betingelsene som Kirkens Bymisjon fremsatte for å kunne drifte stedet forsvarlig.

– Graverende

– Avsløringene TV2 har kommet med den siste tiden er graverende. Et trygt hjem, i det minste en trygg seng å sove i, er et grunnleggende, menneskelig behov, påpeker Mailiss Solheim-Åkerblom, som er gruppeleder for Rødt i Bergen.

Kvinner i rus er en ekstra sårbar gruppe, og burde ha vært prioritert mener Åkerholm. Hun mener byrådet har vært altfor trege i å forstå at kvinner, som er i en ekstra sårbar situasjon, må prioriteres.

Fremmer forslag

– Dette er kommunens ansvar og det blir helt feil å legge skylden på frivilligheten for manglende tilbud.

Neste uke fremmer Rødt forslag i bystyret neste uke om at det skal etableres flere midlertidige boliger for kvinner i rus.

VIL HA HANDLING: – Det er viktig for å sikre bostedsløse Kvinner i aktiv rus et trygt tak over hodet, fastslår gruppeleder i Rødt, Mailiss Solheim-Åkerblom. Foto: Rødt
VIL HA HANDLING: – Det er viktig for å sikre bostedsløse Kvinner i aktiv rus et trygt tak over hodet, fastslår gruppeleder i Rødt, Mailiss Solheim-Åkerblom. Foto: Rødt

– Det ser ut som forslaget får flertall. Rødt vil følge saken tett, og gjøre det vi kan for å sikre rask handling etter bystyrets behandling neste uke, forsikrer Åkerholm.

Rovdrift

– Kommunal rovdrift av ideelle går utover bostedsløse, sier gruppeleder og utvalgsmedlem Håkon Pettersen (KrF) til TV 2.

Bergen kommune har et ambisiøst mål om å bekjempe bostedsløshet og bygge opp botilbud til de som trenger det, men i sin iver etter å selv levere botilbud mener KrF kommunen skviser ut ideelle aktører.

– De har i en årrekke stilt opp med varme senger og åpne hjerter. De ideelle aktørene har behov for en viss forutsigbarhet, og det er under enhver kritikk at kommunen gang på gang venter til siste liten med forlenge kontrakter, mener Pettersen.

KRITISK: Gruppeleder og utvalgsmedlem Håkon Pettersen (KrF). Foto: KrF
KRITISK: Gruppeleder og utvalgsmedlem Håkon Pettersen (KrF). Foto: KrF

Blå Kors kunne ikke ta sjansen på at kontrakten med kommunen ble forlenget og ble tvunget til å si opp 15 ansatte i fjor høst.

Færre senger

– Det betyr at fra mai er det færre senger i omløp, noe som går utover sårbare rusavhengige. Når kommunen nå i ettertid kommer og vil forlenge kontrakten likevel viser det med tydelighet at kommunen forventer at de ideelle stiller opp uansett hvordan kommunen behandler de. Dette er ikke godt nok. Det er kommunens ansvar å sørge for god kommunikasjon med de ideelle, mener Pettersen.

Han opplyser at Bergen KrF nå har løftet problemstillingen i utvalg for helse og sosial.

– Og vi kommer til å følge dette tett fremover, sier Pettersen.

– Skal være ryddig

– Det som er viktig for meg er at Bergen kommune skal være forutsigbar og ryddig mot alle vi samarbeider med, og det vil jeg arbeide for at vi skal være i tiden fremover, sier byråd Line Berggreen Jacobsen (Ap.

MASSIV KRITIKK: Byråd Line Berggreen Jacobsen har kun fungert som ansvarlig byråd i fire måneder, men får nå ansvaret for å rydde opp. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2
MASSIV KRITIKK: Byråd Line Berggreen Jacobsen har kun fungert som ansvarlig byråd i fire måneder, men får nå ansvaret for å rydde opp. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– En forvaltningsrevisjon ønsker jeg velkommen, kontrollkomiteen har en viktig kontrollfunksjon for Bergen kommune, påpeker Berggreen Jacobsen overfor TV 2.