Molde-skolene:

Skal bryte loven for å spare penger

MOLDE (TV 2): I klassen til kontaktlærer Andrine Skorgen gruer de seg til den nye skolehverdagen.

UNDERVISER: Andrine Skorgen er kontaktlærer for tredjeklasse ved Skjevik barne- og ungdomsskole i Molde kommune. Foto: Arne Rovick  / TV 2
UNDERVISER: Andrine Skorgen er kontaktlærer for tredjeklasse ved Skjevik barne- og ungdomsskole i Molde kommune. Foto: Arne Rovick / TV 2

Det er mattetime i tredjeklassen til Andrine Skorgen ved Skjevik barne- og ungdomsskole i Molde kommune. Den nyutdannede læreren gir god hjelp til alle som rekker opp hånden og ber om hjelp til å løse regnestykket.

– Jeg har en kjempefin klasse som møter meg med et smil hver morgen. Men jeg er alvorlig bekymret for hvordan den nye arbeidsdagen skal bli, sier Skorgen til TV 2.

KLASSEBILDE: Dette er elevene på tredjetrinnet ved Skjevik barne- og ungdomsskole. Foto: Arne Rovick  / TV 2
KLASSEBILDE: Dette er elevene på tredjetrinnet ved Skjevik barne- og ungdomsskole. Foto: Arne Rovick / TV 2

Uroen knytter seg til at skolene i Molde må spare penger. Det betyr færre lærere og flere sammenslåtte klasser. Det betyr mindre tid til hver elev i klasserommet.

– Jeg gruer meg. Jeg føler at jeg ikke kommer til å gjøre jobben min på en tilstrekkelig god måte og ikke klarer å se eller få snakket med alle elevene mine gjennom skoledagen, sier Skorgen.

Lovbrudd

Et annet ord for at hun og andre lærere opplever at de ikke klarer å gjøre jobben sin, heter brudd på lærernormen. Den loven sier at det skal maksimalt være 15 elever per lærer i første til fjerde klassetrinn.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at 11 prosent av skolene i Norge ikke oppfyller lærernormen. Det er 207 skoler som hver dag bryter loven, selv om flere av disse ligger marginalt over grensa.

Ifølge det samme direktoratet er det behov for omtrent 320 ekstra lærerårsverk for at alle offentlige grunnskoler skal oppfylle normen.

Snart blir tredjeklassen ved Skjevik en ny lovbryter i statistikken.

– Hvis en lærer skal klare å se alle elevene sine, er dette helt horribelt!

Kraftsalven kommer fra Lena S.B. Moltu. Hun er mamma til Anker i tredjeklassen til kontaktlærer Andrine Skorgen.

SINT: Lena S.B. Moltu er mamma til to elever på barnetrinnet og fortvilet over kutt i skolebudsjettet. Foto: Arne Rovick  / TV 2
SINT: Lena S.B. Moltu er mamma til to elever på barnetrinnet og fortvilet over kutt i skolebudsjettet. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Dette er fremtiden vår. Hva skal vi gjøre hvis ungene våre ikke får den nødvendige opplæringen og kunnskapen, og være rustet til å stå i voksenlivet. Det Molde kommune gjør er rett og slett helt hinsides, sier Moltu til TV 2.

Hun får full støtte av Inger Lise Eidhammer, som er skolens rektor. Hun advarer på det sterkeste mot konsekvensene av færre ressurser til skolen, som betyr kutt i lærerstillinger og sammenslåing av klasser.

ENHERSLEDER: Inger Lise Eidhammer er rektor ved skolen som må kutte ti lærerstillinger. Foto: Arne Rovick  / TV 2
ENHERSLEDER: Inger Lise Eidhammer er rektor ved skolen som må kutte ti lærerstillinger. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Resultatet blir jo store klasser med bare én lærer. På ungdomstrinnet får vi 34 elever i én klasse. Dette vil gå ut over undervisningen og ramme hver enkelt elev. Læringsresultatet vil gå ned, sier Eidhammer.

Prioriterer eldre

Hun er svært bekymret for elevene både på kort og lang sikt.

– Praktisk skole som sløyd er bare å glemme. Og vi klarer heller ikke gjennomføre aktiviteter ute med få voksne. Undervisningen blir langt mer teoretisk. Vi kommer til å produsere elever som er mindre i stand til å drive samfunnet vårt, er den dystre spådommen fra rektoren.

Skolen hun leder straffes ekstra hardt på grunn av tidligere merforbruk.

– Vi har brukt mer penger fordi jeg har vurdert det som helt nødvendig. Nå kommer kravet om å gå i balanse, og da må vi bare gjennomføre disse drastiske tiltakene. Men det smerter og jeg liker det på ingen måte, forklarer rektor Eidhammer.

Noen mil lenger vest, på rådhuset i Molde, møter TV 2 ordfører Trygve Grydeland som representerer Høyre.

– Vi dreier ressursene våre over på helse og omsorg. Det er mange eldre som venter på bedre tjenester. Når det blir færre barn i kommunen vår, henter vi penger fra barn og gir til de eldre. Vi kan heller ikke premiere en skole som har hatt merforbruk, forklarer ordføreren.

Men i skolekretsen til Skjevik bygges det nytt sykehus for Romsdal og Nordmøre, og elevtallet er ventet å vokse.

HØYRETOPP: Trygve Grydeland er ordfører i Molde kommune og representerer Høyre. Foto: Arne Rovick  / TV 2
HØYRETOPP: Trygve Grydeland er ordfører i Molde kommune og representerer Høyre. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Vi tror kanskje at det kan bidra til at du får økte barnetall her, og da får du kanskje økt påplussing på budsjettet, svarer ordføreren.

– Tungt

Enn så lenge står kuttene fast. De skal behandles i kommunestyret 15. februar.  Opprettholdes vedtaket i hovedutvalget for oppvekst, kultur og velferd, kommer kommunen til å bryte lærernormen – og loven.

– Det er aldri greit å bryte loven, slår ordføreren fast.

Han mener skolene i kommunen gir elevene en forsvarlig undervisning.

– Jeg opplever at vi har en god skole i Molde. Så er det flott at engasjerte foreldrene kjemper for sin sak, og vi følger situasjonen tett sammen med kommunedirektøren. Vi ønsker å ha en tett dialog med både skole og foreldre, sier Trygve Grydeland.

Send klage

Statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap) i Kunnskapsdepartementet synes det er trist at kommunen velger å bruke mindre penger på skole. 

– Jeg forstår godt frustrasjonen. Jeg håper de legger press på både kommunen og skolen og sier tydelig ifra hva de synes om akkurat dette. De har krav på en god skole for elevene sine.

Hun ber foreldrene klage til statsforvalteren.

– Det er statsforvalter som skal følge opp at kommunen holder lovverket. I første omgang må de starte der, hvis de ønsker å ta saken videre, sier statssekretæren til TV 2.

Tilbake i klasserommet gir kontaktlærer Andrine Skorgen uttrykk for sin bekymring. 

UROLIG: Andrine Skorgen underviser elevene i matte. Hun gruer seg til at klassene skal bli større. Foto: Arne Rovick  / TV 2
UROLIG: Andrine Skorgen underviser elevene i matte. Hun gruer seg til at klassene skal bli større. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Jeg frykter at jeg ikke klarer å utføre jobben min på en tilstrekkelig måte, at jeg ikke klarer å få sett og snakket med alle elevene mine slik jeg har et ønske om hver morgen. Da klarer jeg jo ikke gjøre den jobben som jeg er pålagt å gjøre. Jeg blir trist bare ved tanken, sier Andrine Skorgen.