UENIG: – Jeg er ikke noe tilhenger av en jojo-rente, men samtidig syns jeg utviklingen har vært veldig dramatisk, sier sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
UENIG: – Jeg er ikke noe tilhenger av en jojo-rente, men samtidig syns jeg utviklingen har vært veldig dramatisk, sier sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
Kritiserer Norges Bank:

Sjeføkonom mener renten bør settes ned

Roger Bjørnstad i LO mener tiden er inne for å sette ned renten. Torsdag denne uken går det sannsynligvis motsatt vei.

– Jeg har vært uenig i den sterke veksten i renteøkning hittil i år, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO.

Torsdag holder Norges Bank årets siste rentemøte, og økonomer TV 2 har pratet med spår en ny renteoppgang på 0,25 prosentpoeng.

Det tror også Bjørnstad, men selv mener han at det er feil.

RENTEHOPP: Torsdag står sentralbanksjef Ida Wolden Bache igjen på talerstolen. Sannsynligvis vil hun formidle en ny renteoppgang. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
RENTEHOPP: Torsdag står sentralbanksjef Ida Wolden Bache igjen på talerstolen. Sannsynligvis vil hun formidle en ny renteoppgang. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Kan ikke løses med høyere rente

– Jeg er ikke noe tilhenger av en jojo-rente, men samtidig syns jeg utviklingen har vært veldig dramatisk, særlig med de sosiale forskjellene vi ser utspille seg nå, og jeg mener derfor det taler for en rentenedgang, sier Bjørnstad.

Sjeføkonomen mener samtidig at renteøkningene til nå ikke har påvirket årsaken til inflasjon. Han mener inflasjonen kommer av importert prisvekst, noe som ikke kan reduseres med norsk styringsrente.

SSB, som beregner inflasjonen, har tidligere uttalt at internasjonale forhold har påvirket prisveksten i Norge. Blant annet er drivstoffpriser og strømpriser noe som bestemmes ut i fra forhold også utenfor landets grenser.

– Vi har ikke vært i en sånn situasjon før at vi får importert prisvekst som i så stor grad rammer norske husholdninger og norsk økonomi, sier Bjørnstad og legger til:

– Den usikkerheten er et ytterlige argument for i det minste å holde renten i ro nå.

Bør holdes i ro

Steinar Holden, økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo, mener at sentralbanken heller burde ventet med ytterliggere rentehevinger for å se an situasjonen.

VENT: Steinar Holden, professor ved UiO, tror også renten settes opp på torsdag, men mener sentralbanken burde ventet med rentehevingen. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2
VENT: Steinar Holden, professor ved UiO, tror også renten settes opp på torsdag, men mener sentralbanken burde ventet med rentehevingen. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– Jeg mener det ville være bedre å ikke heve renten nå, og trolig ikke neste år heller. Bedriftene i Regionalt nettverk er betydelig mer pessimistiske enn tidligere, og våre handelspartnere ser ut til å være på vei inn i en nedgangskonjunktur, sier han.

Professoren peker også på at SSB forventer at inflasjonen skal godt ned mot slutten av neste år.

– Vi vil se en innstrammende effekt av den prisveksten vi har sett nå, så det vil nok være fornuftig å se an situasjonen litt, sier Holden.

Inflasjonen vil komme ned

Holden mener også at det vil komme en betydelig effekt av rentehevingene som allerede er gjennomført.

Etter at viktige priser på blant annet energi og mat har steget så mye, vil det ta tid før prisimpulsene går igjennom økonomien, sier han.

– Prisveksten vil være høy neste år også, men når økonomien svekkes og lønnsveksten trolig bare øker moderat, så vil inflasjonen komme ned igjen etter hvert. Derfor er det gunstig om man ikke strammer inn altfor mye, sier Holden.

– Kjempebekymret

Men først skal altså renten settes opp en gang til, det har sentralbanken også selv varslet.

Bakgrunnen er at det fremdeles er svært høy prisvekst i landet samtidig som arbeidsledigheten er lav, og aktiviteten i økonomien har vært høy gjennom året.

Effekten av renteøkningen vil ikke slå inn før på nyåret, og i løpet av årets første måneder kan renten settes opp enda en gang.

– Jeg er kjempebekymret og det er bakgrunnen for at jeg sa ifra allerede i mars i år. Hvor analysen er at de som rammes av prisøkningen rammes ytterligere av renteøkningene som skal bekjempe prisveksten, sier Bjørnstad i LO.

Eierne vil sitte igjen med mer

I løpet av våren gjennomføres også lønnsforhandlingene i frontfagene. Resultatet av det er toneangivende for lønnsforhandlingene i andre bransjer.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets, mener at et lønnsoppgjør på fem prosent kan få sentralbanken til å sette opp renten ytterligere.

Bjørnstad påpeker at hva lønnsoppgjøret blir neste år ikke er noe han vet nå, men at dersom det ender på fem prosent er det fordi lønnsomheten i bedriftene er god.

– Og hvis ikke lønnstakene skal få del av dette vil eierne sitte igjen med mer overskudd i stedet, sier Bjørnstad.