Slår alarm om ungdomskriminalitet:

«Situasjonen er i ferd med å bli uholdbar»

Ordførerne i kommunene rundt Oslo forteller om økt og mer alvorlig kriminalitet blant unge i skolealder.

ORDFØREROPPROP: Her fra Mailand videregående skole i Lørenskog i november, hvor 15-20 ungdommer var i et masseslagsmål. To personer fikk behandling for kutt- og stikkskader. Foto: Terje Pedersen / NTB
ORDFØREROPPROP: Her fra Mailand videregående skole i Lørenskog i november, hvor 15-20 ungdommer var i et masseslagsmål. To personer fikk behandling for kutt- og stikkskader. Foto: Terje Pedersen / NTB

«Dette er våre elever og innbyggere. Situasjonen er i ferd med å bli uholdbar, og vi må ta grep for å sikre politiets ressurssituasjon.», står det i et brev adressert til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). 

Brevet er signert fylkesrådslederen i Akershus fylkeskommune og 16 av 21 ordførere i fylket. 

– Situasjonen går definitivt i feil retning. Vi ser at volden blir verre, og utøverne blir yngre. Kriminelle nettverk er utspekulerte, og rekrutterer yngre og yngre ungdom, sier fylkesrådsleder Anette Solli (H) til TV 2. 

Fylkestoppen forteller at de har gått fra en virkelighet hvor vold og kriminalitet i skolen var en sjelden begivenhet, til en situasjon der terskelen er senket for å utøve vold og for å ha med seg våpen på skolen. 

– Vi har sett tilfeller av masseslagsmål og sammenkomster av gjenger som har vært svært alvorlige, og som kan bli fatale, fortsetter Solli. 

Disse står bak oppropet:

Disse har signert brevet som onsdag ble sendt til Justisdepartementet:

 • Cecilie Dahl-Jørgensen Pind (H), ordfører Nordre Follo kommune
 • Bengt Nøst-Klemmetsen (H), ordfører Ås kommune
 • Christopher Leiknes (Ap), ordfører Enebakk kommune
 • Lene Conradi (H), ordfører Asker kommune
 • Anette Solli(H), fylkesrådsleder Akershus fylke
 • Tove Nyhus (Frp), ordfører Nes kommune
 • Sigbjørn Odden (H), ordfører Frogn kommune
 • Kjartan Berland (H), ordfører Lillestrøm kommune
 • Ståle Lien Hansen (Frp), ordfører Ullensaker kommune
 • Amine Mabel Andresen (H), ordfører Lørenskog kommune
 • Gro Mette Langdalen (H), ordfører Rælingen kommune
 • Roger Evjen (Ap), ordfører Aurskog-Høland kommune
 • Karl-Arne Johannessen (H), ordfører Gjerdrum kommune
 • Rune Winum (H), ordfører Nittedal kommune
 • Christian Bendz (H), ordfører Nannestad kommune
 • Nina Kristengård (H), ordfører Eidsvoll kommune
 • Paul Johan Moltzau (Sp), ordfører Hurdal kommune

Færre ressurser

I brevet til justisministeren, som ble oversendt departementet onsdag, ber ordførerne om økte ressurser til forebyggende arbeid i Øst politidistrikt. 

Bakgrunnen for at de lokale politikerne når slår alarm, og henvender seg direkte til justisministeren, er blant annet en bekymring fra politiet selv. Dagens ressurssituasjon i politiet i regionen er for dårlig. 

– Politiet er veldig tydelige med oss. Ressurssituasjonen har de siste årene forverret seg slik at politiet er redde for å miste oversikt over ungdomsgjengene, og da har vi all grunn til å slå alarm, sier fylkesrådslederen. 

Dette skriver de i brevet:

«Til justisdepartementet v/ statsråd Emilie Enger Mehl

Brev ang. kritisk situasjon rundt ungdoms- og gjengkriminalitet i Akershus

Oslo og Øst er politidistriktene som topper statistikken med unge gjerningspersoner i Norge. Volden blir grovere, kriminaliteten mer alvorlig, og lovbryterne blir yngre. Ordførere og fylkesrådet i Akershus er bekymret over utviklingen, og frykter at politiet kan miste oversikt over de ulike miljøene. Dagens ressurssituasjon i politiet i regionen er for dårlig. Fra og med 12. februar står bla. Lillestrøm politistasjonsdistrikt uten operative forebyggere. Vi oppfordrer sterkt til å styrke det forebyggende arbeidet i regionen før det er for sent.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har uttalt i politisk kvarter 15.01 at hun er opptatt av å skjerme forebyggende enheter i Oslo Øst, men utfordringene med ungdoms- og gjengkriminalitet er store også utenfor Oslo Øst. I Akershus har ordninger med skolekontakter som operative forebyggere blitt kuttet. Uten skolekontakter vil politiet miste en enkel vei inn for å få oversikt over ungdomsmiljøet, og hva som rører seg. Forebyggende politiarbeid er vårt viktigste verktøy for å forebygge og bekjempe ungdomskriminalitet.

Dette er våre elever og innbyggere. Situasjonen er i ferd med å bli uholdbar, og vi må ta grep for å sikre politiets ressurssituasjon. Forebyggende arbeid er grunnleggende for trygge oppvekst- og lokalmiljø, og for å forhindre ungdom å havne i kriminelle miljøer. I Øst politidistrikt alene har det vært en øking i ungdomskriminaliteten med 37% sammenlignet med fjoråret, økningen er størst blant de aller yngste.

Justis- og beredskapsdepartementet varslet i en pressemelding 14.02 at revidert nasjonalbudsjett for 2024 vil inneholde 635 millioner kroner i økte midler til en styrking av politiet. Av disse midlene er det tydelig at ressurser til forebyggende arbeid i Øst politidistrikt må prioriteres.

Ordførere og fylkesråd i Akershus etterlyser grep fra justis- og beredskapsministeren, og håper det vil bli tilrettelagt for at politiet kan drive mer forebyggende arbeid i alle utsatte områder.

Dette er en svært viktig sak for vår region. Vi ønsker derfor om et møte med justis- og beredskapsministeren.»

Politiet har også selv slått alarm om den bekymringsfulle utviklingen innen ungdomskriminalitet. Fra 2022 til 2023 var det en 28 prosent økning i påtaleavgjorte straffbare forhold begått av barn og unge under 18 år. I Øst politidistrikt alene var økningen på hele 37 prosent. Økningen er størst blant de aller yngste.

ETTERLYSES: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2
ETTERLYSES: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Samme utfordringene som Oslo Øst

Det gjør at Øst topper statistikken, sammen med Oslo politidistrikt. 

Men samtidig som justisministeren har uttalt at hun ønsker å skjerme forebyggende enheter i Oslo Øst, skjer ikke det samme i omegnskommunene. 

– Vi er nærmeste kommune til Oslo Øst, og vi ser at vi har noen av de samme utfordringene, sier ordfører i Lørenskog, Amine Mabel Andresen (H), som samtidig understreker at utfordringene bare gjelder en liten del av ungdomsmiljøet i kommunen. 

Lørenskog-ordføreren viser til at de per i dag ikke har noen dedikerte forebyggere fra politiet i kommunen. 

– Dette er en situasjon vi ser svært alvorlig på, fortsetter Lørenskog-ordføreren. 

– Redd de skal miste kontrollen

Høyre-ordføreren får støtte fra kollegaen i Nes kommune, ordfører Tove Nyhus (Frp). Hun mener at økt ungdomskriminalitet og reduserte forebyggende ressurser hos politiet er en dårlig kombinasjon.

– Vi slår alarm fordi vi er redde for at politiet skal miste kontrollen. Vi må ta grep før det er for sent og situasjonen kommer helt ut av kontroll, sier Nyhus. 

Det er nettopp flere ressurser til forebyggende arbeid lokalpolitikerne etterlyser.

«I Akershus har ordninger med skolekontakter som operative forebyggere blitt kuttet. Uten skolekontakter vil politiet miste en enkel vei inn for å få oversikt over ungdomsmiljøet, og hva som rører seg», skriver de i brevet. 

IKKE SYNLIG: I Nes kommune ser de knapt politiet, med mindre det er alvorlige hendelser. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
IKKE SYNLIG: I Nes kommune ser de knapt politiet, med mindre det er alvorlige hendelser. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Må prioriteres

I Nes etterlyser Nyhus mer synlig politi. I kommunen ser de bare politipatruljer ved alvorlige hendelser. Dermed er det ingen som er til stede for å ha kontakt med ungdommen. 

– Det foregår åpent salg av narkotika både på skoler og på kjøpesentre. Unge selv sier at det er stort press for å begynne med dop, og at rusmidler er så normalisert blant ungdom at de ikke engang tenker over hvor det kommer fra eller at det er ulovlig, forteller Frp-ordføreren. 

I brevet til Justisdepartementet ber derfor ordførerne og fylkesrådslederen om et møte med justisministeren. Tidligere i februar annonserte statsråden at regjeringen vil bevilge ytterligere 635 millioner kroner til politiet i revidert nasjonalbudsjett

I Akershus mener de at det er tydelig at «ressurser til forebyggende arbeid i Øst politidistrikt må prioriteres». 

Justisdepartementet: – Må samarbeide

– For å bekjempe barne- og ungdomskriminalitet er vi avhengig et samarbeid på tvers av flere sektorer. Dette gjelder både kommuner og politi, svarer statssekretær Sigve Bolstad (Sp) i Justis- og beredskapsdepartementet til TV 2. 

Han viser videre til at regjeringen forslår å øke årets politibudsjett med 635 millioner, som blant annet skal gå til å «opprettholde bemanning». I tillegg har Stortinget for kort tid siden, etter forslag fra regjeringen, vedtatt lovendringer som utvider området for ungdomsstraff, poengterer Bolstad. 

– Vi opptatt av at det skal være god politidekning i alle landets kommuner. Vi ser frem til dialog med kommunene om hvordan vi sammen kan forebygge kriminalitet best mulig, avslutter han. 

Rettelse 23.02 klokken 11.30: I en tidligere versjon av artikkelen sto det at 15 av 21 ordførere hadde signert oppropet. Det riktige tallet er 16 av 21.