Opplysninger til TV 2:

Sinne i PST – ansatte mister lønnstillegg

Med et pennestrøk er flere sivilt ansatte i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fratatt et lønnstillegg på over 40.000 kroner i året. Kuttet har vakt sterke reaksjoner internt.

TETT DIALOG: PST-sjef Beate Gangås sier hun har møtt forståelse i budsjettdiskusjonene med Justis- og beredskapsdepartementet. Den siste tida har det vært tett dialog om situasjonen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
TETT DIALOG: PST-sjef Beate Gangås sier hun har møtt forståelse i budsjettdiskusjonene med Justis- og beredskapsdepartementet. Den siste tida har det vært tett dialog om situasjonen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Etter det TV 2 kjenner til, skal det den siste tida ha kokt blant ansatte i Politiets sikkerhetstjeneste (PST). 

Bakgrunnen er det som av flere kilder beskrives som en krevende budsjettsituasjon, der PST har vært tvunget til å finne helt nye måter å kutte kostnader på. 

En trussel om mulige oppsigelser har samtidig hengt tungt over etaten, men slik TV 2 forstår situasjonen, ser det nå ut til at det kan unngås. 

HOVEDKVARTERET: Politiets sikkerhetstjeneste (PST) holder til i Nydalen i Oslo. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
HOVEDKVARTERET: Politiets sikkerhetstjeneste (PST) holder til i Nydalen i Oslo. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

PST-sjef Beate Gangås er ordknapp om problemene, men viser til at den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør trusselbildet utfordrende. 

– PST er i tett dialog med Justis- og beredskapsdepartementet, og vi opplever at vi blir møtt med forståelse, sier Gangås. 

Mister tillegg

Enkelte innstramminger er likevel en realitet for de ansatte allerede. Og spesielt én innstramming har truffet hardt: 

TV 2 får opplyst fra flere kilder at en gruppe sivilt ansatte i PST er blitt fratatt det såkalte ATB-tillegget. 

Det er en godtgjørelse som ansatte i politiet og PST får som kompensasjon for at de unntas fra hviletidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Tillegget ligger i dag på 40.707 kroner i året. 

Selv om fastlønnen er den samme, skal ansatte ha opplevd innstrammingen som et lønnskutt – i og med at utbetalt lønn blir flere prosent lavere. 

INNSTRAMMING: PST-sjef Beate Gangås har vært nødt til å finne nye måter å kutte kostnader på. Foto: Aage Aune / TV 2
INNSTRAMMING: PST-sjef Beate Gangås har vært nødt til å finne nye måter å kutte kostnader på. Foto: Aage Aune / TV 2

Tillegget beskrives som olje i maskineriet i PST fordi det legger til rette for at ansatte kan jobbe ekstra når det trengs, uten at det skrives overtidstimer for det. 

Hos uniformert politi er det i stor grad stillingskode og lønnsplan som avgjør om man får tillegget eller ikke. 

For sivilt ansatte er det derimot arbeidsgiver som bestemmer hvem som skal stå på listen. Og situasjonen nå er at listen er blitt vesentlig kortere enn før, etter det TV 2 får opplyst. 

Tillegget skal kun gis i tilfeller der arbeidsgiver kan vise at det er behov for unntak fra hviletidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Har bommet på budsjettene 

Innstrammingen kommer i en situasjon der sikkerhetspolitisk uro har ført til stort arbeidspress i PST. 

Samtidig har økonomien vært anstrengt, og så sent som i november måtte Justis- og beredskapsdepartementet gå til Stortinget med en ekstrabevilgning på 104,9 millioner kroner for 2023 for å få tallene til å gå opp. Økningen ble beskrevet som «nødvendig for å sikre at PST har de budsjettmessige forutsetningene for å løse de oppgavene kun PST kan utføre». 

Både beskyttelse av myndighetspersoner og arbeidet med kontraterror og kontraetterretning ble trukket spesielt fram.

I statsbudsjettet for 2024 er bevilgningen til PST økt med ytterligere 72 millioner kroner. Men bare tre måneder ut i året begynner det å bli klart at regjeringen kan ha undervurdert pengebehovet igjen. 

Beroligende signaler 

Den siste tida har det vært tett dialog mellom PST og departementet om situasjonen, og etter at TV 2 begynte å stille spørsmål om saken, skal det ha vært ny bevegelse i diskusjonene. 

Det klare inntrykket er nå at regjeringen kommer til å stille opp med de midlene som trengs for at PST skal kunne løse samfunnsoppdraget på en god måte. 

I DIALOG: Statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp) i Justis- og beredskapsdepartementet bekrefter at det har vært diskusjoner med PST-sjef Beate Gangås om budsjettsituasjonen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
I DIALOG: Statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp) i Justis- og beredskapsdepartementet bekrefter at det har vært diskusjoner med PST-sjef Beate Gangås om budsjettsituasjonen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp) beskriver dialogen slik: 

– Som en følge av en endret sikkerhetspolitisk situasjon og til tider endret trusselbilde har PST hatt et økt aktivitetsnivå de siste årene. Disse faktorene har gjort det nødvendig å styrke PST i de budsjettene denne regjeringen har lagt frem. 

– JD har tett dialog med sjef PST om situasjonen både når det gjelder aktivitetsnivå og budsjett, slik at de kan utføre sitt samfunnsoppdrag. 

Rettelse: ATB-tillegget ble i første versjon av denne artikkelen oppgitt til 34.231 kroner i året. Riktig tall er 40.707 kroner i året, ettersom summen indeksjusteres årlig. Rettelsen ble gjort 21. mars.