CHAT: Eksperter mener denne roboten kommer til å endre måten vi tester kunnskap på. Foto: Lage Ask / TV 2
CHAT: Eksperter mener denne roboten kommer til å endre måten vi tester kunnskap på. Foto: Lage Ask / TV 2
Chatrobot:

– Sikkert blitt brukt uten at lærerne vet om det

Nesten ingen universiteter eller høyskoler rapporterer om bruk av roboten ChatGPT på eksamen. – Veldig rart, mener ekspert.

Like før eksamenssesongen satte i gang i fjor, lanserte selskapet Open AI chatroboten ChatGPT.

Roboten fungerer på den måten at den svarer på spørsmålene den blir stilt. Nettavisen Khrono skriver at roboten fikk karakter B på eksamen i biomedisin.

Før jul var det nesten ingen universiteter som visste hvordan de skulle fange opp bruk av roboten på eksamener der alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensbesvarelser kontrolleres med såkalt plagiatkontroll. Da kontrolleres teksten man leverer opp mot tekster som allerede finnes på internett.

ChatGPT skriver nye tekster, og blir følgelig ikke oppdaget på plagiatkontroller.

Utdanningsdirektoratet har også besluttet å begrense nettilgangen ved enkelte eksamener på videregående skole.

– Siden teknologien er ny, har vi foreløpig lite kunnskap om hvordan dette påvirker sensuren, skriver direktoratet i en pressemelding.

Nå rapporterer kun tre norske universiteter og høgskoler at de har oppdaget bruk av chatroboten i forbindelse med eksamen.

Les hvordan TV 2 har kartlagt bruken av ChatGPT i forbindelse med eksamen lenger ned i saken.

– Virker påskrudd

Inga Strümke er en av landets fremste forskere på kunstig intelligens (KI). Hun synes det virker veldig rart at så få utdanningsinstitusjoner rapporterer om bruk av chatroboten på eksamen.

– Dette er bare spekulasjoner, men det virker veldig rart. Chatboten har fått veldig mye oppmerksomhet. Det handler nok mer om at de ikke har de rette verktøyene for å oppdage det, sier Strümke.

RART: Inga Strümke forsker på kunstig intelligens. Hun mener kunstig intelligens har kommet for å bli Foto: Mona Hauglid
RART: Inga Strümke forsker på kunstig intelligens. Hun mener kunstig intelligens har kommet for å bli Foto: Mona Hauglid

Hun mener også dette er nok et eksempel på helt nye utfordringer vi ikke er forberedt på.

– Kunstig intelligens er på vei inn i samfunnet, så skolen vil måtte forholde seg til det på en eller annen måte. Jeg mener det handler om å bruke det på riktig måte.

Teknologiekspert Torgeir Waterhouse er enig. Han mener også at utdanningssektoren fremstår påskrudd.

– Den blir helt sikkert brukt uten at lærerne vet om det. Men det er ikke mange uker siden denne roboten ble lansert og det er allerede en debatt om hvordan det vil påvirke eksamener, sier Waterhouse.

– Debatten bør handle om hvordan det brukes, og ikke om det skal brukes, mener han.

UNDERVISNING: Torgeir Waterhouse, en av Norges fremste eksperter på IT, mener KI må inn i undervisningen på skoler. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2
UNDERVISNING: Torgeir Waterhouse, en av Norges fremste eksperter på IT, mener KI må inn i undervisningen på skoler. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Fersk gjerning

De aller fleste universitetene og høyskolene skriver til TV 2 at bruk av roboten vil bli behandlet som fusk. De fleste begrunner det med kravet om at eksamensinnleveringer skal være «eget arbeid».

Slik har TV 2 kartlagt bruk av roboten på eksamen

TV 2 har stilt de samme tre spørsmålene til 30 av landets største høyere utdanningsinstitusjoner i starten av januar:

  1. Har dere oppdaget bruk av roboten? (eventuelt: Mistenker dere at den har blitt brukt?)
  2. Hvordan vil det bli sanksjonert dersom noen har brukt roboten på en hjemmeeksamen?
  3. Hvordan har dere jobbet for å oppdage det?

(fem av institusjonene har ikke besvart TV 2 sin henvendelse)

Fusk kan få store konsekvenser ved flere universiteter.

Ved blant annet BI kan man bli utestengt i ett til to semestre - avhengig av alvorlighetsgraden.

– ChatGPT-robot er foreløpig ikke definert som et ulovlig hjelpemiddel i BIs forskrift, men dette er noe skal tas opp til vurdering, skriver kommunikasjonsrådgiver Henrik Stølen ved BI.

Flere av universitetene svarer også at de ikke har noen forutsetninger for å oppdage bruk av roboten.

Tre universiteter svarer at de har oppdaget bruk av roboten i forbindelse med eksamen:

Ved Universitetet i Agder fortalte en student at vedkommende hadde brukt roboten for å forberede seg til eksamen. Ved Universitetet i Stavanger ble den brukt i en eksamen der alle hjelpemidler var tilgjengelig.

Ved universitetet i Tromsø skjedde noe lignende. Der ble en student tatt på «fersk gjerning».

– Eksamenen var definert slik at alle hjelpemidler var tillatt. Vi må kunne anta at flere studenter har brukt tjenesten, skriver eksamensleder ved UiT Kristin Johanne Bye til TV 2.

FUSK: Ved universitetet i Tromsø ble det oppdaget at en student brukte ChatGPT på eksamen. Foto: Helge Hansen
FUSK: Ved universitetet i Tromsø ble det oppdaget at en student brukte ChatGPT på eksamen. Foto: Helge Hansen

– For lett å bare forby

Etter at ChatGPT ble lansert har flere tatt til orde for at tiden nå er inne for å endre hvordan man utfører eksamen.

Dosent i fremmedspråksdidaktikk, Inger Langseth ved NTNU har forsket mye på nettbasert utdanning. Hun mener chatroboten gjør at man blir nødt til å tenke nytt for hva som er kunnskap og hvordan vi måler den.

– Det bør kanskje legges mer vekt på muntlige vurderingssituasjoner, eller en kombinasjon av muntlig og skriftlig, mener hun.

Prorektor og professor i informatikk ved universitetet i Bergen, Pinar Heggernes, mener man må forholde seg ulikt til KI fra fag til fag.

– Kvaliteten på svarene fra ChatGPT varierer fra fag til fag, mener informatikkprofessoren og prorektoren.

Hun mener de ulike fagområdene må finne ut av hvordan dette kan brukes i undervisning og vurdering.

– Det blir for lett å bare forby ChatGPT. Da må man bli enig om hva som er forbudt. Klipp og lim er juks fra før av. Teknologien kan brukes på flere måter. Roboten kan også forbedre allerede skrevne tekster.

EKSAMEN: Prorektor og informatikkprofessor ved UiB, Pinar Heggernes mener man ikke bør gå tilbake til gamle eksamensformer. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
EKSAMEN: Prorektor og informatikkprofessor ved UiB, Pinar Heggernes mener man ikke bør gå tilbake til gamle eksamensformer. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Hun mener universitetene nå må teste kunnskap på en ny måte.

– Vi vil jo ikke ha kunnskap som kommer rett fra boken. Vi vil ha refleksjoner og nyskapende tenking. Her kommer foreløpig ChatGPT til kort. Vi må heller bli mer kreativ for å teste kunnskap. Vi må teste studentenes kunnskap til å bruke kunnskap, sier Heggernes.

Se video: – Datamaskinene vil aldri kunne måle seg med kunsten