Reagerer kraftig på TV 2-avsløring:

Sigrids foreldre mener datterens liv kunne vært spart

Foreldrene til Sigrid Giskegjerde Schjetne ba allerede i 2014 om svar på hvorfor datterens drapsmann ble sluppet ut fra sykehus. Først nå har de fått vite detaljene om det som skjedde.

REAGERER: Sigrids foreldre Ingrid Giskegjerde og Tom Schjetne har flere ganger møtt datterens drapsmann i retten. Her er de i Oslo tinghus i 2013. Foto: Gorm Kallestad / NTB
REAGERER: Sigrids foreldre Ingrid Giskegjerde og Tom Schjetne har flere ganger møtt datterens drapsmann i retten. Her er de i Oslo tinghus i 2013. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Søndag fortalte TV 2 historien om hva som skjedde før Sigrid Giskegjerde Schjetne (16) ble bortført og drept i Oslo i 2012.

Chris, mannen som ble dømt til tvungent psykisk helsevern for drapet, var godt kjent for både politiet og psykiatrien.

Familien til Sigrid reagerer kraftig på TV 2s avsløring om det som skjedde i tiden før drapet.

– Familien reagerer naturligvis sterkt på det de har sett i denne reportasjen. Gjerningspersonen burde aldri blitt skrevet ut fra sykehuset i mars 2012, sier Svein Holden, som er bistandsadvokat for Sigrids foreldre.

– Dersom han hadde forblitt tvangsinnlagt, så hadde heller ikke Sigrid blitt drept noen måneder senere, sier Holden.

DREPT: Sigrid Giskegjerde Schjetne ble bortført og drept i 2012. En mann ble dømt til tvungent psykisk helsevern for drapet. Foto: Privat
DREPT: Sigrid Giskegjerde Schjetne ble bortført og drept i 2012. En mann ble dømt til tvungent psykisk helsevern for drapet. Foto: Privat

Har ønsket svar i årevis

Allerede i 2014 forsøkte foreldrene til Sigrid å få svar på hva som egentlig skjedde da drapsmannen ble sluppet ut fra sykehus.

Den gangen fikk de ikke se dokumentene som viser vurderingene Kontrollkommisjonen ved sykehuset i Ålesund gjorde i 2012 før mannen slapp ut.

TV 2 har fått innsyn vedtaket som viser vurderingene Kontrollkommisjonen gjorde, og hvilke advarsler sykehuset kom med.

Det er første gang foreldrene gjøres kjent med hva som faktisk står i dokumentene.

Fem måneder før drapet la Chris seg inn på psykiatrisk sykehus i Ålesund.

Der mente legene at han var farlig, og at han kunne komme til å skade enten seg selv eller andre mennesker.

Derfor ble den frivillige innleggelsen gjort om til en tvangsinnleggelse.

Chris klaget til Kontrollkommisjonen, et organ som passer på at det ikke brukes ulovlig tvang mot psykisk syke pasienter.

– Jeg var uenig i at jeg trengte hjelp, sier Chris i dag.

Truet familien på livet

I vedtaket fremgår det at Ålesund sykehus argumenterte overfor Kontrollkommisjonen med at Chris hadde en «alvorlig sinnslidelse i form av paranoid psykose, som sannsynligvis har gått ubehandlet over lang tid».

Sykehuset forklarte videre at Chris hadde blitt innbrakt til legevakten av politiet etter en bekymringsmelding med bakgrunn i at han hadde truet flere familiemedlemmer på livet.

Sykehuset skrev at de mente at det var en reell fare for at han ville gjøre alvor av disse truslene.

VEDTAK: TV 2 har fått innsyn i vurderingene Kontrollkommisjonen gjorde i 2012. Foto: Christian Rooth Christensen
VEDTAK: TV 2 har fått innsyn i vurderingene Kontrollkommisjonen gjorde i 2012. Foto: Christian Rooth Christensen

«Det ble vurdert av fagansvarlige slik at pasienten oppfylte hovedvilkåret for tvungent psykisk helsevern; alvorlig sinnslidelse, og at farekriteriet var oppfylt ettersom en anså at det forelå fare for at han ville gjennomføre sine trusler dersom man nå skrev ham ut», heter det i dokumentene.

Selv argumenterte Chris og hans advokat med at legen på sykehuset gjorde feil da den frivillige innleggelsen ble gjort om til en tvangsinnleggelse.

De avviste også at han skulle være farlig.

Enstemmig avgjørelse

Heller ikke Kontrollkommisjonen mente at det var tilstrekkelig dokumentert at mannen de vurderte var farlig nok til at de kunne holde ham på tvang.

«”Nærliggende og alvorlig” fare innebærer at ikke en hvilken som helst fare er tilstrekkelig. At faren er alvorlig, må forstås dit hen at skadepotensialet med tanke på liv eller helse må være betydelig. I tillegg må faren være nærliggende. En mistanke er ikke tilstrekkelig», skriver kommisjonen.

I SKOGEN: Ti år etter drapet har Chris flere timer daglig fri fra institusjonen der han bor. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
I SKOGEN: Ti år etter drapet har Chris flere timer daglig fri fra institusjonen der han bor. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

I vedtaket påpeker de at de ikke mener det var sannsynliggjort at farekriteriet var oppfylt slik saken var presentert fra institusjonens side.

«Med unntak av én dom tilbake i 2006, foreligger ikke dokumentasjon på at faktisk skal utøvd vold mot andre. Det rapporteres om trusler, men hva disse truslene konkret skal ha bestått i, er ikke kjent for kontrollkommisjonen. At NN akter å sette i verk det han angivelig skal ha truet om, anses heller ikke sannsynliggjort».

Kontrollkommisjonens enstemmige avgjørelse var at det ikke var grunnlag for å opprettholde tvangsinnleggelsen av Chris.

I vedtaket skriver kommisjonen også at dersom Chris skulle gjøre noe straffbart etter å ha blitt skrevet ut, vil dette «være forhold som må følges opp av politiet og strafferettspleien».

SKREVET UT: Få måneder før drapet forlot Chris sykehuset i Ålesund. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2
SKREVET UT: Få måneder før drapet forlot Chris sykehuset i Ålesund. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Chris ble dermed utskrevet fra sykehus.

– Må aldri skje igjen

Bare fem måneder senere kidnappet og drepte han Sigrid Giskegjerde Schjetne.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal opprettet aldri tilsynssak etter drapet.

Det reagerer Sigrids foreldre på.

– Familien er svært opptatt av at en lignende hendelse aldri må skje igjen. Det er bakgrunnen for at de i oktober 2014, etter rettssaken var avsluttet, sendte en anmodning om at sykehusets håndtering av gjerningsmannen burde bli gransket, sier bistandsadvokat Holden.

– Dette ble dessverre overraskende avslått av fylkesmannen.

REAGERER: Svein Holden er bistandsadvokat for Sigrid Giskegjerde Schjetnes foreldre. De er overrasket over at fylkesmannen ikke ville granske sykehusets håndtering av gjerningsmannen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
REAGERER: Svein Holden er bistandsadvokat for Sigrid Giskegjerde Schjetnes foreldre. De er overrasket over at fylkesmannen ikke ville granske sykehusets håndtering av gjerningsmannen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Ikke naturlig med «nytt forsøk»

Fylkeslege i Møre og Romsdal, Karin Müller Mikalsen, skriver i en epost til TV 2 at de ikke har noen kontroll- og eller overprøvingsadgang overfor Kontrollkommisjonens avgjørelser.

– Når vi vurderer om vi skal åpne tilsyn, ser vi på formålet med tilsynsvirksomheten, skriver Müller og legger til:

– Spørsmålet om en eventuell tilsynssak ble tatt opp av drapsofferets foreldre i oktober 2014. I første omgang gjennom en henvendelse til sykehuset. Vi mottok uttalelser fra sykehuset og kontrollkommisjonens formann. I et brev til foreldrene 17. februar 2015 skrev vi at vi ikke fant grunn til videre undersøkelser.

ÅPNET IKKE TILSYN: Fylkeslegen i Møre og Romsdal åpnet ikke tilsyn med sykehusets håndtering av drapsmannen. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2
ÅPNET IKKE TILSYN: Fylkeslegen i Møre og Romsdal åpnet ikke tilsyn med sykehusets håndtering av drapsmannen. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Grunnen, ifølge Fylkeslegen, var at Kontrollkommisjonen var enstemmige om at vedtaket om å tvangsinnlegge Chris var ugyldig.

I tillegg hadde drapssaken allerede blitt behandlet av retten.

– Fylkesmannen fant i lys av all informasjonen vi hadde at det ikke ville være naturlig at det ble gjort et «nytt forsøk» på å yte psykisk helsehjelp med tvang etter kontrollkommisjonens vedtak, skriver fylkeslegen.

Müller forteller at de la vekt på loven som gjaldt da Kontrollkommisjonen behandlet saken og på dokumentasjonen som var tilgjengelig for kommisjonen og helsetjenesten.

«Antar de innrettet seg»

TV 2 har spurt om hvorfor ikke Fylkesmannen gransket sykehuset.

– Det er i ettertid vanskelig å ta stilling til vurderinger som ble gjort i 2014 og 2015. Vi kan dog forutsette at sykehuset tok til etterretning at Kontrollkommisjonen påpekte at deler av vedtaket ikke var fattet i samsvar med loven, skriver Müller.

Hun legger til at de «antar at sykehuset innrettet seg».

– Vi har ikke fått høre fra kontrollkommisjonen at de har lagt merke til at flere vedtak om tvungent psykisk helsevern har måttet kjennes ugyldig av samme grunn siden.

FULGTE SAKEN: Ingrid Giskegjerde og Tom Schjetne, her med daværende bistandsadvokat Harald Stabell, var til stede den største salen i Oslo tinghus da Chris ble dømt i 2013. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
FULGTE SAKEN: Ingrid Giskegjerde og Tom Schjetne, her med daværende bistandsadvokat Harald Stabell, var til stede den største salen i Oslo tinghus da Chris ble dømt i 2013. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fylkeslegen ønsker ikke å kommentere familiens uttalelser.

Kontrollkommisjonen har avvist å svare på TV 2s spørsmål om denne saken. De viser til taushetsplikten.

Helse Møre og Romsdal viser til Kontrollkommisjonens vedtak og en skriftlig redegjørelse de sendte Sigrids foreldre i 2014. Utover dette ønsker de ikke å kommentere saken.