STORT OPPMØTE: Både lokale og riksdekkende presse er til stede på pressekonferansen. Foto: Frank Lervik / TV 2
STORT OPPMØTE: Både lokale og riksdekkende presse er til stede på pressekonferansen. Foto: Frank Lervik / TV 2

Sier opp overgrepssiktet kommuneoverlege med umiddelbar virkning

En kommuneoverlege i Trøndelag er siktet i en alvorlig overgrepssak. På en pressekonferanse opplyser kommunen at de har besluttet å avslutte arbeidsforholdet.

Siden august i fjor har kommuneoverlegen hatt status som siktet for å ha misbrukt sin stilling til å oppnå seksuell omgang.

Onsdag holdt en mindre kommune i Trøndelag en pressekonferanse i forbindelse med saken.

Her redegjorde de for sin «kjennskap til og håndtering av den påståtte overgrepssaken».

– Siktelsen mot kommuneoverlegen er alvorlig. Den er krevende, den er omfattende og er tilbake i tid, sier ordføreren i kommunen.

Kommunen konkluderte i går med at de avslutter hans ansettelsesforhold og at fastlegehjemmelen hans heves umiddelbart.

– Vi har konkludert med at vi ikke har tillit til ham. Vi har varslet ham og hans advokat om beslutningen, sier kommunedirektøren.

LITEN KOMMUNE: Kommunen i Trøndelag er preget av sakens alvor, sier ordfører og kommunedirektør. Foto: Jan Arne Austad / TV 2
LITEN KOMMUNE: Kommunen i Trøndelag er preget av sakens alvor, sier ordfører og kommunedirektør. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

Strekker seg tilbake til 90-tallet

Det var i fjor sommer at saken sprakk i offentligheten.

Da ble det kjent at kommuneoverlegen hadde blitt anmeldt av flere kvinner for seksuelle overgrep i forbindelse med gynekologiske undersøkelser.

Anklagene strekker seg helt tilbake til 1990-tallet.

– Deres historier gjør et sterkt inntrykk. Jeg tror på deres opplevelser og det de sier, sier ordføreren.

På onsdagens pressekonferanse sier kommunedirektøren at de vurderer hensynet til dem som er berørt som så viktig at de har behov for å uttale seg.

– Saken er så alvorlig at det er behov for åpenhet. Omfanget har utviklet seg dag for dag. Vi innså tidlig at denne saken kunne bli så stor at vi ikke kunne håndtere den alene, sier kommunedirektøren.

Reagerer på pressekonferanse

Legen har gjennom sine to advokater hele tiden nektet straffskyld. Den ene av forsvarerne, advokat Erlend Hjulstad Nilsen, sier til TV 2 at deres klient fastholder sin forklaring om at han ikke har gjort noe galt.

– Status hva gjelder siktelsen er som tidligere, vår klient erkjenner ikke straffskyld, sier han.

Den andre forsvareren, Karl Bjørnar Olsen, sier at onsdagens pressekonferanse kom overraskende på dem.

KRITISK: Siktedes forsvarere er kritisk til kommunens håndtering av saken, onsdag. Foto: Tine Engvik
KRITISK: Siktedes forsvarere er kritisk til kommunens håndtering av saken, onsdag. Foto: Tine Engvik

– Bakgrunnen for hvorfor kommunen har behov for å kunngjøre for offentligheten at de har besluttet å avslutte arbeidsforholdet, det skjønner vi ikke, sier Olsen.

Flere medier har inntil videre latt være å publisere navnet på den aktuelle kommunen.

– Det undrer meg veldig at kommunen ikke reflekterer på samme måte som pressen har gjort, sier han.

Inviterer til granskning

Kommunen sier de er forberedt på kritikk i kjølvannet av denne saken.

At det har kommet inn gjentatte varsler mot kommuneoverlegen, gjennom mange år uten at det har fått konsekvenser, er svært alvorlig, erkjenner ordføreren.

– Så vil nok spørsmål om hvem som visste hva og når, hvem som gjorde hva eller hvem som ikke gjorde hva komme etter hvert, sier han og fortsetter:

– Det er flere som har en rolle i dette. Jeg ser gjerne at saken ettergås når den tid kommer. Min oppfatning er at dette er en systemsvikt mellom ulike forvaltningsnivå. Om kommunen har gjort noen feil eller noe kritikkverdig så skal vi ta ansvar for det.

– Berører hele bygda

Kommuneoverlegen skal ha gått svært langt i å gjøre intime undersøkelser. Han skal også ha hatt en språkbruk som virket invaderende, og trådt over de kvinnelige pasientenes grenser ved flere anledninger.

– Denne saken berører hele bygda på et eller annet vis. Den siktede legen har årelang praksis med mange pasienter. Han var også min fastlege. Men naturligvis er saken mest krevende for dem som er utsatt og deres familier, sier ordføreren.

Ellen Mari Burheim leder etterforskningen for Trøndelag politidistrikt. Ifølge henne er det 58 fornærmede kvinner i saken så langt.

ETTERFORSKER: Etterforskningsleder Ellen Mari Burheim ved Trøndelag politidistrikt. Foto: Heidi Venæs / TV 2
ETTERFORSKER: Etterforskningsleder Ellen Mari Burheim ved Trøndelag politidistrikt. Foto: Heidi Venæs / TV 2

Anmeldelsene har kommet inn fra kvinner i ulike aldre – alle med tilknytning til kommunen.

TV 2 har vært i kontakt med Burheim onsdag, som ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

– Etterforskingen pågår for fullt, utover det har Trøndelag politidistrikt ikke noe nytt å melde i saken på nåværende tidspunkt, skriver hun i en e-post.

Avventer etterforskningen

Da anklagene og påstandene om legens oppførsel begynte å strømme inn i fjor høst, etablerte kommunen en direktelinje inn til kommunehuset.

Telefonlinjen har vært åpen fram til dags dato. Kommunen opplyser at 87 personer har ringt inn siden opprettelsen.

Kommuneoverlegen ble suspendert i fjor sommer.

Onsdag for en uke siden ble suspensjonen forlenget i ytterligere seks måneder.

– Vi vurderer det som hensiktsmessig å avvente politiets etterforskning og avklausulering av saksdokumenter før vi kan fatte endelig avgjørelse i saken, sier avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn, Anne Myhr.