Sier nei til verdens dyreste medisin – igjen

SMA-syke nordmenn får ikke den livsforlengende medisinen Spinraza.

TV 2 har tidligere fortalt om flere norske barn og voksne med muskelsykdommen spinal muskelatrofi (SMA) som frykter for livet hvis de ikke får den livsforlengende medisinen Spinraza.Problemet er at medisinen er en av verdens dyreste.Fredag morgen hadde Beslutningsforum for nye metoder møte for å avgjøre om de skal godta bruken Spinraza eller ikke.Etter å ha fått et nytt prisforslag fra legemiddelprodusenten avgjorde