MERKING: Det er mye forskjellig merking på Instagram. Her er eksempler fra Camilla Pihl, Vita Mashadi og Hedda Skoug. Pihl og Mashadi har ikke besvart TV 2s henvendelse i saken. Foto: Skjermdump/Montasje
MERKING: Det er mye forskjellig merking på Instagram. Her er eksempler fra Camilla Pihl, Vita Mashadi og Hedda Skoug. Pihl og Mashadi har ikke besvart TV 2s henvendelse i saken. Foto: Skjermdump/Montasje
Forbrukertilsynet:

Sier influenserne er blitt flinkere: – Ser ingen forskjell

Forbrukertilsynet mener en del influensere blir flinkere, men at det fortsatt er en vei å gå. Influenserne selv er noen ganger i villrede.

Forbrukertilsynet mener norske influensere er blitt bedre på å merke sine innlegg som reklame den siste tiden.

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan en stor andel av unge jenter føler influensere prøver å skjule reklame.

Av en rapport fra Medietilsynet utført av Retriever går det også fram at det har vært en bedring, men at kun 66 prosent av undersøkte, sponsede innlegg inneholder en eller flere synlige logoer.

– Det er fortsatt en utfordring at reklame i sosiale medier ikke tydelig fremstår som reklame, så det er ikke sånn at vi kan «friskmelde» denne bransjen, sier underdirektør i Forbrukertilsynet, Nina Elise Dietzel, til TV 2.

– Vi ser fortsatt mange eksempler der reklamemerkingen kan mangle eller at den er skjult på ulike måter. Dette er noe Forbrukertilsynet har hatt fokus på i mange år og kommer til å ha fokus på fremover, sier hun.

UNDERDIREKTØR: Nina Elise Dietzel i Forbrukertilsynet. Foto: DAG JENSSEN
UNDERDIREKTØR: Nina Elise Dietzel i Forbrukertilsynet. Foto: DAG JENSSEN

Ikke imponert

En av de som tidligere har vært kritisk til influenseres merking, er forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen.

Danske Bank gjorde i fjor en undersøkelse som viste at 85 prosent av unge kvinner blir ubevisst påvirket av reklameinnlegg i sosiale medier.

Da Olsen hørte Forbrukertilsynet si at det nå sto bedre til, gikk hun selv inn på Instagram for å se. Det som møtte henne, var nedslående.

– Det er enkeltpersoner, som det for eksempel har blitt skrevet om før, som nå er blitt mye flinkere. Samtidig tar det meg bare sekunder å finne eksempler der influensere ikke merker ting, så hos mange ser jeg ingen forskjell, sier hun.

Hun sier det blant annet gjelder manglende merking, dårlig merking og «reklame» skrevet i svært små bokstaver.

Stor påvirkning

Olsen er bekymret over den dårlige merkingen, og hvordan den påvirker unge.

– Dette er ofte rettet mot unge, og tidligere undersøkelser viser jo at reklame på sosiale medier fører med seg et stort kjøpepress, sier hun.

FORBRUKERØKONOM: Thea Olsen i Danske Bank. Hun er engasjert i saken om merking av innlegg på instagram, og skrev i fjor en kronikk om dette. Foto: Danske Bank
FORBRUKERØKONOM: Thea Olsen i Danske Bank. Hun er engasjert i saken om merking av innlegg på instagram, og skrev i fjor en kronikk om dette. Foto: Danske Bank

Hun understreker at mange oppfatter influensere de følger, som en slags venninne de kjenner.

– Ifølge Forbrukertilsynets retningslinjer skal «reklame» være blikkfanget. Det er bra dersom Forbrukertilsynet mener situasjonen har bedret seg det siste året, men mitt inntrykk er at det er en lang vei å gå, sier hun.

Også TV 2 kunne i løpet av en rask runde på Instagram se flere tilfeller av dårlig eller mangelfull merking hos flere store influensere.

– Vanskelig balanse

Influenser Hedda Skoug har over 50.000 følgere på Instagram.

Hun sier hun har hatt lite reklame på sin konto den siste tiden, men at hun alltid forsøker å merke det korrekt de gangene hun har det.

I et av innleggene hadde liggende ute før TV 2 gjorde henne oppmerksom på det, sto kun bokstavene «ad» først i teksten, to bokstaver som lett kunne oversees.

«AD»: Dette innlegget, bare merket med «ad», er reklame for Skougs eget merke. Hun endret til Advertisement etter at TV 2 gjorde henne oppmerksom på dette. Foto: Skjermdump
«AD»: Dette innlegget, bare merket med «ad», er reklame for Skougs eget merke. Hun endret til Advertisement etter at TV 2 gjorde henne oppmerksom på dette. Foto: Skjermdump

Skoug understreker at dette ikke var et sponset innlegg, men reklame for eget merke.

– Noen ganger kan det være vanskelig å vite hva man skal gjøre i forskjellige situasjoner. Hvis man har fått en lunsj påspandert, er det reklame da? Hvordan skal det merkes? Det oppleves noen ganger som at det er litt diffuse regler, sier hun.

Hun understreker også at det er viktig for henne å kunne være personlig på kontoen sin.

– Hvis et personlig innlegg merkes med «reklame» føler jeg det mister troverdighet, så noen ganger er det vanskelig å vite hva man skal gjøre, sier hun.

Hun opplever en økt bevissthet blant influensere når det kommer til å merke innlegg den siste tiden.

– Det aller beste ville vært om man kunne hatt jevnlige møter med forbrukertilsynet og klare regler som var enkle å forstå, sier hun.

Skal være tydelig

Forbrukertilsynet forstår at det enkelte ganger kan oppstå situasjoner for influensere, der de lurer på om innleggene skal reklame-merkes eller ikke.

– På bakgrunn av dette har vi utarbeidet en ganske utførlig veiledning, som forklarer nærmere hvilke innlegg som skal merkes, sier Dietzel.

Hun er likevel tydelig på at en veileder ikke nødvendigvis kan svare på alle spørsmål og eksempler.

– Påvirkerne kan også bruke godt skjønn, og heller ta kontakt med Forbrukertilsynet for nærmere veiledning om de er usikre, sier hun.

En særlig utfordring Forbrukertilsynet har jobbet med den siste tiden, er egenreklame.

– Vi ser en økt tendens til at påvirkere lanserer egne varer og tjenester, og det er viktig at de er sitt ansvar bevisst og sørger for at reklamen tydelig fremstår som reklame også i slike tilfeller, sier hun.

Forbrukertilsynet gjennomførte en tilsynsaksjon med fokus på egenreklame i fjor.

– Aksjonen resulterte i et orienteringsbrev til 16 påvirkere, der vi påpekte brudd på regelverket hos samtlige. Det ble ikke fattet noen vedtak etter denne aksjonen. Formålet med aksjonen var først og fremst å avdekke skjult egenreklame, orientere om reglene og sørge for innsettelse for fremtiden, sier hun.