SPLITTER NYTT: Det første overvåkningsflyet kom til Norge i desember 2021. Tre av fem er nå ankommet Evenes. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2
SPLITTER NYTT: Det første overvåkningsflyet kom til Norge i desember 2021. Tre av fem er nå ankommet Evenes. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Settes i beredskap raskere enn planlagt

De hypermoderne flyene blir et viktig verktøy i overvåkningen av Norge.

I mars 2017 inngikk Forsvaret en avtale med amerikanske myndigheter om kjøp av fem nye overvåkningsfly av typen P-8. Disse skal erstatte dagens Orion-fly som har patruljert lang kysten og i nordområdene i mange ti-år.

Målet var at P-8 skulle settes inn i beredskap fra 30. juni 2023, men nå fremskyndes disse planene.

NYE FLY: – Vi har nå mottatt tre av fem P-8 overvåkningsfly. I 2025 vil alle være i fullt operative, sier Rolf Folland, Sjef for Luftforsvaret. Foto: Robin Jensen
NYE FLY: – Vi har nå mottatt tre av fem P-8 overvåkningsfly. I 2025 vil alle være i fullt operative, sier Rolf Folland, Sjef for Luftforsvaret. Foto: Robin Jensen

– Jeg vil tro at dette er mulig i løpet av noen få måneder. Det å sette noen konkret dato er vanskelig. Men vi prøver nå å kvalifisere P-8 flyene og besetningene for operativ tjeneste fra i slutten av første kvartal i 2023, bekrefter Rolf Folland, sjef for Luftforsvaret til TV 2.

På Evenes gjennomfører man operative tester og evalueringer med tanke på å avdekke eventuelle feil- og mangler.

Hektisk aktivitet

I tillegg har det pågått utdanning og opptrening av personell.

HYPERMODERNE: De nye P-8 flyene har kapasiteter som vil styrke forsvaret av Norge. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2
HYPERMODERNE: De nye P-8 flyene har kapasiteter som vil styrke forsvaret av Norge. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Vi vil ikke kunne løse alle typer oppdrag, men vi vil løse noen oppdrag så fort som mulig. Det avgjørende er tilgjengeligheten på tekniske tjenester. Og, om vi vil klarer å produsere nok tilgjengelighet på flyene, slik at vi får kvalifiserte besetninger, sier Folland.

Noen problemer har man støtt på underveis.

– Det har vært noen utfordringer med å få på plass alle bestanddeler slik at maskinen kan operere. Dette går innenfor en del tekniske produkter som må være godkjent for det europeiske markedet. Disse utfordringer er vi i ferd med å løse, sier Folland.

Akkurat nå er det en hektisk aktivitet på Evenes Flystasjon.

– Vi flyr nå med to fly ukentlig fra Evenes, og vi kommer til å ta i bruk det tredje også ganske snart, forteller sjefen for Luftforsvaret.

11 MILLIARDER: Statsminister Jonas Gahr Støre stod dor den offisielle markeringen på Evenes Flystasjon 01. mars i år. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2
11 MILLIARDER: Statsminister Jonas Gahr Støre stod dor den offisielle markeringen på Evenes Flystasjon 01. mars i år. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Det er dagens sikkerhets- og trusselbilde, etter Putins og Russlands krig mot Ukraina, som gjør at innfasingen skjer langt raskere enn planlagt.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at kontrollen over havområdene våre er blitt enda viktigere. Vi må bygge opp et situasjonsbilde og følge med på hva som skjer, sier Folland.

Styrker beredskapen

De nye overvåkningsflyene hadde en kostnadsramme i 2021 på 11 milliarder kroner.

Det første flyet kom til Evenes Flystasjon i Nordland i desember 2021.

Innfasingen av de nye overvåkningsflyene vil styrke beredskapen av Norge.

P-8 er en toppmoderne plattform for informasjonsinnsamling til havs, og gir Forsvaret bedre oversikt over de enorme havområdene.

NYTT VERKTØY: Her fra dette kontrollrommet overvåkes og analyseres informasjonen man får fra luften. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2
NYTT VERKTØY: Her fra dette kontrollrommet overvåkes og analyseres informasjonen man får fra luften. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Flyene gjør det også lettere å oppdage ubåter.

Fullt operative i 2025

P-8 har også mulighet til å avfyre og lytte på sonarbøyer. Flyet er konstruert for å kunne utføre oppdrag sammen med droner.

– Hvor viktig blir innfasingen av de nye overvåkningsfly for Forsvaret?

– Disse overvåkningsflyene er en formidabel plattform som har store kapasiteter. De kan fly både raskt, høyt og lenge, sier Folland.

– Det å ha en kontinuerlig tilstedeværelse i havområdene utenfor Norge er viktig med tanke på den spesielle sikkerhetssituasjonen man står i. I tillegg kommer også overvåkning av olje- og gassfeltene våre, sier Folland.

Luftforsvaret har mottatt tre av de fem nye P-8 som er bestilt. De to siste er planlagt levert i 2023.

Alle flyene skal være fullt operative i 2025.