HELSE-OG OMSORGSMINISTER: Ingvild Kjerkol (Ap), her fotografert ved en tidligere anledning.
HELSE-OG OMSORGSMINISTER: Ingvild Kjerkol (Ap), her fotografert ved en tidligere anledning. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Setter ned utvalg som skal evaluere loven om tvang i psykisk helsevern

Et ekspertutvalg skal nå skal evaluere lovendringen fra 2017, der det ble innført et krav om manglende samtykkekompetanse for bruk av tvang i psykisk helsevern.

I 2017 ble manglende samtykkekompetanse innført som et vilkår i psykisk helsevernloven.

Dette betyr at pasienten må vurderes å ikke ha samtykkekompetanse for at helsepersonell kan vedta tvungen observasjon, tvungent psykisk helsevern og tvangsbehandling.

Nå oppnevner Regjeringen et utvalg som skal evaluere endringene som skjedde i 2017.

Pasientrettigheter

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mener utvalget blir viktig for å sikre et lovverk og en praksis som sikrer pasientene.

– Målet vårt er å bidra til et lovverk og en praksis som sikrer pasientens rett til nødvendige og forsvarlige helsetjenester og som samtidig sikrer at tvang bare brukes i situasjoner der det er nødvendig av hensyn til pasientens helse. Vi legger også vekt på pårørendes behov og samfunnssikkerhet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Etter at loven ble innført, har det kommet blandede tilbakemeldinger fra dem som jobber i psykisk helsevern, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Bekymringene handler blant annet om at lovendringen kan ha ført til økt tvangsbruk totalt sett, og at politiet i økende grad må bistå helsevesenet med å håndtere personer med alvorlig psykisk sykdom.

– Vi har fått bekymringer både fra pårørende og fra tjenesten. Vi ser også at tvangsbruken har gått opp, og ønsker å se om dette har sammenheng med lovendringen fra 2017, sier Kjerkol.

I utvalgets mandat går det derfor fram at de både skal se på hvorvidt lovendringen faktisk har ført til mer tvang, mer bruk av politi til bistand med pasienter med alvorlig psykisk sykdom, samt hvordan endringen har påvirket helsen til pasientene.

Erfarent utvalg

Utvalget skal bygge sitt arbeid på to tidligere evalueringer av ordningen, og har fram til 1. mai 2023 å utføre arbeidet.

Det er Øystein Mæland, administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus som skal lede utvalget.

Med seg på laget får han Randi Rosenqvist, Bjørn Kristian Soknes, Eli Karin Fosse, Rune Andreas Kroken, Guri Sæther Pedersen, Joachim Kjennerud og Anne Grethe Terjesen.