Setter av inntil fem milliarder til mottak av flyktninger

Regjeringen innfører flere tiltak for å være bedre rustet til å ta imot flyktningstrømmen fra Ukraina.

Fredag ettermiddag kalte statsminister Jonas Gahr Støre, justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen inn til en pressekonferanse om krigen i Ukraina.

Følg pressekonferansen øverst i saken!

Syv ganger flere flyktninger

Temaet for pressekonferansen var den økte flyktningstrømmen som har utviklet seg etter Russlands invasjon av Ukraina.

Norske kommuner er anmodet om å ta imot 35.000 flyktninger i 2022, det er syv ganger flere enn antallet som blir bosatt i norske kommuner i et normalår.

– Dette er en situasjon som påvirker alle land, og som vi alle må forholde oss til, sier Støre.

Statsministeren sier at regjeringen derfor foreslår flere tiltak for å møte den økte flyktningstrømmen.

Dette krever blant annet flere lovendringer. Derfor går nå samtlige departementer gjennom sine regelverk, for å finne ut hvilke endringer som er nødvendig.

– Vi tar sikte på å sende en samlet lovendring på en felles høring før påske, og fremmer forslagene for Stortinget i slutten av april. Her arbeides det hurtig, men også grundig, sier Støre.

– Det vil kreve mye

Tiltakene som foreslås er blant annet for å sikre at kommunene er rustet til å ta imot ukrainere som får midlertidig beskyttelse i Norge.

– Ukrainere som flykter fra krig og søker trygg havn hos oss, skal få det. Vi skal legge til rette for at de skal leve gode liv i det norske samfunn. Det vil kreve mye av kommunene, arbeidslivet, frivilligheten og av oss alle, sier statsministeren.

KREVENDE: Statsministeren og justisministeren sier det vil bli krevende å ta imot et så høyt antall flyktninger. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
KREVENDE: Statsministeren og justisministeren sier det vil bli krevende å ta imot et så høyt antall flyktninger. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Neste fredag vil Finansdepartementet fremme en felles budsjettproposisjon for Stortinget med forslag til bevilgninger som gjør det mulig å ta imot så mange flyktninger på kort tid.

– I dag er det i Kongen i statsråd besluttet at utgiftene kan økes med inntil 5 milliarder kroner til å anskaffe flere mottaksplasser. Det skal sikre at vi har beredskap for den voksende flyktningkrisen, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

– Nødvendig

Justisministeren sier at dette er nødvendig for å få tilgang til arbeidsmarkedet, skolegang for barn, d-nummer og tilgang til offentlige tjenester.

– Vi må alle nå forberede oss på at vi får en ny nabo, en ny klassekamerat for ungene våre, en ny spiller på fotballaget, eller vi vil få en ny kollega fra Ukraina, sier Støre.

Arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen sier at det vil bli krevende for kommunene å tilby tjenester til flyktningene som oppfyller alle deres lovfestede rettigheter.

ØKER STØTTEN: Regjeringen vil gi økt støtte til kommuner som tar imot og tilrettelegger for ukrainske flyktninger, det sier arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
ØKER STØTTEN: Regjeringen vil gi økt støtte til kommuner som tar imot og tilrettelegger for ukrainske flyktninger, det sier arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– For å lykkes med både mottak og integrering, må vi dimensjonere mange ordninger og tjenester annerledes enn vi så for oss før krigen brøt ut. Det vil blant annet gjelde tilbud om boliger, skole- og barnehagetilbud og helse- og omsorgstjenester, sier Mjøs Persen.

– Ikke noe alternativ

Siden Norge nå planlegger å ta imot flere flyktninger enn vi noensinne har gjort, vil regjeringen foreslå for Stortinget å gi økonomisk støtte til kommunene som tar imot, bosetter og tilrettelegger for flyktningene som ankommer Norge.

– Vi vil også øke tilskudd til frivillige som bidrar til inkludering og integrering av ukrainske flyktninger, sier Mjøs Persen.

Statsministeren er klar på at dette vil bli en utfordring.

– Det er ikke noe alternativ til å møte dette med troen på at vi kan klare det, vise den beste siden av oss selv. Norge er et godt og trygt land å leve i, nå kan vi vise det – og jeg mener det gir motivasjon til å gyve løs på den oppgaven vi står overfor, sier Støre.