Settefiskprodusent må betale 2 millioner i bot

Politiet har ilagt Neptun Settefisk AS i Namsos en bot på 2 millioner kroner for omfattende miljøkriminalitet. I tillegg må selskapet tåle en inndragning på 1 million kroner.

Selskapet fikk forelegget fra Statsadvokaten i Trøndelag i fjor, men nektet da å vedta boten. I neste uke skulle saken mot selskapet opp for Namdal tingrett, men nå har selskapet snudd og godtatt forelegget, skriver Adresseavisen.

- Det er snakk om svært store bøtesummer, men dette er en alvorlig sak. Her er det snakk om rømning av oppdrettsfisk som kan ha havnet i laksevassdraget Namsen, sier politiadvokat Tove Røddesnes.

Hele 12.000 smolt ble skylt ut fra selskapets anlegg i Røyklibotn i Namsos i august 2008. Etterforskningen viste at selskapet ikke hadde gode nok sikkerhetsrutiner og at de ikke meldte fra om rømningen og igangsatt gjenfiske verken til Fiskeridirektoratet eller Fylkesmannen.

Det ble også avdekket at selskapet hadde bygget en ulovlig kanal i selskapets anlegg ved Sommerhustjønna i Namsos, at de ulovlig hadde tappet ned tre tjern til under laveste regulerte vannstand, og at de ikke hadde på plass et internkontrollsystem. Selskapet ble også gjort ansvarlig for ras og utglidning som følge av nedtappingen av de tre tjernene i Namsos.

Advokat Per Magne Strandborg, som har representert selskapet, sier de har akseptert boten, men tatt forbehold om at de ikke innrømmer straffskyld. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2