Serveringsjobb uønsket for ungdom

Under deres verdighet, usikker bransje og dårlig betalt. Det oppgir ungdom for ikke å ville jobbe i serveringsbransjen.

LAV REKRUTTERING: Serveringsstedene sliter med å rekruttere servitører. Unge nordmenn sier bransjen er for tøff, og enda til under deres verdighet. (Foto: COLOURBOX (illustrasjonsbilde))
LAV REKRUTTERING: Serveringsstedene sliter med å rekruttere servitører. Unge nordmenn sier bransjen er for tøff, og enda til under deres verdighet. (Foto: COLOURBOX (illustrasjonsbilde))

Det kommer fram i en studie som ble presentert av Åse Helene Bakkevig Dagsland på en forskningskonferanse arrangert av Nordlandsforskningen og Universitetet i Nordland.

Over 1.800 16-åringer er spurt.

Studien viser at unge ikke vil inn i serveringsbransjen, og at bransjen sliter med å skaffe arbeidskraft. Den er presset av høy turnover, lav utdannelse, stor andel korttidsstillinger og mange ansatte med utenlandsk bakgrunn.

Ifølge studien har foreldre stor innflytelse på hvilken utdannings- og yrkesvei barna deres velger, og Bakkevig Dagsland har spurt hvordan de tror foreldrene deres oppfatter arbeid i serveringsbransjen.

De negative svarene forklares med at det er under barnas verdighet og kompetanse, at bransjen er usikker, dårlig betalt, for dem med lave karakterer og at den er stressende og monoton. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2