PRESS: Sterk press på husholdningenes økonomi rammer spesielt de eldste og før vinteren banker på døren. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
PRESS: Sterk press på husholdningenes økonomi rammer spesielt de eldste og før vinteren banker på døren. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
De eldste topper inkassoveksten:

– Ser ut som det blir verre og verre

Inkassogjelden har aldri før vært høyere blant eldre, ifølge inkassoselskap. Konsekvensen mener Carsten Five i Pensjonistforbundet er uverdig.

Den generelle inkassoveksten her til lands er jevnt stigende, viser den siste kvartalsrapporten til inkassoselskapet Fair.

Det er de yngste og eldste som opplever sterkest vekst i andel saker. På topp er dem over 70 år.

Ifølge selskapet har eldre i Norge mer inkassogjeld enn noen gang.

– Dette er det all grunn til å være bekymret for, sier konsulent i pensjonistforbundet og leder for Økonomitelefonen, Carsten Five, til TV 2.

Han sier mange pensjonister opplever at utgiftene øker mer enn det de venter.

– Det er økende, og det er ille. Vi merker det særlig på dem som har lavest inntekt, og det er minstepensjonister og kvinner.

INKASSO: Carsten Five i Pensjonistforbundet ser en økning i antall folk som tar kontakt med organisasjonens økonomitelefon. Foto: Tore Kristiansen / VG / NTB
INKASSO: Carsten Five i Pensjonistforbundet ser en økning i antall folk som tar kontakt med organisasjonens økonomitelefon. Foto: Tore Kristiansen / VG / NTB

Slår alarm

Selv om antall inkassosaker øker, ser Fair ser en nedgang i antall mottatte inkasso-oppdrag i tredje kvartal.

– Det er en nedgang fra andre kvartal til tredje kvartal, men ser man fra år til år er det fremdeles en kraftig økning, sier administrerende direktør Christian Aandalen i Fair Group til TV 2.

Administrerende direktør i Fair Group, Christian Aandalen, tror antall inkassosaker kommer til å øke i tiden som kommer. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2
Administrerende direktør i Fair Group, Christian Aandalen, tror antall inkassosaker kommer til å øke i tiden som kommer. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

For dem over 70 år har andel saker som har gått til inkasso, registrert hos Fair, økt med 26 prosent hittil i år, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

– Mindre handlingsrom til å håndtere uforutsette utgifter er nok en del av forklaringen på at andelen eldre med inkassogjeld vokser, sier Aandalen.

Veksten kommer på alle typer krav, selv om strømkravene til inkasso står for den største økningen hos selskapet.

– Økningen i inkassosaker blant unge og eldre er alarmerende. Dette er de to mest sårbare gruppene sett opp mot økningen i levekostnader.

Aandalen sier folk over 70 år ikke får større kjøpekraft fremover. Ettersom de fleste i denne gruppen ikke er en del av arbeidslivet lenger og går på pensjon.

– Pensjonen vokser ikke i takt med prisveksten ellers i samfunnet. Det er alarmerende fordi det er lite sannsynlig at det vil bli bedre, og fordi de ikke vil få bedre kjøpekraft i fremtiden.

– Hvis en 20-åring får et inkassokrav vil vedkommende få bedre kjøpekraft i fremtiden, og har dermed større sannsynlighet for å gjøre opp for seg.

Henvendelsene øker

De siste tolv månedene har konsumprisen for varer og tjenester har økt med 6,9 prosent. Det rammer er noe mange nå kjenner på lommeboka.

Pensjonister får i tillegg ekstra utgifter siste del av livet på grunn av sykdom og andre vanskeligheter, sier Five i Pensjonistforbundet.

– Det strekker ikke til og kan ende med inkassosaker. Det er bekymringsfullt og uverdig og at mange skal få det så trangt på slutten av livet.

– Ser dere i Økonomitelefonen en økning i antall folk som tar kontakt?

– Ja, som da sier de har økonomiske problemer, sier Five.

Han viser til den generelle prisveksten, og peker særlig på høyere utgifter knyttet til mat, strøm og boutgifter som et økende problem.

ENDRINGER: Grafen over viser endringer i alderssammensetningen i andel saker som har gått til inkasso i år sammenlignet med 2021. Foto: Fair Group
ENDRINGER: Grafen over viser endringer i alderssammensetningen i andel saker som har gått til inkasso i år sammenlignet med 2021. Foto: Fair Group

I tiden som kommer tror ikke Five den økonomiske situasjonen vil bedre seg for pensjonistene.

– Jeg synes det ser ut som det blir verre og verre. Levekostnadene for pensjonister bare øker med den prisstigningen vi har nå.

Han mener pensjonister som har leid bolig hele livet og samtidig er minstepensjonister blir taperne fremover.

– Vi er veldig opptatt av å få opp minstepensjonen som er en av kampsakene våre. Det er ufattelig at i et av verdens rikeste land skal man ha en så lav minstepensjon.

Peker på tre økonomiske grep

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank sier det er bekymringsfullt om inkassogjelden øker, uavhengig av alder.

– De fleste pensjonister er i stor grad ute av jobbmarkedet, og har en fast sum som kommer inn på konto hver måneden. Den er det ikke mye de kan gjøre noe med.

TOPPEN: Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank tror ikke toppen er nådd ennå. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
TOPPEN: Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank tror ikke toppen er nådd ennå. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Hun legger til at de samtidig må håndtere alle kostnader ved det å leve.

– Så for pensjonistene kan høye strømregninger og høy inflasjon slå hardt ut. Det er kanskje det vi ser tendenser til nå.

For dem som sliter med å få det til å gå rundt har Olsen ett klart råd fremover.

– Det vi ikke ha, bør vi vurdere om vi i det hele tatt skal bruke penger på i disse tider. Så hvilke vurderinger pensjonistene bør ta avhenger selvsagt av hvilken pensjon de har.

Hun peker i tillegg til tre konkrete grep for pensjonister som sliter økonomisk kan gjøre fremover:

  • Rydd opp: Gå over inntekter/utgifter og få full kontroll over egen økonomi.
  • Kutt i kostnader: Gå over økonomien og se om det er enkelte steder du kan kutte i økonomien.
  • Øke inntekten: Ta småjobber ved siden av pensjonisttilværelsen.

– Ikke nådd toppen

Aandalen i Fair mener det er vanskelig å si noe om toppen i antall inkassosaker nå er nådd for dem over 70 år.

– Men, generelt sett er ikke toppen nådd. Inkassosaker kommer til å øke fremover på grunn av økt press på husholdningen, sier han.

– Jeg ser ikke så mange lysglimt fremover nå. Strømprisen er fremdeles høy, renten stiger og prisveksten ser ikke ut til å stagnere.

For at situasjonen skal bedre seg på kort sikt må inflasjonen flate ut, prisen på strøm gå tilbake til normalen og rentebanen flate ut, forklarer Aandalen.

– Det er ingen tegn som viser at dette skal ned fremover.

Slik kan du spare en tusenlapp på strømregningen, se video: