Forsikring:

Ser urovekkende trend – én gruppe skiller seg ut

– Vi tror at stadig trangere økonomi er en sterkt medvirkende årsak til økningen.

SVINDEL: Forsikringsselskapene forteller at stadig flere prøver seg på forsikringsbedrageri, og røper gjengangerne. Foto: Frode Sunde / TV 2
SVINDEL: Forsikringsselskapene forteller at stadig flere prøver seg på forsikringsbedrageri, og røper gjengangerne. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hvert år avsløres forsikringssvindel for flere hundre millioner kroner, ifølge Finans Norge.

TV 2 har vært i kontakt med flere forsikringsselskaper som ser en merkbar økning i antall forsikringsbedragerier og forsøk på dette.

– Det siste året har det vært en merkbar økning i tyverier som har blitt meldt inn til oss, hvor det er sterk mistanke om det vi kaller svik, det folk flest kaller forsikringsbedrageri.

LURERI: Forsikringsselskapet If ser en tydelig oppgang, forteller kommunikasjonssjef Sigmund Clementz. Foto: Ole Thomas Halvosen/TV2
LURERI: Forsikringsselskapet If ser en tydelig oppgang, forteller kommunikasjonssjef Sigmund Clementz. Foto: Ole Thomas Halvosen/TV2

Det sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If. Han forteller at det er flere ting som går igjen hos personene som prøver å lure til seg penger fra forsikringsselskapet.

– Folk som hevder de har mistet noe, blitt frastjålet noe, eller at man har blitt ranet, er gjengangere. Apple-produkter, dyre vesker og solbriller er eksempler på saker vi ser mye av, sier Clementz.

Han legger til at If ikke kan gå ut med konkrete tall.

Sterk vekst i vår

Storebrand forsikring ser samme trend. I 2022 økte antall svindelsaker i bransjen med sju prosent, sier leder for oppgjør i Storebrand forsikring, Elin Spjelkavik.

– Vi har opplevd en enda større vekst denne våren. Vi er bekymret over å se at dette tallet øker ytterligere i år.

Tror dette er årsaken

If ser økningen innen ulike typer forsikringer, men særlig på reiseforsikring og innboforsikring. Som oftest dreier beløpene seg om tusenlapper, mellom 7000 kroner og 20.000 kroner.

Spjelkavik og Clementz deler oppfatningen om at utviklingen har en sammenheng med økonomisk tyngre tider.

– Vi tror at stadig trangere økonomi er en sterkt medvirkende årsak til økningen. Privatøkonomien kan føre til at folk nå trår over en grense, og at terskelen for å gjøre noe slikt dessverre blir lavere for en del mennesker, sier Clementz.

UNGE: Det er økende tendens at unge mennesker forsøker seg på forsikringsbedrageri. Ofte er det småbeløp. Foto: Frode Sunde / TV 2
UNGE: Det er økende tendens at unge mennesker forsøker seg på forsikringsbedrageri. Ofte er det småbeløp. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ser ny detalj

Han sier folk i alle aldre, fra alle deler av landet, og alle samfunnslag er representert i statistikken.

Men den siste tiden har forsikringsselskapet bitt seg merke i en stadig mer fremtredende tendens.

Én gruppe mennesker skiller seg nemlig ut på statistikken.

– De siste månedene har vi sett en økende tendens til at unge, og særlig unge mennesker i starten av voksenlivet, forsøker seg på forsikringsbedrageri. Ofte for småbeløp.

If er ikke alene om å se denne trenden. Også Storebrand har registrert det samme.

– Vi ser dessverre også tegn til en voksende ukultur ved at yngre mennesker mer tilbøyelig til å plusse på kravet, sier Spjelkavik.

LIKE FUNN: Elin Spjelkavik i Storebrand forteller at også de ser stadig flere unge mennesker som forsøker å lure til seg penger. Foto: Thor Erik Skarpen / Storebrand
LIKE FUNN: Elin Spjelkavik i Storebrand forteller at også de ser stadig flere unge mennesker som forsøker å lure til seg penger. Foto: Thor Erik Skarpen / Storebrand

Hun frykter det er i ferd med å bli mer sosialt akseptert å lyve eller overdrive når man melder inn en forsikringssak.

– Ett konkret eksempel er de som velger å melde mobilen stjålet, når den egentlig falt i vannet.

Hun legger til at Storebrand jobber aktivt for å avdekke forsikringssvindel, og at de har egne svindeljegere.

Dette skaper mistanke

– Hva skal til for at dere mistenker at noen forsøker seg på forsikringssvindel?

– Tegnene på at noe kan være muffens er flere. Kunden kan for eksempel ha en skadehistorikk med uvanlig mange innmeldte tyverier og småskader. Da ringer det noen bjeller hos skadebehandleren, sier Clementz i If.

Deretter overtar forsikringsselskapets utredere for å finne ut flere fakta, forteller Clementz.

– Ofte har utrederne lang etterforskningserfaring fra politiet. Dersom det er grunnlag for det, blir saken politianmeldt.

§ 375.Forsikringsbedrageri

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som:

a.ved inngåelsen av en forsikringsavtale fortier eller gir uriktig opplysning om en omstendighet som er av betydning for forsikringsgiveren, eller utviser grov uaktsomhet med hensyn til denne betydningen

b.i den hensikt å få utbetalt en forsikringssum til seg eller andre, skader eller ødelegger en forsikret gjenstand eller på annen måte fremkaller et forsikringstilfelle.

På samme måte straffes den som med forsett om å få utbetalt en forsikringssum til seg eller andre

a.uriktig oppgir eller gir det utseendet av at et forsikringstilfelle er inntrådt.

b.gir en skadeoppgave som står i påtakelig misforhold til skaden, eller på annen måte gir uriktig eller ufullstendig opplysning

c.oppgir til erstatning en gjenstand som ikke er forsikret, ikke er til eller ikke er skadet.