Volden øker blant unge:

– Ser på hva de kuleste gjør

TRONDHEIM (TV 2): Politiet må stadig oftere rykke ut for å håndtere voldelige barn og ungdom. Mye av volden blir spredt på sosiale medier.

UNGDOMSVOLD: Rana og Hannah forteller at mange legger ut voldsvideoer på sosiale medier. Foto: Robin Dreier Sandnes / TV 2
UNGDOMSVOLD: Rana og Hannah forteller at mange legger ut voldsvideoer på sosiale medier. Foto: Robin Dreier Sandnes / TV 2

Antall tilfeller av ungdomsvold øker i Norge. Tilfeller av vold blant ungdom har økt med 28 prosent de siste årene. I Trondheim er økningen på 40 prosent.

Rana Asghari og Hannah Skjærseth har klare tanker om hvorfor voldstilfellene øker. Begge er med i Ungdommens bystyre i Trondheim. Begge er samstemte i at det dreier seg om mangel på oppmerksomhet og mestringsfølelse.

– Med tanke på at de legger det ut på sosiale medier, så er det for å få oppmerksomhet, og få reaksjoner, sier Hannah, før Rana legger til:

UNGDOMSVOLD: Ungdommens bystyre i Trondheim sier mange unge har behov for å bli sett. Foto: Robin Dreier Sandnes / TV 2
UNGDOMSVOLD: Ungdommens bystyre i Trondheim sier mange unge har behov for å bli sett. Foto: Robin Dreier Sandnes / TV 2

– Føler du ikke mestring på skolen eller i idretten du driver med, så prøver du å finne den mestringsfølelsen en annen plass. Det tror jeg har mye å gjøre med hvorfor man legger det ut på sosiale medier.

De yngste tar etter «de kule»

Ungdomsvolden her i landet øker kraftig. Denne utviklingen rammer også Trondheim. Blant unge jenter i byen er det en dramatisk økning av voldstilfeller utført av jenter under 15 år.

Utviklingen i ungdomskriminalitet, 2019 til 2023

Hele landet, ungdom under 18 år: 28 prosent økning

Trondheim, ungdom under 18 år: 40 prosent økning

Trondheim, jenter under 15 år: Fra 4 til 57 voldsforhold – 1420 prosent økning

Psykologspesialist Svein Øverland sier det er den samme tendensen over hele landet. 

Han mener at det er ekstra god grunn til å bite seg merke i den negative utviklingen blant de unge jentene.

UNGDOMSVOLD: De yngste tar etter «de kule», sier psykologspesialist Svein Øverland. Foto: Stein Roar Leite/TV 2
UNGDOMSVOLD: De yngste tar etter «de kule», sier psykologspesialist Svein Øverland. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

– Det er særlig de yngste som blir påvirket av sosiale media, og de ser på de som oppfattes som de kuleste, og hva de gjør. De er ofte eldre, så når de eldre ungdommene skryter og får oppmerksomhet, så er det ofte slik at de yngre tar etter, fordi de tror at det er slik det skal være.

12-åringer involvert

Heimdal politistasjon utenfor Trondheim sentrum har en forebyggende avdeling. Her jobber de tett med kommunen og andre etater.

Innsatsleder Markus Ree forteller at noen av de involverte barna er så unge som 12 år gamle og at det er krevende å håndtere så unge mennesker.

UNGDOMSVOLD: De yngste er i 12-årsalderen forteller innsatsleder Markus Ree. Foto: Stein Roar Leite / TV 2
UNGDOMSVOLD: De yngste er i 12-årsalderen forteller innsatsleder Markus Ree. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Politikontakt Beate Støkkan sier det er grunn til bekymring over voldsutviklingen.

– Vi ser noen ganger at det er planlagt at det er flere mot en. Mange av disse ofrene opplever denne filmingen som en større krenkelse enn selve volden.

Seksjonslederen for forebyggende avdeling, Ole Petter Ustad, legger til at det er utfordrende å komme til bunns i disse sakene.

– Politiet opplever det som alvorlig at både voksne og barn ikke varsler, og heller ikke tør å snakke med politiet når vi tar kontakt med dem, det er problematisk.

Psykologspesialist Øverland er bekymret for at denne voldsspiralen bare vil vokse, for volden avler mer vold.

UNGDOMSVOLD: Ole Petter Ustad og Beate Støkkan ved Heimdal politistasjon er bekymret over utviklingen. Foto: Stein Roar Leite/TV 2
UNGDOMSVOLD: Ole Petter Ustad og Beate Støkkan ved Heimdal politistasjon er bekymret over utviklingen. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

– Når du først har gått over en viss terskel, så er det lettere å gå videre, særlig når du får likerklikk og status i gjengen.

Mener voksne ikke forstår

Rana Asghari og Hannah Skjærseth forteller at ungdomsvolden også er et viktig tema i deres arbeid i Ungdommens bystyre. 

Det sier ungdommens erfaringer og innspill er viktige, og må lyttes til. 

De er klokkeklare i svaret på spørsmålet om eldre voksne forstår utfordringene til ungdommen.

– Nei, nei, nei, sier Rana rett ut. 

– De voksne som var ungdommer en gang har ikke kjennskap til bruken av sosiale medier som vi har, og ikke minst hvordan vi blir utsatt for det.

UNGDOMSVOLD: Ungdommens bystyre i Trondheim ber de voksne høre på hva de har å si. Foto: Robin Dreier Sandnes / TV 2
UNGDOMSVOLD: Ungdommens bystyre i Trondheim ber de voksne høre på hva de har å si. Foto: Robin Dreier Sandnes / TV 2