Sentralbanksjefen: – Mange vil få en strammere økonomi

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache holdt torsdag foredrag om de økonomiske utsiktene og rentebeslutningen.

– Beslutningene vi tar, har konsekvenser for folks økonomi. Dette ansvaret kjente både jeg og de andre medlemmene i komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet på da vi i går møttes for å fastsette styringsrenten, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

I tråd med økonomenes forventninger besluttet Norges Bank å heve styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1,75 prosent torsdag.

Slik sentralbanken vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i september.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache holder torsdag ettermiddag et foredrag i Arendal. Der snakker hun om de økonomiske utsiktene og rentebeslutningen.

Bache forteller at beslutningen om et dobbelt rentehopp var enstemmig i rentekomiteen.

Skyhøy prisvekst

– Formålet er å dempe presset i norsk økonomi og bringe inflasjonen ned mot målet på 2 prosent, sier sentralbanksjefen.

Etter dagens renteoppgang ligger rentenivået nå på det samme som før pandemien. Da pandemien brøt ut ble styringsrenten satt ned til historiske null prosent.

Bache begrunner videre renteoppgangen med den høye prisveksten. I juli lå prisveksten på 6,8 prosent det siste året. Også kjerneinflasjonen, som er prisvekst justert for energipriser, ligger på rekordhøye nivåer.

I juni varslet sentralbanken at renten skulle heves med 0,25 prosent i august. Fasit ble altså det dobbelte.

– Inflasjonen er høy. I det siste har den steget raskt, og klart mer enn vi anslo i vår junirapport, sier Bache.

– Gjennom sommeren er det særlig prisene på matvarer som har trukket prisveksten opp og overrasket på oppsiden.

Økte renteutgifter

Det siste året har sentralbanken hevet renten i fem omganger.

– Det betyr økte renteutgifter for 2 av 3 husholdninger, sier Bache.

Sentralbanksjefen forklarer at det nå ser ut til at prisene vil stige mer enn lønningene i år.

– De som har lån, får både økte renteutgifter og høyere strøm- og matvarepriser. Mange vil få en strammere økonomi. Jeg har full forståelse for at det vil være krevende for noen.

Se foredraget i videovinduet øverst i denne artikkelen eller på TV 2 Nyhetskanalen.