Seks nettselskaper trues med bøter

Seks nettselskaper hevdet å ha planer for rasjonalisering av kraft i tilfelle krise, selv om slike planer ikke fantes. Nå truer NVE med bøter.

Da Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) undersøkte kriseplaner hos ti nettselskaper, oppdaget de at seks av dem tidligere hadde gitt uriktige opplysninger til direktoratet.

– Vi betrakter det som svært alvorlig å avgi uriktige opplysninger, sier vassdrags- og energidirektør Agnar Aas.

Selskapene som nå er varslet om overtredelsesgebyr er Fauske lysverk, Fredrikstad Energinett, Hammerfest Energinett, Nesset Kraft, Sørfold kraftlag og Tinn Energi. De har fått frist på seg til 1. oktober med å rette opp alle avvik som ble oppdaget under NVEs inspeksjon.

Bakgrunnen er at nettselskapene i 2006 ble pålagt å utarbeide planer for rasjonalisering av kraft. I fjor høst og i vår sjekket NVE ti selskaper for å se om de hadde gjort jobben sin.

– Vi er overrasket over at hele seks av de ti ikke hadde oppfylt vedtaket. Vi forventer at nettselskapene har en viss kompetanse. Derfor er det irrelevant om selskapene bevisst har løyet, eller om de «bare» har tabbet seg ut, sier Eriksson. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2