Seks døde etter bruk av lite kjent narkotikastoff

Siden i sommer har seks unge mennesker mistet livet etter inntak av det ecstasylignende stoffet PMMA i Norge, opplyser Folkehelseinstituttet.

Stoffet PMMA, ParaMetoksyMetAmfetamin, er et stoff som ligner både amfetamin og ecstasy.

Inntak av stoffet innebærer en høyere risiko for dødelige overdoser enn stoffene det minner om.

– Effekten inntrer ofte langsommere enn ved bruk av amfetamin eller ecstasy, slik at det kan bli oppfattet som et svakt stoff og kan dermed føre til gjentatte eller større inntak. Brukeren er oftest ikke klar over at det er PMMA som er inntatt, sier Liliana Bachs, fungerende divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Dødsfall knyttet til amfetamin eller ecstasy alene skjer relativt sjeldent, men i løpet av kort tid er det nå registrert seks dødsfall i forbindelse med PMMA i blanding med amfetamin/metamfetamin.

I tillegg har Folkehelseinstituttets Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning oppdaget PMMA hos flere personer som er mistenkt for kjøring i påvirket tilstand.

PMMA er et stimulerende hallusinogen. I kroppen omdannes stoffet til PMA (ParaMetoksyAmfetamin), et narkotisk stoff som også går under navnet «Death» og «Dr. Death».

Folkehelseinstituttet opplyser at død kan inntre plutselig og uventet som følge av hjerterytmeforstyrrelser eller hjerneslag, ved bruk av stoffet, men også ved lengre forløp med en rekke symptomer som trykk i brystet, koma, kramper og gradvis svikt i indre organer som lunger, nyrer og hjerte. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2