SJOKKTALL: En studie blant ansatte på norske sykehjem viser at forsømmelser, vold og overgrep er utbredt på norske sykehjem. Foto: Gorm Kallestad / NTB
SJOKKTALL: En studie blant ansatte på norske sykehjem viser at forsømmelser, vold og overgrep er utbredt på norske sykehjem. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Seks av ti pleieansatte oppgir å ha begått vold, overgrep eller forsømmelser mot sykehjemsbeboere

I en studie svarer 60 prosent av 3.693 pleieansatte på 100 norske sykehjem at de har begått vold, overgrep eller forsømmelser mot sykehjemsbeboere.

Resultat fra studien, som Helse- og omsorgsdepartementet refererer til i en pressemelding torsdag morgen, viser også at 76 prosent av pleieansatte hadde ved minst én anledning observert en kollega begå slike handlinger.

– Ingen skal oppleve frykt for å bli utsatt for vold og overgrep, og alle har rett på en trygg og god eldreomsorg, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen.

I studien kommer fra frem at pårørende har erfart og observert alle typer vold og overgrep mot beboere fra ansatte, og at den vanligste formen er forsømmelser.

HELSEMINISTER: Bent Høie Foto: Berit Roald / NTB
HELSEMINISTER: Bent Høie Foto: Berit Roald / NTB

–Større enn vi trodde

– Dessverre viser undersøkelsene til Aftenposten og NTNU at utfordringen er enda større enn vi tidligere hadde trodd. Samtidig som utfordringene er store, så er det noen som lykkes bedre enn andre i å møte disse utfordringene. Jeg er glad for rapporten som nå levert av Helsedirektoratet, sier Høie.

Helsedirektoratet fikk i oppdrag å kartlegge eksempler på kommuner som jobber godt med å forebygge og følge opp hendelser som vold og overgrep, og hvordan disse kommunene jobber.

Dette oppdraget kom i kjølvannet av Aftenposten sin avsløring av 13.000 voldshendelser på sykehjem i november 2019.

– Burde ikke være der

NTNUs ferske forskningsprosjekt om vold og overgrep i sykehjem, viser også at dette er et alvorlig problem vi står overfor.

Forskningsgruppen fra NTNU har blitt ledet av førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Wenche Malmedal.

Hun sier til Adresseavisen, sammen med et utvalg representanter fra forskningsgruppen, at dette ikke er forsket på tidligere i Norge.

– Noen egner seg ikke til å jobbe på sykehjem, og de burde ikke være der, sier lederen for forskningsprosjektet, sier hun til avisen.

Sjokkert over funnene

Eldreombud Bente Lund Jacobsen sier til TV 2 at hun er sjokkert over tallene i rapporten.

– Det er veldig høye tall. Vi leverer våre eldre på sykehjem og forventer at de skal være trygge og bli tatt vare på. Vi ser jo her at det ikke tilfelle og dette bør kvalifisere til øyeblikkelige tiltak fra sykehjem og kommuner.

ELDREOMBUD: Bente Lund Jacobsen Foto: Svein Arne Orvik / Eldreombodet
ELDREOMBUD: Bente Lund Jacobsen Foto: Svein Arne Orvik / Eldreombodet

Eldreombudet sier kommunene har en stor jobb med å rydde i sine rekker, i lys av rapporten. I mai ble det besluttet å lage nye nasjonale retningslinjer og varslingssystem i eldreomsorgen. Jacobsen mener prosessen går for tregt.

– Det er lenge siden 2018 når en besluttet å se på mørketall og hvor pilotprosjektet TryggEst kom i gang, sier hun og legger til:

–Vi må ligg i forkant av disse hendelsene og styrke forebyggende arbeid. Varslingene skjer jo etter at disse tilfellene har skjedd. Det holder ikke å komme med en beskjed om at et regelverk kommer for eksempel om to år, det må komme nå.