SØKER IKKE PERMISJON: Advokat Fredrik Schöne Brodwall, (tv) tiltalt Kjell  Alrich  Schumann og advokat  Morten Furuholmen (th)  fotografert i retten ved juryens kjennelse i Nokas saken. (Foto: Hansen, Alf Ove/SCANPIX)
SØKER IKKE PERMISJON: Advokat Fredrik Schöne Brodwall, (tv) tiltalt Kjell Alrich Schumann og advokat Morten Furuholmen (th) fotografert i retten ved juryens kjennelse i Nokas saken. (Foto: Hansen, Alf Ove/SCANPIX)

Schumann søker ikke permisjon

Nokas-dømte Kjell Alrich Schumann dropper å søke om permisjon fordi han anser det som usannsynlig å få søknaden innvilget.

Schumann, som skjøt og drepte politimannen Arne Sigve Klungland, soner en forvaringsdom på inntil 16 år i Trondheim fengsel. Teoretisk sett skulle han kunnet få sin første permisjon i mars, men han har ikke søkt om det.

– Vi anser det som så usannsynlig at han skulle få det, så det var ingen vits i å søke om permisjon, sier advokat Fredrik Brodwall til NTB.

For å få innvilget søknad om permisjon skulle Schumann helst ha fått innvilget flere søknader om fremstilling. Fremstilling betyr at den innsatte følges av fengselsbetjenter utenfor fengselet.

– Han har søkt om fremstilling flere ganger, blant annet for å delta i sin nevøs dåp, men ikke fått det. Da er det svært usannsynlig at han ville fått permisjon.

I avslagene henvises det til at Schumann er dømt for en svært alvorlig forbrytelse. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2