OSLO: Byrådet har i dag lagt fram forslag til budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023–2026. Foto: Thomas Evensen / TV 2
OSLO: Byrådet har i dag lagt fram forslag til budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023–2026. Foto: Thomas Evensen / TV 2
Oslo-budsjettet:

Satser stort på planting av trær

Byrådet i Oslo la onsdag frem forslag til budsjett for neste år. Blant annet foreslås det å plante 100.000 trær innen 2030.

– Europa, Norge og Oslo er inne i en urolig tid, som påvirker alles liv. Alt tyder på at dette er en situasjon som vil vedvare. Vi legger nå fram et budsjett der vi prioriterer det aller viktigste, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Han viser til sosial utjevning, arbeid til alle og kutt klimautslipp, i tillegg til en rekke tiltak for å møte strømkrisa og prisveksten.

– Veldig mange kommer til å oppleve at tida framover blir krevende økonomisk, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Byrådets budsjettforslag for 2023 er på totalt 90 milliarder kroner. Driftsbudsjettet er på 71 milliarder kroner, mens 19 milliarder settes av til investeringer.

Tiltak mot strømbruk

Krig i Europa, ekstremvær som følge av klimaendringer og urolige økonomiske tider med stor prisvekst, rentehevinger og svært høye energipriser påvirker livene til Oslos innbyggere.

I budsjettet foreslår byrådet å sette av 3 milliarder kroner til å håndtere lønns- og prisveksten.

Byrådet foreslå også samlet om lag 174 millioner kroner til energieffektivisering i kommunale bygg, for å få ned strømforbruket, og for å øke den lokale strømproduksjonen.

Slik vil byrådet møte strømkrisen:

Møter prisveksten:
3 milliarder kroner i driftsbudsjettet er satt av til å håndtere lønns- og prisveksten. I tillegg settes det av om lag 200 millioner kroner til egne avsetninger til høye strømutgifter, i Boligbygg 50 millioner kroner og ellers i kommunen 150 millioner kroner.

Øker risikoavsetningen:
Byrådet foreslår også å øke risikoavsetningen til pågående investeringsprosjekter med 500 millioner kroner i 2023 og 200 millioner kroner i 2024 på grunn av økning i priser på byggematerialer og energi.

Energieffektivisering:
Byrådet ønsker å øke støtten til energieffektivisering og lokal energiproduksjon i husholdninger og næringsliv. Derfor foreslås en økning av klima- og energifondet tilsagnsramme fra 120 millioner kroner til 150 millioner kroner i 2023.

Byrådet foreslår også samlet om lag 174 millioner til flere ulike energieffektiviseringstiltak og solceller i kommunens egen bygningsmasse.

100.000 trær

Oslo kommune skal bruke 40 millioner kroner på å plante 100.000 trær innen 2030.

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), sier i en pressemelding at Oslo nyter godt av investeringene i trær som ble gjort for hundre år siden.

– Men trær lever ikke evig, og vi må videreføre plantingen for å beholde byens flotte kronetak. Hvem har ikke sitt eget store favoritt-tre blant de gamle kjempene? Den kvaliteten vil jeg gi videre til de som vokser opp i Oslo nå og i fremtiden, sier hun.

Det skal plantes trær både i parker, boligområder og nabolagshager. De største parktrærne vil veie flere hundre kilo når de settes ut.

TRÆR: Oslo kommune skal sørge for at det blir plantet 100.000 store og små trær i byen før 2030. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
TRÆR: Oslo kommune skal sørge for at det blir plantet 100.000 store og små trær i byen før 2030. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Billigere kollektiv-billetter

Byrådet vil med dette budsjettet fortsette arbeidet med å utjevne sosiale forskjeller og legge til rette for at flere kan delta i samfunnet.

Byrådet foreslår derfor blant annet å sette av midler til å få flere i arbeid, gjøre sommerjobbsatsingen varig og å justere sosialhjelpssatsene.

Det foreslås også å bevilge over 200 millioner kroner til en ny rabatt på Ruters enkeltbilletter.

– Nå oppfyller vi derfor løftet om å kutte prisene på enkeltbilletter i snitt med 20 prosent, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG), i en pressemelding.

Byrådet foreslår også å sette av 50 millioner kroner til bilfritt byliv i 2023, og 600 millioner til sykkelinfrastruktur.