Satellittbileta som kan felle Putin

Satellittbileta frå Butsja tyder på at lik skal ha lagt i gatene i fleire veker. Ekspertar trur desse bileta vil bli sentrale i etterforskinga av krigsforbrytingar.

SKAL VISE LIK: Satellittfoto frå Maxar viser eit oversiktsbilete over Butsja datert 19. mars, medan russiske styrker kontrollerte byen.
SKAL VISE LIK: Satellittfoto frå Maxar viser eit oversiktsbilete over Butsja datert 19. mars, medan russiske styrker kontrollerte byen. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES

Bileta av drepne sivile ukrainarar som ligg langs gatene i Butsja, har rysta heile verda. Mange har anklaga Russland for å utføre krigsforbrytingar.Russland avviser alt ansvar, og hevda bileta blei iscenesett av Ukrainske styresmakter etter at Russland trakk seg ut av området 30. mars.Men satellittbileta som er tatt over Butsja i midten av mars, viser at det som skal vere lik som ligg i gatene, har lagt der i fleire veker. I følgje