SAGT OPP: Flere eldre SAS piloter ble sagt opp i 2008. (Foto: Lien, Kyrre/SCANPIX)
SAGT OPP: Flere eldre SAS piloter ble sagt opp i 2008. (Foto: Lien, Kyrre/SCANPIX)

SAS-flygere fikk ikke medhold i Høyesterett

Ti SAS-flygere fikk ikke Høyesteretts medhold i at de ble usaklig oppsagt og utsatt for ulovlig aldersdiskriminering.

De ti ble sagt opp i 2008. Oppsigelsene var begrunnet i overtallighet på grunn av markedsutviklingen og selskapets økonomi.

Alle de oppsagte flygerne hadde på dette tidspunktet fylt 60 år. SAS Norge opererte opprinnelig med en aldersgrense for flygere på 60 år. I 2005 ble denne hevet til 65 år, selv om selskapets pensjonsordning fortsatt var rettet inn mot 60 år.

Les også:SAS varsler oppsigelse for 100 piloter

De ti oppsagte pilotene gikk til sak mot SAS Norge med påstand om at oppsigelsene var ugyldige. SAS ble frifunnet både i tingretten og lagmannsretten.

En enstemmig Høyesterett har nå slått fast at oppsigelsene var gyldige. Retten mener de ligger innenfor arbeidsmiljøloven og dens unntaksbestemmelser.

De ti tidligere flygerne slipper imidlertid å betale sakskostnader, ettersom retten kom til at det var blitt reist prinsipielle spørsmål som er lite behandlet i norsk rett. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2