Houthi-trussel mot Norge:

– Sannsynlig med angrep

Trass i eskalering av angrep og trusler fra houthiene i Jemen, og frarådinger fra Norge, seiler nå norske skip i Rødehavet.

ANGREP: Sikkerhets- og beredskapsdirektør i Rederiforbundet, Audun Halvorsen, viser hvor skip har blitt kapret, beskutt og angrepet i Rødehavet. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2
ANGREP: Sikkerhets- og beredskapsdirektør i Rederiforbundet, Audun Halvorsen, viser hvor skip har blitt kapret, beskutt og angrepet i Rødehavet. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Sikkerhets- og beredskapsdirektør Audun Halvorsen i Rederiforbundet sier 40 prosent av verdens skip har sluttet å seile i Rødehavet etter stadige houthiangrep de siste ukene. 

De fleste norske rederiene unngår risikoen. 

– Det er marginalt med norske skip i det sørlige Rødehavet eller Adenbukta. 

Han vil av sikkerhetshensyn ikke oppgi antall eller navn på skipene, men sikkerhetsdirektør Freddy Furulund i Den norske krigsforsikringen for skib (DNK) bekrefter at noen trosser anbefalingen om å unngå Rødehavet.

HØY PRIS: Skip som seiler inn i riskoområdet må betale en tileggsforsikring. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
HØY PRIS: Skip som seiler inn i riskoområdet må betale en tileggsforsikring. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Det er norske skip i det sørlige Rødehavet og Adenbukta nå.

Begge er med i Skipsfartens beredskapssenter som også inkluderer NORMA Cyber for digital overvåking. Sammen gir de råd, og setter krisestab med rederier for å berge liv og verdier.

Høy trussel etter offensiv

– Det er høy trussel mot USA og Storbritannia som er offensive og bomber mål i Jemen. Høy trussel betyr at det er svært sannsynlig at de vil bli angrepet. 

RISIKO: Beredskapssenteret sier norske skip er mindre utsatt for angrep enn britiske og amerikanske Foto: Goran Jorganovich  / TV 2
RISIKO: Beredskapssenteret sier norske skip er mindre utsatt for angrep enn britiske og amerikanske Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Furulund legger til at det røde nivået også gjelder Israel, mens Norge er på gult nivå for vi er med i den defensive operasjonen Prosperity Guardian som forsøker å beskytte skip ved å skyte ned houthienes missiler. 

– Det utgjør en moderat trussel som betyr at det er sannsynlig at de vil bli angrepet.

Sluttet å bruke Rødehavsruten

Champion tankers hadde kjemikalietankere i området frem til for få uker siden, men velger nå en omvei rundt Afrika etter at USA og Storbritannia svarte på houthiangrep ved å skyte mot mål i Jemen.

– Etter eskaleringen i Rødehavet 12. januar har vi i dag ingen seilaser til regionen. Vi følger situasjonen nøye og har løpende dialog med mannskap, sikkerhetseksperter og forsikringsselskap, sier adm.dir. Harald Eikeland i en epost til TV 2.

ANGREP: Ulike missil- og droneangrep i januar. Foto: DNK.
ANGREP: Ulike missil- og droneangrep i januar. Foto: DNK.

Rederiforbundet har siden 20. desember anbefalt rederier å unngå Rødehavet og seile rundt Afrika. Siden har risikoen eskalert, understreker Halvorsen. 

KREVENDE: Audun Halvorsen, direktør i beredskapsavdelingen i Norges Rederiforbund. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2
KREVENDE: Audun Halvorsen, direktør i beredskapsavdelingen i Norges Rederiforbund. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Angriper større områder

– Det er et vanskelig og krevende trusselbilde. Houthiene har jo våpen og kapasitet som tilsvarer en stats væpnede styrker. De har økt kretsen av mål de har angrepet.

Sjøfartsdirektoratet har utvidet området med forhøyet sikringsnivå 3 til å gjelde jemenittisk farvann og Adenbukta. De oppfordrer sterkt alle norskflaggede skip å unngå Rødehavet. 

Rederiforbundet legger til grunn at de som ikke har mulighet til å seile utenom Suezkanalen og Rødehavet gjennomfører risikoreduserende tiltak «i tett samråd med vareeier, forsikring, sjøfolkene om bord, relevante rådgivere og sikkerhetsressurser».

HOUTHIMISSIL: Freddy Furulund holder en bit fra missilen som traff «Strinda» i desember 2023. Foto: Goran Jorganovich  / TV 2
HOUTHIMISSIL: Freddy Furulund holder en bit fra missilen som traff «Strinda» i desember 2023. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Da «Strinda» ble truffet av et houthi-missil natt til 11. desember var Furulund en av de første som kom ombord etter angrep.

IRANSKPRODUSERT: Furulund tok med seg en bit av missilet som rammet «Strinda». Foto: Goran Jorganovich  / TV 2
IRANSKPRODUSERT: Furulund tok med seg en bit av missilet som rammet «Strinda». Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Mannskapet var preget. 

Han forklarer hvordan missilet traff midtskips, skrått inn på siden, og skrapet dekket og eksploderte ovenfra. 

– De opplevde det som dramatisk og det var viktig å sette inn ressurser.

Nå jobber DNK med forsikringsoppgjøret etter angrepene på de to norske skipene. 

– «Strinda» som ble truffet av et iranskprodusert kryssermissil av typen Nour, sannsynligvis skutt fra utskytningsrampe fra en stor lastebil i Jemen, er nå til reparasjon i Midtøsten. 

– «Swan Atlantic» ble truffet av en iranskprodusert angrepsdrone av typen Samad 3 som laget hull i skutesiden.

OVERVÅKER: Operasjonssenteret hos Den Norske Krigsforsikringen for Skib (DNK) Foto: Goran Jorganovich  / TV 2
OVERVÅKER: Operasjonssenteret hos Den Norske Krigsforsikringen for Skib (DNK) Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Roser mannskapene

Furulund roser mannskapene for at angrepene ikke tok liv på de norske båtene. 

– Det er tilfeldigheter, og betydelig grad av godt sjømannskap som viser at kapteinene gjør det de kan for å beskytte folkene sine. Det er en solid gjeng som vet hva de gjør.

Om bord på «Strinda» var det rundt 20 sjøfolk.

– De om bord holdt seg inne. De var observante og klarte å slukke brannen. Kapteinen iverksatte det som var nødvendig.

Økt risiko

Rederiet Odfjell, som har 73 skip over hele verden, seiler ikke lenger i Rødehavet.

Administrerende direktør, Harald Fotland, sier de ikke har hatt trefninger, men to andre norske skip har blitt truffet, og et gresk skip forsikret i Norge ble også angrepet.

BEKYMRET: Adm. dir. i Odfjell SE, Harald Fotland. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2
BEKYMRET: Adm. dir. i Odfjell SE, Harald Fotland. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Fra midten av desember opplevde vi at risikoen var for høy. Risikoen har økt i hele regionen, og vi er bekymret for situasjonen.

Fotland forklarer at ferden fra gulfen rundt Afrika nå tar 40 dager – nesten tre ganger så lang tid som via Rødehavet – og at turen fra Asia til Europa tar tre uker ekstra. 

Fotland understreker at det er rederiene, og ikke de som eier lasten, som bestemmer ruten. 

– Det er overhodet ikke press for å seile i Rødehavet, men diskusjoner om hvor mye de må betale ekstra for å seile rundt.

Nå er det harde forhandlinger om hvem som skal betale for den ekstra kostnaden når frakten tar dobbelt så lang tid og inntjeningen blir halvert.

– Det er utelukkende et spørsmål om pris for å dekke ekstrakostnader.

Deltakelse betyr nye trusler

Med økte kostnader og lengre leveringstid til forbrukerne øker presset for å få slutt på angrepene, sier Rederiforbundet.

– Houthienes angrep er uakseptable og truer en av de viktigste rutene for global handel og økonomi. Det har vært påkrevet med reaksjoner fra det internasjonale samfunnet.

Disse reaksjonene fra vestlige land har ført til nye trusler fra houthimilitsens talsperson Nasr al-Din Amer. 

– Deltaking i «Prosperity Guardian» er ei deltaking i aggresjonen mot Jemen.

RISIKOVURDERING: Harald Fotland tar fortløpende beslutninger basert på utviklingen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2
RISIKOVURDERING: Harald Fotland tar fortløpende beslutninger basert på utviklingen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Bekymret 

Rederiet Odfjell følger utviklingen nøye.

– Vi har også registrert den samme uttalelsen og det teller med i vår risikovurdering.

Uansett stiller Rederiforbundet seg bak beslutningen om å sende norske stabsoffiserer til Bahrain.

– For vår del støtter vil deltakelsen i Prosperity Guardian for å beskytte den norske skipsfarten. Det er en situasjon verdenssamfunnet ikke kan akseptere over tid. Vi skal forsvare sjøfolk, og beskytte internasjonal skipsfart, global forsyningskjede og økonomi.

Furulund sier det er flere sider ved Norges deltakelse.

– Gjør det det sikrere for våre sjøfolk at Norge har stabsoffiserer i Bahrain?

– Både ja og nei. Ja, fordi de gjør en viktig god jobb med å koordinere den militære bistanden for å beskytte skipene, og nei, fordi deltagelsen har medført at houthiene har truet skip fra deltagerlandene.

USA og Storbritannias angrep av mål i Jemen er en operasjon Norge ikke er en del av, men også den operasjonen får støtte av Furulund.

– Det er helt nødvendig at det militære bidraget også har en offensiv karakter slik at våpensystemene kan slås ut før de avfyres. Jo mer offensiv operasjonene er, jo større innhogg gjør de i kapasiteten.

Militær løsning

Han sier koalisjonen klarer å avverge mye, men beskriver en konstant trussel så lenge iranskstøttede houthier har en stor beholdning av sjømålsmissiler og droner.

KRISEHÅNDTERING: Den norske krigsforsikring for skip bistår for å berge liv og verdier. Foto: DNK
KRISEHÅNDTERING: Den norske krigsforsikring for skip bistår for å berge liv og verdier. Foto: DNK

– Det er kun én løsning; militært med tydelige krav til houthiene. Det er ingenting som tyder på at de kommer til å gi seg så lenge krigen mellom Hamas og Israel pågår. Så angrepene i Rødehavet vil nok vare til houthiene enten overtales militært eller skyter seg tom for våpen. 

Til syvende og sist handler det om sjøfolkenes sikkerhet, sier Rederiforbundet. 

– Alle gode krefter må slå seg sammen for å sikre sjøfolk og verdenshandel.

Furulund gir helhjertet støtte til operasjonene.

– Verden kan ikke sitte og se på at en opprørsgruppe tar seg til rette og rammer sjøfolk, shipping og verdenshandelen på denne måten.