– Samværssabotasje vanlig

Flere barn opplever at den ene av foreldrene urettmessig blokkerer muligheten for samvær med begge foreldre. – Rettsapparat er ofte eneste løsning, men det er et problem at mange ikke har økonomi til juridisk bistand, sier advokat Rikke Arnesen.

TRE ÅR UTEN SIN DATTER: Maria har forsøkt alt uten å lykkes. Hverken barnevernet, politiet eller andre instanser kan hjelpe henne til å få samvær med sin datter. Det eneste som kan løse saken er å få den inn for en domstol, mne Maria har ikke råd til å finansiere advokatutgiftene som da påløper. Foto: Tor Henning Flaatten/TV 2
TRE ÅR UTEN SIN DATTER: Maria har forsøkt alt uten å lykkes. Hverken barnevernet, politiet eller andre instanser kan hjelpe henne til å få samvær med sin datter. Det eneste som kan løse saken er å få den inn for en domstol, mne Maria har ikke råd til å finansiere advokatutgiftene som da påløper. Foto: Tor Henning Flaatten/TV 2

I over tre år har "Maria" kjempet for å få samvær med datteren "Lea", som aldri returnerte til sin mor etter en vinterferie med faren for tre og et halvt år siden. Til tross for at Maria har foreldreansvaret for datteren, har alle forsøk på å gjenopprette samværet mislyktes.Ikke unik- Saken til Maria er ikke unik, men dekkende for mange foreldre som blir utsatt for s