Søksmål mot NAV:

Samværssabotasje til Høyesterett

Foreldre som utsettes for samværssabotasje ønsker å gå til gruppesøksmål mot staten. Saksøkerne mener det er feil at NAV pålegger økt barnebidrag til foreldre som hindres samvær.

STARTEN PÅ DET HELE: I september 2020 fortalte «Maria» at hun var utsatt for samværssabotasje. Nå skal Høyesterett ta stilling til om foreldre som «Maria», pålegges økt bidrag kan reise gruppesøksmål for å avklare om NAV bryter loven. Foto: Pål Schaathun
STARTEN PÅ DET HELE: I september 2020 fortalte «Maria» at hun var utsatt for samværssabotasje. Nå skal Høyesterett ta stilling til om foreldre som «Maria», pålegges økt bidrag kan reise gruppesøksmål for å avklare om NAV bryter loven. Foto: Pål Schaathun

Høyesterett skal nå ta stilling om foreldre som er utsatt for såkalt samværssabotasje, kan saksøke staten og NAV.Foreldre som opplever samværssabotasje har i mange år blitt pålagt å betale økt barnebidrag til den forelderen som saboterer samvær med egne barn.NAV støtter sabotørNAV mener etaten har loven på sin side når den pålegger foreldre som har samværsavtale, rettsforlik eller dom på samvær, å betale barnebidrag for de dagene de blir hindret i å ha samvær med eget b