Samme sykefravær som i 2001

Sykefraværet økte sterkt i løpet av 2009, men sammenlignet med 2001 ligger det totale sykefraværet omtrent på samme nivå.

Sykefraværet har gått mest ned i industrien, mens hotell- og restaurantbransjen har opplevd størst økning.

Lange fravær økt

Andelen sykefravær med lang varighet har økt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Sykefraværet var i 2001 7,5 prosent. I fjor var fraværet 7,6 prosent.

Da svineinfluensaen slo inn høsten 2009, fikk dette veldig markerte utslag i statistikken. Årsveksten i det totale sykefraværet økte fra 4,9 prosent i andre kvartal til 11 prosent i tredje kvartal i fjor.

Kvinner mest syke

Det var i fjor høyest sykefravær blant kvinner. Blant de største næringene var sykefraværet klart høyest i helse- og sosialtjenester. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2