Samhandlingsforlik kan koste dyrt

Opposisjonen på Stortinget går inn for et bredt politisk forlik om samhandlingsreformen. Men da må regjeringen være villig til å legge store penger på bordet.

- Samhandlingsreformen er ingen sparereform. Det er snakk om den viktigste saken i Helse-Norge i denne perioden, sa Fremskrittspartiets Per Arne Olsen da han sammen med Høyre og KrF presenterte de borgerliges svar på stortingsmeldingen om samhandlingsreformen torsdag.

Meldingen er for øyeblikket til behandling i helse- og omsorgskomiteen, der opposisjonen håper å få til et tverrpolitisk forhandlingsresultat med regjeringspartiene.

- Vi kan ikke spare oss til fant. Det er er nødvendig å bruke mer penger for å få på plass et helsevesen som er økonomisk bærekraftig i framtiden, sier komitéleder Bent Høie til NTB.

Han mener regjeringen må sette av friske midler allerede i statsbudsjettet for neste år. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2