PRISVEKST: Mens prisene stiger, diskuterer politikerne forskjellige støtteordninger. Det mener ekspertene er en dårlig idé. Foto: NTB / Gorm Kallestad
PRISVEKST: Mens prisene stiger, diskuterer politikerne forskjellige støtteordninger. Det mener ekspertene er en dårlig idé. Foto: NTB / Gorm Kallestad

Samfunnsøkonom: – Vi har gått rett i fella igjen

Mens politikerne diskuterer ulike strømstøtte-løsninger, mener eksperter at hele konseptet er en dårlig idé.

Prisene på drivstoff, mat og strøm har økt kraftig den siste tiden, og mange merker godt at det er strammere i privatøkonomien.

Samfunnsøkonom Ola Honningdal Grytten mener vi ikke går bedre tider i vente med det første.

– Veldig mange kommer til å merke at det går dårligere økonomisk, sier han til TV 2.

SKEPTISK: Samfunnsøkonom Ola Honningdal Grytten er kritisk til at staten ved en hver anledning skal støtte økonomisk opp under både bedrifter og privatpersoner. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
SKEPTISK: Samfunnsøkonom Ola Honningdal Grytten er kritisk til at staten ved en hver anledning skal støtte økonomisk opp under både bedrifter og privatpersoner. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Enorm prisvekst

Prisveksten i Norge er på det høyeste nivået siden 1988. Likevel mener Grytten det er en dårlig idé å forsøke å løse økonomiske utfordringer med støtteordninger.

– Vi tror vi kan løse alle problemer med å bevilge penger, men da får vi for mye penger i forhold til produkter.

Dersom staten «alltid» skal løse problemer med krisepakker, vil det også skaper flere problemer, mener Grytten.

– Det vil føre til en allmenn inflasjon og renteheving, som igjen vil føre til dårligere råd for folk flest, forklarer han.

DÅRLIG IDÉ: Grytten mener det er en dårlig idé om staten «alltid» leverer krisepakker. Foto: Erlend Aas / NTB
DÅRLIG IDÉ: Grytten mener det er en dårlig idé om staten «alltid» leverer krisepakker. Foto: Erlend Aas / NTB

– En svært dårlig løsning

I løpet av pandemiårene 2020 og 2021 kom regjeringen med en rekke støtteordninger for både næringslivet, reiselivet og kulturlivet.

Nå, med økte strømkostnader, stiller de igjen opp med støtteordninger til privathusholdninger - og potensielt snart til næringslivet.

Samfunnsøkonomen er klar på at grunnen til at vi nå sliter med å betale blant annet strømregninger, ikke er en konsekvens av at vi har for lite penger.

Årsaken til at prisene på strøm er høye, er at det produseres for lite energi.

– Problemet med strøm er at jo mer du subsidierer, jo høyere blir forbruket. Men problemet ligger i strømmangelen, sier han og legger til:

– På sikt er dette en svært dårlig løsning.

VIL SLÅ TILBAKE: Samfunnsøkonomen mener at krisepakker fører til at markedet ikke regulerer seg. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
VIL SLÅ TILBAKE: Samfunnsøkonomen mener at krisepakker fører til at markedet ikke regulerer seg. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Slår tilbake på innbyggerne

Grytten påpeker at slike støtteordninger vil slå tilbake på innbyggerne selv gjennom økte skatter og priser eller økt rente.

– Når man får økonomisk støtte, så regulerer ikke dette markedet seg selv. Man må være veldig forsiktig med å gi slik støtte fordi konsekvensene vil ramme alle.

Han frykter at bevilgninger av penger vil gjøre at folks økonomiske situasjon på sikt blir enda verre.

– Vi er nærmest tilbake på 70- og 80-tallet hvor vi opplevde enorm inflasjon. De senere årene har vi kjempet hardt for å unngå denne pris- og lønnsspiralen, sier Grytten.

Han mener inflasjonen nå er på vei tilbake på grunn av for mye penger i samfunnet.

– Nå kan det se ut som vi har gått rett i fella igjen.

– Redusert kjøpekraft i 2022

Samfunnsøkonomen mener vi nå står foran en langsiktig nedgangstid i norsk økonomi.

– Veldig mange kommer til å merke økonomisk at det går dårligere. Jeg tror mange kommer til å få redusert kjøpekraft i 2022.

Ifølge Grytten er den eneste løsningen å stramme inn forbruket.

– Vi må tilbake til finansiell disiplin. Både næringslivet, privatpersoner og staten må stramme inn for at økonomien på sikt ikke skal bli hardt rammet.

Strømekspert og analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight er enig i at forbrukerne også må ta ansvar under strømkrisen.

MINDRE STRØM: Strømekspert Lilleholdt mener at vi må bruke mindre strøm. Foto: Håvard Smeland / TV 2
MINDRE STRØM: Strømekspert Lilleholdt mener at vi må bruke mindre strøm. Foto: Håvard Smeland / TV 2

– Nå fremstår det litt som ansvaret for de høye prisene ene og alene ligger hos produsentene. Jeg mener at forbrukerne også må være fleksible og innse at vi ikke kan fortsette å bruke like mye strøm uavhengig av pris, sier han.

Bør ha utgiftsstøtte - ikke prisstøtte

Også økonomiprofessor Henrik von der Fehr ved Universitetet i Oslo er tydelig på at det er mangelen på strøm som er problemet.

De høye strømprisene vil kunne regulere forbruket, men hvis det innføres strømstøtte, vil forbruket øke, påpeker han.

Siden forbruket da ikke blir redusert så mye som det må, ender man opp med å må skru opp prisene enda mer for å få forbruket ned.

– Prisene kommer til å stige helt til forbruket kommer ned på et nivå der vi ikke bruker mer enn det som er tilgjengelig, sier han.

Von der Fehr mener at en utgiftsstøtte vil gi bedre resultat enn den strømstøtten som nå er innført. Med en slik støtte vil man fortsatt betale den prisen som gjelder, men man får støtten i ettertid.

– Da får vi i pose og sekk. Vi får strømsparing, og vi får hjulpet de som strever med å betale strømregningene, sier han.