Samene vant i Høyesterett: – Vindkraftanleggene må rives!

Vindkraftverk i Trøndelag er satt opp i strid med urfolksrettighetene. Det var konklusjonen til Høyesterett mandag. Sørsamenes advokat er ikke i tvil - vindmøllene må taes ned!

VINDKRAFTVERK PÅ FOSEN I TRØNDELAG IKKE LOVLIG SATT OPP: Anlegget på Storheia, Åfjord kommune, bryter med urfolks rettigheter, konkluderer Høyesterett.: Foto: Frank Lervik/TV 2
VINDKRAFTVERK PÅ FOSEN I TRØNDELAG IKKE LOVLIG SATT OPP: Anlegget på Storheia, Åfjord kommune, bryter med urfolks rettigheter, konkluderer Høyesterett.: Foto: Frank Lervik/TV 2

Høyesterett ga i dag Fosen-samene medhold i at vindkraftverkene på Storheia og i Roan, begge Åfjord kommune, er satt opp i strid med urfolks rettigheter.Vindkraftanleggene i Trøndelag regnes som Europas største anlegg på land.Høyesterett kom også fram til at Fosen vind DA må betale flere millioner kroner i erstatning til sør-samene.Advokaten deres, Andreas Brønner, sier på vegne av sine klienter at de er veldig glade og fornøyde.- Dette er en viktig dom for reindri