Incestsaken på Vestlandet:

Sambuaren sende melding: – Ho er ikkje her for å leike med deg aleine

Den valdtektstiltalte mannen i 30-åra krangla med sambuaren om kor ofte den unge nabojenta var på besøk.

MYKJE KONTAKT: Den fornærma jenta var i ein periode dagleg på besøk hjå nabogutten og den no tiltalte mannen i 30-åra. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
MYKJE KONTAKT: Den fornærma jenta var i ein periode dagleg på besøk hjå nabogutten og den no tiltalte mannen i 30-åra. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Mannen i 30-åra er ein av dei fire tiltalte i den grove valdtekts- og incestsaka frå eit nabolag i ein vestlandskommune.

Han blir omtalt som «naboen» og er tiltalt for gjentekne valdtekter av sin eigen son (no 10 år) og ei nabojente (no 11 år).

– Eg prøvde å seie stopp, men han stoppa ikkje, har jenta forklart til politiet om valdtektene ho skal ha blitt utsett for.

Alle dei tiltalte nektar straffskuld.

NABOAR: Ein heil familie, samt nabomannen og sonen hans, er dei involverte i saka. Dei fornærma barna er i dag tekne hand om av barnevernet. Foto: May Husby / TV 2
NABOAR: Ein heil familie, samt nabomannen og sonen hans, er dei involverte i saka. Dei fornærma barna er i dag tekne hand om av barnevernet. Foto: May Husby / TV 2

Over 180 videomeldingar og samtalar

I sin frie forklaring fortalde han om det tette venskapet mellom sonen sin og nabojenta.

I ein periode var ho «dagleg på besøk» og dei hadde elles lange videosamtalar på Google Duo medan sonen, jenta og han sjølv spelte Minecraft saman.

Men også videosamtalar mellom berre dei to før ho skulle legge seg. I 2020 var nabojenta 7-8 år gamal.

– Vi såg på ho som ei ekstra dotter, eit ekstra familiemedlem, forklarte mannen.

I RETTEN: Nabomannen (til venstre) saman med sin forsvarar på tiltalebenken i Hordaland tingrett. Rettsteikning: Ane Hem / TV 2
I RETTEN: Nabomannen (til venstre) saman med sin forsvarar på tiltalebenken i Hordaland tingrett. Rettsteikning: Ane Hem / TV 2

Statsadvokat Ellen Cathrine Greve fortalde retten at i ein periode på 46 dagar, blei det sendt over 180 videomeldingar og gjort over 180 videosamtalar mellom mannen og nabojenta.

– I snitt åtte meldingar og samtalar kvar dag, kommenterte Greve i retning den tiltalte i vitneboksen.

– Der og då tenkte eg ikkje så mykje over det. Eg har jo seinare sett at det er forferdeleg mykje. Det burde vore begrensa.

– Bad du jenta om å ikkje fortelje om videosamtalane til din sambuar?, spurte Greve.

– Eg kan ha sagt at ho var sur, men eg sa vel ikkje direkte at ho ikkje måtte seie noko, svarte mannen.

Dette er incestsaka på Vestlandet

Fire personar i eit nabolag i ein kommune i Vestland fylke er tiltalte for grove valdtekter av barn under 14 år. Dei er også alle tiltalte etter incestparagrafen i straffelova.

Statsadvokat Ellen Cathrine Greve har tidlegare sagt til TV 2 at saka er ei av dei verste overgrepssakene ho har jobba med og at «handlingane som er skildra går langt utover det som er vanleg i overgrepssaker».

Dei tiltalte er eit foreldrepar, deira eldste son og ein nabomann:

- Far i 50-åra

- Mor i 40-åra

- Storebror i 20-åra

- Nabomann i 30-åra

Dei fornærma er den yngste sonen og yngste dottera til foreldreparet og sonen til nabomannen:

- Jente (11) og gut (16), som er barna til foreldreparet og søskena til den tiltalte storebroren

- Gut (10), sonen til nabomannen

Nabomannen er også tiltalt for grove overgrep mot dattera til foreldreparet.

Dei tiltalte risikerer alle 21 års fengsel, men nektar straffskuld og seier overgrepa aldri har skjedd.

Forsvararane meiner det kan vera snakk om falske minner og/eller systemsvikt i barnevernet og politiet slik at barna har blitt påverka til å fortelje om overgrepshandlingane.

Konflikt med sambuaren

Sambuaren til mannen har aldri vore mistenkt eller sikta i saka. Ho skal vitne i rettssaka seinare. Dei er ikkje lenger saman.

Under utspørjinga til statsadvokat Greve kom det tydeleg fram at den tette kontakten med nabojenta var kime til konflikt mellom mannen og sambuaren.

Ifølge den tiltalte var det mellom anna usemje om kor ofte nabojenta skulle komme på besøk, fordi sambuaren helst ville ha eigentid med familien.

Sjølv syntest han det var kjekt at ungane ville tilbringe tid og leike med han.

– Det er heilt absurd at nokon har tenkt at eg er forelska i eitt barn. Det er heilt sjukt i mitt hovud, sa mannen.

AKTOR: Statsadvokat Ellen Cathrine Greve har starta utspørjinga av dei tiltalte i den grove overgrepssaka på Vestlandet Foto: Eva Frimanslund / TV 2
AKTOR: Statsadvokat Ellen Cathrine Greve har starta utspørjinga av dei tiltalte i den grove overgrepssaka på Vestlandet Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Måtte minne mannen på kvifor nabojenta var på besøk

Nabomannen fortalde retten at sambuaren kunne vera så frustrert i diskusjonane at ho «sette seg i bilen og køyrde ein tur» eller «drog til ein kamerat».

Statsadvokat Greve viste fram meldingar sambuaren sende til mannen sin då nabojenta var på besøk.

«Du kan sende NN (namn på jenta) opp igjen. Ho er her for å være med NN (namn på sonen), ikkje leike med deg aleine», skreiv kvinna.

Og ved eit anna høve: «ikkje gløym at ho er her for å leike med NN (namn på sonen)».

Aktor viste også til eit Google-søk mannen har gjort: «Forelsket i noen som er 20 år yngre».

Mannen forklarte at det handla om at ein kamerat hadde fortald han om nokon som var saman sjølv om det var 16 eller 20 år mellom dei.

Meiner barnevernet har påverka

No er mannen altså tiltalt for å ha valdteke både sonen og nabojenta, gjentekne gonger over ein lenger periode.

Han blei pågripen av politiet i november 2020. I dei tilrettelagde avhøyra, som er gjort over fleire månadar, fortel nabojenta gradvis om fleire svært grove overgrep ho skal ha blitt utsett for.

– Dei historiene er heilt absurde. Det er heilt skrekkeleg å høyre desse tinga, kommenterte nabomannen før han langa ut mot barnevernet og fosterfamilien som tok hand om nabojenta då ho blei omplassert i forbindelse med saka.

– Dei har øvd på kva ho skal seie i dei tilrettelagde avhøyra, hatt lange samtalar med henne og laga quiz der ho svara riktig på alt. Eg er hundre prosent overtydd om at ho er blitt påverka.

KRITISK: Advokat Kai-Inge Gavle forsvarar nabomannen i 30-åra. Han og klienten er sterkt kritiske til barnevernet si rolle i saka. Foto: Isac Kvello Skjelvik / TV 2
KRITISK: Advokat Kai-Inge Gavle forsvarar nabomannen i 30-åra. Han og klienten er sterkt kritiske til barnevernet si rolle i saka. Foto: Isac Kvello Skjelvik / TV 2

– Berre spekulasjonar

Han har også gjort seg tankar om at det jenta fortel i avhøyr, eigentleg kan vera ting ho har opplevd i sin eigen heim.

– Sjølvsagt har eg tenkt på det, men det blir berre spekulasjonar om kva som skjer innanfor deira fire vegger. Då dei også vart pågripne, var det eit håp i meg om at politiet no skjønte at anklagane mot meg var feilaktige. Men eg vart overraska då eg såg mora i varetekt, sa mannen.

Om forklaringane til sin eigen son, seier nabomannen at sonen har vore «under eit ekstremt press», sidan også han hadde blitt omplassert av barnevernet før han begynte å fortelje meir i eit avhøyr nesten eitt år etter faren vart pågripen.

Dette seier dei tiltalte om skuldingane

Advokat Jan Henrik Høines forsvarar mannen i 50-åra:

– Det har ikkje skjedd. Han kan ikkje forstå det som barna skildrar i forklaringane. Han er usikker på om det er deira fantasi eller om det er andre som har påverka dei.

– Han har også tillit til sambuaren og den eldste sonen sine forklaringar om at dei nektar for å ha gjort dette mot barna.

– Han har vore i varetekt sidan sommaren 2021. Det har vore ei enorm belastning for han å vere fengsla i ei sak han meiner ikkje har rot i verkelegheita.

Advokat Astrid Aksnes forsvarar kvinna i 40-åra:

– Ho nektar straffskuld, og saka er ei enorm påkjenning for henne. Ho kjenner seg overhovudet ikkje att i det barna fortel i avhøyra, verken det som gjeld ho eller det som gjeld barnefaren. Ho spør seg korleis barn kan fortelle om ting som ikkje har skjedd.

Advokat Alexander Gonzalo Sele forsvarar den eldste sonen i 20-åra:

– Han nektar for å ha gjort dette og ønskjer å forklare seg i retten.

Advokat Kai-Inge Gavle forsvarar nabomannen i 30-åra:

– Han har ikkje erkjent straffskuld og kjem heller ikkje til å gjere det i retten. Han ser fram til å kunne forklare seg i retten om at han aldri har gjort noko gale mot barn.

Viste bilete frå telefonen hans

Påtalemakta meiner dei har fysiske bevis mot nabomannen i form av bilete som er funne på telefonen hans.

Bileta blei vist i retten onsdag. Nokre av dei er tette nærbilete av kjønnsorganet til jenta.

– Det er sonen min som har tatt dei bileta med min telefon, forklarte mannen.

Ein anna bildesekvens viser jenta sittande på fanget til mannen inne på toalettet. Dei har berre truse og boksershorts på seg. Situasjonen oppstod fordi jenta trengde hjelp til å finne kleda sine, forklarte mannen.

– Det var sonen min som tok bileta. Eg strekte ut armen og prøvde å stoppe han. Eg tok ein alvorsprat med han om at det ikkje var greitt å ta slike bilete, sa mannen.

– Eg kan ikkje sjå på bileta at du prøver å stoppe han frå å ta desse bileta, sa aktor Greve.

– Eg strakk ut armen etterpå, svara mannen.

På eitt av bilda er trusa til jenta trekt til sides.

– Det fekk eg ikkje med meg. Eg hadde fokus på å ta telefonen frå sonen min.

Dei neste dagane skal også dei andre tiltalte i saka få forklara seg.

Dei neste på vitnelista er det tiltalte foreldreparet. I avhøyr har barna fortalt om overgrep heilt sidan dei var åtte og tre år gamle.

Dette er tiltalane mot foreldreparet, sonen og naboen

Mannen i 50-åra:

§ 301: Grov valdtekt av barn under 14 år. Skal ha skjedd gjentekne gonger, over fleire år, mot dottera (11 år) og sonen (16 år).

§ 312: Incest

Dyrevelferdsloven § 37: Grov seksuell omgang med hund.

§ 311: Skal ha gjort internettsøk etter overgrepsmateriale med søkeord som «incest-teen», «Pdophiles», «schoolgirl+filmed» og «illegal+sex». Skal også ha filma sonen sin naken.

Kvinna i 40-åra:

§ 301: Grov valdtekt av barn under 14 år. Skal ha skjedd gjentekne gonger, over fleire år, mot dottera (11 år) og sonen (16 år). Også tiltalt for å ha vore til stades under overgrepa til barnefaren utan å gripa inn.

§ 312: Incest

Sonen i 20-åra:

§ 301: Grov valdtekt av barn under 14 år. Skal ha skjedd gjentekne gonger, over fleire år, mot søstera (11 år) og broren (16 år).

§ 313: Søskenincest

Nabomannen i 30-åra:

§ 301: Grov valdtekt av barn under 14 år. Skal ha skjedd gjentekne gonger, mot sin eigen son (10 år) og dottera til dei medtiltalte (11 år). Høvevis frå hausten 2019 og sommaren 2020 og fram til han vart arrestert i november 2020.

§ 312: Incest

§ 311: Skal ha tatt bilete av sonen og nabojenta som viser seksuelle overgrep eller seksualiserer dei.

§ 305: Seksuelt krenkande atferd. Skal ha sagt «jeg er forelsket i deg» til nabojenta og tatt henne med på leiting etter sexleiketøy på soverommet til det medtiltalte foreldreparet.