Saksøker staten: – Utrolig vondt

De krever at staten må trekke tillatelsen til å dumpe 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Nå venter tre uker i retten.

KLARE FOR KAMP: Den politiske kampen om gruvedumping er over. Nå starter den juridiske kampen. Gina Gylver og Truls Gulowsen fikk støtte utenfor Oslo tingrett mandag. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
KLARE FOR KAMP: Den politiske kampen om gruvedumping er over. Nå starter den juridiske kampen. Gina Gylver og Truls Gulowsen fikk støtte utenfor Oslo tingrett mandag. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Vi ønsker å rette søkelyset på den fantastiske fjorden. Vi kan ikke ødelegge flere fjorder.

Ingjerd Haarstad (52) er fridykker og havsvømmer og driver svømmeskole i Stavanger og Bergen.

HOPPER I SJØEN: Ingjerd Haarstad frykter at gruveslam vil ødelegge Førdefjorden Foto: Øyvind Masdal
HOPPER I SJØEN: Ingjerd Haarstad frykter at gruveslam vil ødelegge Førdefjorden Foto: Øyvind Masdal

Mandag hoppet hun i Førdefjorden for å svømme fem kilometer fra deponiområdet på Engebø, gjennom Ålesundet til Helleneset.

– Jeg føler en utrolig avmakt av å se at fjorden skal bli ødelagt. Det er utrolig vondt. Jeg svømmer med en slagst tristhet og føler avmakt over at de vil ødelegge en levende fjord når det er alternativ på land.

Planlegger gruvedrift

Nordic Mining, som planlegger gruvedrift i fjellet, har fått lov til å deponere 170 millioner tonn avfall i fjorden.

JURIDISK UGYLDIG: Gina Gylver og Truls Gulowsen vil argumentere for at tillatelsene er juridisk ugyldig. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
JURIDISK UGYLDIG: Gina Gylver og Truls Gulowsen vil argumentere for at tillatelsene er juridisk ugyldig. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Mandag møtte Naturvernforbundet og Natur og ungdom i retten.

De har saksøkt Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet for tillatelsen til gruvedumping i Førdefjorden.

– Dårlig håndverk

Våren 2022 fikk Nordic Mining endelig driftstillatelse for gruvedrift av Næringsdepartementet.

– Tillatelsen til sjødeponi er gitt etter politisk press og dårlig håndverk, i stedet for å følge de reglene som faktisk gjelder, sier Truls Gulowsen.

Gulowsen mener det aldri hadde kommet en tillatelse i dag om EUs vanndirektiv, mineralavfallsdirektivet og konsekvensutredninger hadde blitt tatt på alvor.

– Målet ved å saksøke er å få tillatelsen til å få dumpe 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden kjent ugyldig. Og med det understreke og lage en presedens om at slik forurensning av norske fjorder ikke skjer i fremtiden, sier Gulowsen.

Kjenner seg ikke igjen

Henrik Vaaler er regjeringsadvokat og fører saken på vegne av Staten.

– Saksøkerne mener det er et mangelfullt kunnskapsgrunnlag og at tillatelsen må finnes ugyldig. Kjenner Staten seg igjen i det?

– Det kjenner ikke Staten seg ikke igjen i. Som jeg vil argumentere for i retten, er det knapt noe vedtak jeg har sett som har vært så grundig utredet som dette, sier Vaaler.

GRUNDIG VURDERT: Henrik Vaaler kjenner seg ikke igjen i kritikken fra saksøkerne og mener vedtaket er grundig utredet. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
GRUNDIG VURDERT: Henrik Vaaler kjenner seg ikke igjen i kritikken fra saksøkerne og mener vedtaket er grundig utredet. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Han er klar på at det alt har vært 15 år med grundige utredninger av ledende nasjonale forskningsmiljøer, som viser at risikoen for alvorlige miljøskader er liten.

– Dette er et av de viktigste rutilforekomstene i verden og Europa trenger tilgang på råmineraler i den sikkerhetssituasjonen vi befinner oss i, sier Vaaler.

Høyre kjenner seg heller ikke igjen i kritikken fra Naturvernforbundet og Natur og Ungdom.

– Som den vedlagte saken fra mars 2013 viser var det Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering som åpnet for sjødeponi. En beslutning Høyre og FrP var hjertens enig i. Det var ingen nyhet eller overraskelse for noen at dette inngikk i regjeringsplattformen til Regjeringen Solberg i oktober samme år, sier Cato Husabø Fossen, pressesjef i Høyre.

– Langt unna makteliten

Gina Gylver håper de vil oppnå en ny presedens som følge av rettssaken.

STORT OPPMØTE: Mange møtte opp for å støtte saksøkerne på vei inn i retten mandag. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
STORT OPPMØTE: Mange møtte opp for å støtte saksøkerne på vei inn i retten mandag. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Fjordene våre generelt har et altfor svakt vern og blir brukt som avfallsplasser.

Hun mener også det er en faktor at Førdefjorden ligger langt unna hovedstaden og makteliten.

– Det er kanskje lettere å bruke det som dumpingplass enn om det hadde vært her i politikernes egen bakgård, sier Gylver.

– Krysser fingrene

Ingjerd Haarstad legger ikke skjul på at hun er spent på fremtiden til fjorden hun er så glad i.

AVMAKT: Fridtykker Ingjerd Haarstad sier det er vondt å kjenne med hvert svømmetak hvor gruveavfall vil spre seg. Foto: David Gutteridge
AVMAKT: Fridtykker Ingjerd Haarstad sier det er vondt å kjenne med hvert svømmetak hvor gruveavfall vil spre seg. Foto: David Gutteridge

– Når jeg fridykker noen meter har jeg sett ribbemaneter og maneter. Førdefjorden er en av de mest artsrike fjordene.

Hun føler hun har støtte fra lokalbefolkningen.

– Vedrørende FNs bærekraftmål nummer 14 driter vi oss loddrett ut. Jeg håper og krysser fingrene for at de vinner frem i retten. Det er Norge er tjent med, men det vanskelig å vinne mot staten.