SAKSØKER STATEN: En omstridt NAV-praksis er nå på vei til domstolen som skal ta stilling til om det er rett lovtolkning av foreldre som utfører samværssabotasje skal oppnå at den andre forelderen må betale økt barnebidrag samtidig som vedkommende urettmessig hindres samvær med eget barn. Foto: Ørn E. Borgen
SAKSØKER STATEN: En omstridt NAV-praksis er nå på vei til domstolen som skal ta stilling til om det er rett lovtolkning av foreldre som utfører samværssabotasje skal oppnå at den andre forelderen må betale økt barnebidrag samtidig som vedkommende urettmessig hindres samvær med eget barn. Foto: Ørn E. Borgen
samværssabotasje:

Saksøker NAV for praksis i strid med loven

Advokatfirmaet Sølverud mener NAV feilaktig øker barnebidraget til foreldre som saboterer samvær. Nå skal domstolen ta stillingen til om NAV tolker bidragsreglene korrekt.

Denne uken sendte advokatfirmaet Sølverud varsel om gruppesøksmål til Arbeids- og velferdsetaten (NAV).En omstridt NAV-praksis som TV 2 har omtalt i flere reportasjer, er dermed på vei inn i domstolen.Mange har kritisert dagens NAV-praksis og bidragsregler i saker som omhandler såkalt samværssabotasje. Jusprofessorer mener at NAV-praksisen er i strid med loven.NAV pålegger foreldre som blir hindret i samvær med egne barn, å bet

Mer innhold fra TV 2