HENTET SØNNEN HJEM: Etter nesten 21 år i fengsel kunne Svein Kristiansen i juni 2021 hente sønnen sin fra Ila fengsel og hjem til Kristiansand. Foto: Frode Sunde / TV 2
HENTET SØNNEN HJEM: Etter nesten 21 år i fengsel kunne Svein Kristiansen i juni 2021 hente sønnen sin fra Ila fengsel og hjem til Kristiansand. Foto: Frode Sunde / TV 2

Så mye penger krever faren til Viggo Kristiansen

De frivillige som har jobbet for å få Viggo Kristiansen frikjent, har levert inn timelister til Borgarting lagmannsrett. Flere har lagt ned mange tusen timer, ifølge kravene de har fremmet.

TV 2 har fått innsyn i oversikten som viser hvem som har krevd betaling og hvor mange timer de har jobbet for å få Viggo Kristiansen frikjent.

Mikkel Tronsrud og Halvard Sivertsen, som har vært sentrale i støttegruppen til Kristiansen, har oppgitt 3600 arbeidstimer hver.

De har ikke oppgitt en timepris, men ber retten ta stilling til dette.

STØTTESPILLERE: Halvard Sivertsen (t.v.) og Mikkel Tronsrud sammen med advokat Arvid Sjødin på pressekonferansen etter at Viggo Kristiansen ble frikjent. Foto: Terje Bendiksby / NTB
STØTTESPILLERE: Halvard Sivertsen (t.v.) og Mikkel Tronsrud sammen med advokat Arvid Sjødin på pressekonferansen etter at Viggo Kristiansen ble frikjent. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Tronsrud har imidlertid krevd å få minst én krone.

– Jeg har aldri hatt økonomiske motiv for mitt arbeid med Baneheia-saken. Jeg vurderte derfor å ikke sende inn krav til Borgarting lagmannsrett i det hele tatt.

– Da jeg bestemte meg for å sende inn likevel, var det fordi jeg mener det er viktig å få slått fast at innsats fra private har vært nødvendig, slik det også har vært i andre saker tidligere, sier Tronsrud.

Mange tusen timer

Terje Helland, som er i støttegruppa og som har jobbet med informasjonsarbeid, oppgir å ha jobbet 3923 timer.

Helland har gitt TV 2 tilgang til den skriftlige redegjørelsen som han har sendt til Borgarting lagmannsrett.

Der skriver han blant annet om nærmest daglige samtaler med advokat Arvid Sjødin om Baneheia-saken, hyppig kontakt med pressen, arbeid med gjennomgang av saksdokumenter, opinionspleie, utvikling av informasjonsstrategi og annet arbeid med Kristiansens støttegruppe.

HAR VÆRT MED LENGE: Terje Helland har jobbet med Baneheia-saken i over 10 år. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB
HAR VÆRT MED LENGE: Terje Helland har jobbet med Baneheia-saken i over 10 år. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

«Mitt krav reflekterer jo at jeg har vært veldig lenge i saken. Det har ikke vært lett å prøve å estimere dette arbeidet, men jeg har støttet meg mye på at Arvid Sjødin har av dokumentasjon», skriver Helland til TV 2.

«Når man går inn i en sak som dette, så har man jo ikke tanker om at man en gang i fremtiden skal sende noe «krav» noe sted, så det har vært en jobb og gjøre å prøve å få dette så korrekt som mulig», skriver han videre.

Far krever en drøy million

Forfatter og tidligere Dagbladet-journalist Eivind Pedersen, som oppgir sin rolle som «medhjelper siden 2008», oppgir 3647 timer.

– Mitt nøkterne krav dreier seg om min innsats for å avsløre at dommen mot Viggo Kristiansen bygde på mangelfulle beviser, et arbeid som i denne sammenhengen strakk seg fra april 2008 til gjenopptakelsen/frifinnelsen, sier han.

Faren til Viggo Kristiansen har ikke oppgitt timer eller bedt om betaling for arbeid, men han ber om å få refundert i overkant av 1,1 millioner kroner i utlegg i forbindelse med justismordet mot sønnen.

Dette er kravene:

Mikkel Tronsrud, med i støttegruppa: 3600 timer.

Halvard Sivertsen, med i støttegruppa: 3600 timer.

Terje Helland, med i støttegruppa: 3923 timer.

Eivind Pedersen, medhjelper i saken fra 2008: 3647 timer.

Arvid Sjødin, forsvarer, krever 1.858.453 kroner for jobb i årene 2010-2015.

Sigurd Klomsæt, forsvarer fra 2008 til 2012: 5500 timer.

Ragne Farmen, DNA-ekspert: 300 timer. Kravet er fremmet av advokat Klomsæt.

Svein Kristiansen, Viggo Kristiansens far, ber om 1.144.432 i refusjon.

Viggo Kristiansens far sier til TV 2 at kravet bygger på utgifter han hadde i forbindelse med de første begjæringene om gjenopptakelse.

Han måtte selv betale for advokatutgifter da forsvarer Sigurd Klomsæt ble engasjert, samt for arbeidet DNA-ekspertene Ragne Farmen, Susan Pope og Chris Hadkiss gjorde for dem.

– Vi visste allerede da at vår sønn var feildømt og at vi var nødt til å følge opp. Jeg tror de fleste foreldre ville lagt seg på samme linje, sier han.

FEIRINGEN: Familien Kristiansen tok seg en tur på bakeriet etter at frifinnelsen var et faktum i desember i fjor. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
FEIRINGEN: Familien Kristiansen tok seg en tur på bakeriet etter at frifinnelsen var et faktum i desember i fjor. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Kristiansen sier han ser frem til å få tilbake pengene sine. Samtidig understreker han:

– For meg har ikke pengene vært prioritert, det viktigste for oss var å få gutten hjem igjen, sier han.

Dette krever advokatene

De to mest sentrale advokatene i saken, Sigurd Klomsæt og Arvid Sjødin, har begge levert inn timelister.

Sjødin, som fortsatt er Kristiansens advokat, har for årene 2010 til 2015 bedt om betaling på 1.858.453 kroner.

LANGVARIG KAMP: Advokat Arvid Sjødin har jobbet med Baneheia-saken i mange år. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
LANGVARIG KAMP: Advokat Arvid Sjødin har jobbet med Baneheia-saken i mange år. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han sier at beløpet dreier seg om penger han ble nektet av Gjenopptakelseskommisjonen mellom 2010 og 2015.

– Jeg har fått mye hjelp, så jeg har ikke brukt så mange timer som andre har gjort, sier Sjødin.

Beløpene fra 2015 til 2021, har han allerede fått utbetalt, opplyser han.

– Det føles veldig bra. Det er spesielt utleggene som har vært omfattende. Hotell og reiser. Timene har jeg ført fortløpende, sier han.

Sigurd Klomsæt har ikke bedt om et konkret beløp, men oppgir å ha jobbet 5500 timer i årene 2008-2012.

I tillegg ber han om 684.000 for dekning av kostnader han hadde i forbindelse med at han på vegne av Kristiansen saksøkte Gjenopptakelseskommisjonen i 2011.

DNA-ekspert Ragne Farmen har jobbet 300 timer med saken, ifølge advokat Sigurd Klomsæt, som har levert kravet på vegne av henne.